Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 8 - Ideologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ideologie Pojem ideologie-znamená ucelený a obecný výklad společnosti, ze kterého vychází politický program určité skupiny. IDEOLOGIE X DOKTRÍNA systém názorů, pravidel, vizí, hodnotvětšinou interpretuje minulost, současnost, vize budoucnostipopis: postavení člověka ve společnosti, vývoj společnostiprojev názoru: volba politické stranysama ideologie se za ideologii nepovažuje → považuje se za nutnost, daný faktdoktrína(z lat. slova doctrina = učení)souhrn politických ideálů a praktických politických postupů do jednotného systémučasto se tento termín používá pro činnost státu v určitých oblastech – obrana, diplomacie část ideologie nauka, jak spravovat nějak odvětví např. ekonomie – laissez faire (neviditelná ruka trhu)x řízení státem vznik (→ uvědomění si vlastní pozice ve společnosti – snaha o změnu → rozpad tradiční homogenní společnosti) měšťanstvo největší ekonomický potenciál bez politické moci → začalo rozbíjet tradiční středověkou společnost (x aristokracie) liberalismus – první ideologie, která vzniká, dává vzniknout ostatním dělníci → socialismus VFR – hlavní mezník – naprosto zničila tradiční systém → rozšíření po Evropěfunkceexplikační = vysvětlovací, vysvětluje nám politické události, jevy, dění, příčiny krizí, konfliktů, válek,„nasazení ideologických brýlí“Normativní - Hodnotící-dává nám kritéria a žebříčky hodnot, určuje, co je dobré a co je zlé.nastavení norem, které by měly platit (budoucnost, přístup,…)integrační - Orientační- orientuje své stoupence k určité identitě, vědomí sounáležitosti; spojuje je v určité sociální skupině.snaha integrovat skupiny obyvatelstva → sloučit co největší společnostmotivačnísnaha motivovat určitou společenskou třídu, aby chtěla dosáhnout toho, co si ideologie žádá Ideologie dále dělíme na: 2. Pozitivní-říká:„některé ideologiemohou Liberalismus Součástí liberalismu je i ekonomická doktrína laissez-faire (=nechat dělat)To znamená maximální omezení pravomocí vlády ve prospěchpodnikání liber = svobodnýAnglie, Nizozemí - nadvláda měšťanstva nad privilegovanými vrstvamiteoretik: John Lockedominuje v 19. stoletíosvobození se od původního politického systémuzastupitelská vláda, parlamentarismus, ústavnostekonomické podmínky volný trh → spjato s průmyslovou revolucí, industrializací, kapitalismemliberální demokracie typická pro západní svět spojena s ochranou lidských práv, tržního hospodářství demokratické instituce xIslám – náboženská ideologie idejedůraz na svobodu jednotlivce, jeho potřeby, zájmy → každý jedinec má přirozená práva (život, názor, majetek, zdraví, svoboda) → společnost a stát – ochrana přirozených práv osobní svoboda jednotlivcenegativní svoboda – útlak, determinacex člověk si může dělat co chcesvoboda je vymezena prostorem druhého jedincesociální spravedlnost liberalismusxsocialismus spravedlnost výchozíchpodmínek (školství – zdarma)výsledků práce občanská společnostvšichni si jsou rovni, mají přirozená právaaktivní – stará se o věci kolem sebe, snaha angažovat sepluralita názorů → konsensusliberální státochrana základní práv a svobodprozatímní vlády, bezpečnosti, ochrany = ideologie minimálního státuústavní vládadělba moci – zákonodárná, výkonná, soudníparlamentarismusdruhy liberalismu a jeho historie klasický liberalismus (19. století) vyvíjel se v opozici k feudalismu (od středověku) v Evropě od 19. století → průmyslová revoluce, industrializace negativní svoboda – svoboda od něčeho moderní liberalismus (20. století) spojení klasického liberalismu a sociální demokracie →socializace liberalismus („posun doleva“) welfare state → stát usilující o blahobyt („sociální stát“) založen na liberálních myšlenkách zajišťuje pojištění, rozvoj ve společnosti zodpovědnost přechází na stát zjednodušuje život občanů ekonomický liberalismus po 2.sv.v. omezen na ekonomiku laissez-faire-„nechat ležet“ -neviditelná ruka trhu -samoregulační systém od 70. let – hospodářská krize 80. léta – konzervatismus → Nová pravice (R. Reagan, M. Thatcherová) Konzervatismus Vznikl v době osvícenství jako reakce na něj. Osvícenství kladlo velký důraz na rozum, který je schopen vytvořit novou společnost na základě hesla volnost, rovnost, bratrství a ruší tradičníhodnoty. Zakladatelem konzervatismu byl Edmund Burke, který sám zažil francouzskou revoluci.Postavil se ostře proti ní, neboť zničila instituci krále, aristokracie a církve. Stát podle něj vzniká přirozeným vývojem, stavěl se tedy proti myšlence společenskésmlouvy conservare = uchovávat, zachovávatopatrnost, zpátečnictví, umírnění, odmítání změnvznik: reakce na liberalismus → snaha o návrat k tradiční společnosti liberalismus je umělý a nefunkční, je to racionální konstruktkořeny v Anglii → šíření po Evropězakladatel: Edmund Burke – Úvahy o revoluci ve Francii (← negativní postoj) kritika přeceňování rozumu (x přirozená společnost)idejetouha konzervovatudržet status quopomalá, neradikální změna – reforma (x revoluce)tradicepojítko společnostiintegrační činiteliracionální důraz na přirozenostprověřeno časem (přečkalo historii)lidská nedokonalostvšechny ideologie tvrdí, že člověk je dokonalýx konzervatismus – člověk je špatný sám od sebe, není schopen chovat se správně (→ stát, společnost, přísná pravidla)lidské poznání je nedokonalé a nelze vytvářet další konstrukty → je klamné a povrchní (→ vytváří nerealistické systémy)organická společnostpřirozeně daná společnost (x liberalismus – uměle vytvořená)každý má své přirozené místo (→ připodobnění k hlavě, rukám,… – „živočich“)každý se dobrovolně vzdá přirozené svobody – skryje se do společnosti →ztráta části osobní svobodyx jistota a bezpečí →podrobení se pravidlům a povinnostem hierarchie společnostizákladní jednotka: rodina → národ(x homosexuální sňatky, adopce homosexuálů,…)národ ochrana, obrana tvoří celou organickou společnost historie, náboženství, jazyk,… →x přistěhovalectví autoritapřirozenáněkdo, kdo táhne vpředcírkevní představitelé, vůdce (osobnost) někdo, kdo společnost vychovává, udržuje v poslušnostimajetekkapitálstará se o danou věc – vlastní

Témata, do kterých materiál patří