Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ideologie a politika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Ideologie a politika Vymezení pojmu ideologie = soubor myšlenek, který usiluje o obecný a ucelený popis lidské společnosti Tento soubor je nebo může být inspirací pro praktický postup politického jednání nějaké skupiny – občanské hnutí, politické stranyPříklon k nějaké ideologii je vlastní každému z nás – i když o tom neuvažujeme nebo se tomu dokonce snažíme bránitPojem vznikl v době francouzské osvícenectví – konec 18. stoletíPojem se často používá v hanlivém významuIdeologie plní 4 základní funkce: pomáhá vysvětlovat politické události a jevy – příčiny válek poskytuje žebříček hodnot – co je dobré a co zlé stoupenci přináší pocit sounáležitosti – jsem příslušník té a té skupiny nabízí praktický program a cíle Ideologie na demokratickém základě (liberalismus, konzervatismus, socialismus)Liberalismus: z latinského slovalibertas – svoboda vzniká a rozvíjí se od 17. století v Anglii ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a otevřená společnost svoboda od státu, tradice a autority nepožaduje jejich zničení, ale jen omezení vlivu vychází se z faktu, že člověk se chová jako egoista a prospěchář – zejména z tohoto důvodu je liberalismus kritizován důraz na nezasahování vlády do ekonomiky – vše má řídit „neviditelná ruka trhu“ teoretikové liberalismu jsou např. významní světoví ekonomové Milton Friedman a Friedrich von Hayek, z filozofů Rober Nozick a John Rawls politický program liberálů obsahuje: snižování daní, které potlačují aktivitu podnikatelů ochrana proti vzniku monopolů na trhu odstraňování bariér v mezinárodním obchodu – rušení cel, kvót privatizace veřejných služeb – školství, zdravotnictví, sociální péče Liberalismus je v současnosti nejvlivnější ideologiíKonzervatismus: z latinského slovaconservare – zachovávat objevuje se koncem 18. století jako reakce na negativní stránky Velké francouzské revoluce ústřední myšlenkou je zachování tradičních hodnot, osvědčených principů života společnosti – bránit status quo, neboli stávající stav není zcela proti společenskému pokroku, ale rozhodně odmítá překotnost, revolučnost, chaos zakladatelem konzervatismu je anglický filozof Edmund Burke – 1729 – 1797 v moderní době rozdělujeme konzervatismus na: libertariánský konzervatismus spojovaný s důrazem na volný trh s minimem regulace, tak jak ho praktikovali např. americký prezident Ronald Reagan nebo britská premiérka Margaret Thatcherová, tradiční konzervatismus reprezentovaný např. německou kancléřkou Angelou Merkelovou a její Křesťanskodemokratickou unií (CDU) pro nějž je cílem tržní prostředí výrazně regulované státem, které zajišťuje černé sociální jistoty politický program konzervativců: Ochrana a podpora tradiční rodiny, kterou považují za ochránkyni klasických hodnot – láska, důvěra, vzájemná péče, úcta a zdroj jistoty pro její členy Odmítání interrupcí, zvýhodňování svobodných matek Důslednost vůči extremismu, kriminalitě, drogovému obchodu Ochrana vlastnictví, které poskytuje jistotu a poukazuje na úspěšnost jednice nebo rodiny Zejména v ekonomické sféře konzervativní strany často využívají liberální ekonomické teorie.Socialismus: z latinského slovasocialis – družný, společenský socialistické myšlenky nalézáme v celé lidské historii – např. již u Platóna a proto nepřekvapí, že prodělaly složitý vývoj v 19. století se myšlenky socialismu vzájemně ovlivňovaly s komunismem a anarchismem ústřední hodnotou je rovnost hlavní myšlenkou je kritika kapitalistického systému a jeho postupná přeměna (reforma) směrem k: sociální spravedlnosti rovnosti příležitostí skutečným svobodám socialismus odmítá nerovnoměrné bohatství a z toho plynoucí růst sociálních rozdílů socialisté neusilují o úplné odstranění nerovností – např. kompletní znárodnění soukromých firem, ale o jejich zmírnění na rozdíl od komunismu socialismus jednoznačně požaduje zachování demokracie nejvlivnější socialistické ekonomické teorie vytvořil anglický ekonom a guvernér anglické centrální banky John Maynard Keynes – 1883 – 1946 – jeho dílo Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz politický program socialistů obsahuje: progresivní zdanění podporu veřejných výdajů – stát financuje např. velké stavby podporu plné zaměstnanosti – na rozdíl od liberalismu zachování sociálních jistot – minimální mzda, sociální dávky podpora odborů a občanských aktivit všeobecný a rovný přístup ke vzdělání – např. odmítání školného zachování veřejných služeb – např. neprivatizovat státem garantované zdravotnictví, sociální služby, veřejnou dopravu Na myšlenkách socialismu staví svůj program strady sociálně demokratického typu, které představují v EU dlouhodobě jeden ze dvou nejvýznamnější politických proudů. Extrémistické ideologie (komunismus, fašismus, nacismus)Komunismus: z latinského slova communis – společný, obecný komunistické myšlenky najdeme jak v Platonově Ústavě, tak v utopických dílech renesančních autorů – např. Thomas More – 1478 – 1535 – dílo Utopia nebo Tomasse Campanelly – 1568 1639 – dílo Sluneční stát za zakladatele jsou však považováni autor Kapitálu a Komunistického manifestuKarl Marx a jeho přítelFriedrich Engels jejichž pokračovatelé, mezi nimiž vyniká V. I. Lenin a J. V. Stalin aplikovali komunistické myšlenky do praktické politiky Sovětského svazu, který vznikl po svržení ruské carské monarchie – 1917 po skončení druhé světové války se stal Sovětský svaz světovou mocností, která určovala životy lidí v mnoha zemích včetně tehdejšího Československa ústřední hodnotou je kolektivní vlastnictví výrobních prostředků a odmítnutí třídních rozdílů i u socialismu je kritizován kapitalistický systém, komunismus však počítá s revoluční (násilnou) likvidací kapitalistického systému jako výsledkem neúnosného vykořisťování dělníků komunismus je z podstaty nedemokratický, počítá s potlačováním práv jednotlivce většinou politický program komunistů obsahuje: znárodnění výrobních prostředků státem plánované hospodářství vytvoření silného, pečovatelského státu velký rozsah státem hrazených služeb malá nebo žádná tolerance vůči jiným ideologi

Témata, do kterých materiál patří