Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politický pluralismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 14b – POLITICKÝ PLURALISMUS Pluralis = množný, vícerý => pluralita,pluralismus = četnost, pestrost, uznání různých názorů – pluralismus je nezbytný pro vznik demokracie Moderní přesvědčení, že lidská společnost je udržitelná pouze tehdy, pokud se o politickou moc dělí více rovnoprávných subjektů Pojempluralismus definoval G. W. Leibniz Pro vznik pluralismu zásadní existenceobčanské společnosti Společnost aktivních občanů (volí, zajímají se o dění kolem sebe, pořádají a účastní se veř. akcí...)Činnost nevychází z nařízení státu, je dobrovolná, může existovat pouze v demokratickém státěPodmínky vzniku obč. společnosti: Uvědomělost občanů Víra, že se problémy dají vyřešit Přístup k informacím Znalost práva Občané si ve volbách vybírají politickou stranu nebo hnutí, které je zastupují a prezentují jejich názory Politická strana = dobrovolné seskupení občanů usilující o podíl napolitické moci Moc = schopnost ovlivňovat a ovládat ostatní, prosadit svůj názorV politice dána úspěchem daného subjektu ve volbáchAutorita = schopnost subjektu ovlivňovat jiné jedince, subjektyStát má univerzální politickou moc skrze právo a státní orgányOddělení státní moci z důvodu neovlivnitelnosti Moc zákonodárná (legislativa) Výkonná (exekutiva) Soudní (justice, judikativa)Železný zákon oligarchie (R.Michels) – ve všech orgánech působí tendence ke vzniku oligarchie Funkce Účast na vedení státuSocializační – formuluje zájmy a požadavky občanů Systém politických stran 1 strana -> monopartismus2 strany -> bipartismusVíce než 2 -> multipartismus (ČR) Vznik politické strany Založení alespoň třemi občany ČR (staršími 18 let)Členy mohou být pouze občané ČR, každý občan může být členem pouze jedné strany Zánik politické strany Dobrovolné rozpuštěníSloučení s jiným subjektemRozhodnutím soudu (navrhovatel: vláda) Financování politické strany Členské příspěvkyPříspěvky od poslancůZ kulturních akcíDarySponzoring Koalice Více stran s podobnými programy se dělí o mocKoaliční partneři podnikají některé kroky společně, ale každá ze stran, které se koalice účastní, se stále snaži prosazovat své zájmyŠiroká koalice = spojení dvou nejsilnějších (i když rozdílných) stran –opoziční smlouva Politické strany se prezentujípolitickým programem(= vyjádřené představy strany) Pragmatický – v souladu se zájmy občanů, řeší aktuální problémy, konkrétní postupy pro dosažení stanoveného cíleAntipolitický– zaměřený na budoucnost, etické, morální ideály, někdy vychází z náboženského základu, zabývá se globálními problémy, představiteli v minulosti např. T. G. Masaryk, Gándhí, V. HavelNegativistický– subjektu jde pouze o dosažení moci, občané jsou nástrojem k jejímu získání (N. Machiavelli – Vladař) Fundamentalistický– důsledné dodržování ideologie Program politické strany vychází z ideologie (např. konzervatismus,liberalismus, socialismus, environmentalismus aj.) Klasifikace pol. stran Dle ideologieDle umístění v politickém spektru Levice Střed PraviceDle charakteru členství Masové – berou mezi sebe kohokoli Kádrové – členové musí splňovat pro vstup do strany daná kritéria Oddaných – členové musí být absolutně podřízeni stranědle šíře spektra catch-all strany– snaží se zaujmout co nejvíce lidí, nemají danou cílovou skupinu strany ideologicky úzké– striktně se drží své ideologie Politická hnutí = právnická osoba na stejné úrovni s politickou stranou Vznik v 90. letech díky averzi ke stranické politice pocházející z doby mocenského monopolu KSČ Program nebývá tak komplexní, nemusí vycházet z ideologie, hnutí vzniká k vyřešení jednoho nebo pouze několika problémů Méně početná členská základna Méně organizovaná struktura vnitřních orgánů Politická participace = aktivity soukromých osob, spoluúčast na politice Může býtkonvenční( = relativně obvyklé chování) nebonekonvenční(neobvyklé chování, překračuje hranice – stříkání hesel na budovy, odmítání platit daně apod.) Nátlakové skupiny ovlivňují politický život, ale nejde jim o moc, nárazově nebo trvale organizovanéfunkce tlak, chtějí změnu zákonů ovlivňují veřejné mínění (ve svůj prospěch)dělení dle vztahu k zákonům:legální(odbory, profesní komory – bojují za zlepšení svých podmínek), nelegální(teroristické skupiny) dle veřejného mínění:legitimní X nelegitimníaktivity stávka demonstrace petice hladovka vydírání teror únosy Lobbing slouží k ovlivnění veřejného mínění negativa – manipuluje, narušuje svobodné rozhodování pozitiva – zdroj informací, tvorba protinázoruúspěch lobbisty ovlivňují peníze charakter problému velikost skupinynelegální forma lobbování = korupce

Témata, do kterých materiál patří