Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5.c) Neurotické poruchy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5.c) Neurotické poruchy Neurotické poruchy Neuróza poruchy paměti... Psychóza - neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi - disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním -> mění se vztah nemocného k realitě. - porucha vnímání: halucinace – typicky sluchové, kdy člověk slyší hlasy, které přikazují, pomlouvají či rozmlouvají mezi sebou, zesměšňují a někdy i vyhrožují, dále bludy – typicky paranoidní, kdy má pocit, že je sledován, odposloucháván, pronásledován apod. Mohou nastat poruchy emotivity, kdy se člověk např. směje nepřiměřeně situaci. Rozdíl mezi neurózou a psychózou - spočívá v tom, že v psychóze postiženému chybí nadhled (svým bludům bezmezně věří), zatímco neurotický pacient si je změn ve vnímání vědom (a tyto vjemy je schopen alespoň částečně zpochybnit). Fobie - zesílené chování při prožívání strachu (chvění, bušení srdce, zrycené dýchání) sociální fobie = strach ze styku s lidmi a z komunikace, zejména tam, kde by člověk mohl být středem Léčba Obsedantně-kompulzivní porucha - Obsese jsou nutkavé myšlenky – nápady, představy, impulzy, které se opakovaně vtírají do mysli, přinášejí tíseň a potřebu nějak jim vyhovět. -Kompulze je ritualizované chování reagující na vtíravé myšlenky. Např. stále dokola můžu mít pocit, že mám špinavé ruce, a proto se stále dokola myji, až mám kůži na rukou poničenou. -Okolím jsou pak tito lidé vnímáni jako upjatí, pedantičtí, rigidní (ztuhlí, nepoddajní) Léčba Odborná péče může být účinná, ale chce to trpělivost od „pacienta“ i jeho okolí, protože změny probíhají jen pozvolna. Poruchy nálad Depresivní porucha Příčina -dlouhodobě neřešené problémy ve vztazích, v práci, dlouhodobé přetěžování se (neschopnost odpočívat), -obtížné vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka nebo užívání návykových látek. -Člověk v depresi nejen že ztrácí schopnost učit se či pracovat, ale také prožívat vztahy. Léčba -Konzultace s odborníkem Bipolární porucha (maniodepresivní psychóza) -opakované střídání stavů mánie a deprese. -Při mánii je člověk celkově zrychlený, má nadmíru energie, nemá potřebu spánku (nespí několik dní), má euforii (nadnesenou náladu), která se může střídat s podrážděností, nesoustředí se, má sklony utrácet peníze, může mít větší sexuální touhu. -Tento stav je pro nemocného dočasně příjemný, -posléze přechází ve zmatek, úzkost, neklid, následuje vyčerpání a stav deprese. -má tendenci vracet se, Léčba - léčba u odborníka (psychiatra, psychoterapeuta) -V mezidobí rovnováhy vše obvykle funguje normálně -> nemocný neměl polevovat v léčbě (léky, psychoterapie), aby dokázal dalším výkyvům předejít nebo na ně včas reagovat – a tím zmírnit jejich dopad na sebe i ostatní. Disociativní porucha - jedná o disociaci od pacientovy osobnosti nebo jeho minulosti, případně o její úplné odvržení. - proces disociace je obranný mechanismus jedince. - Pacienti se disociují většinou od intenzivních negativních zážitků, často až traumatických, které takto ze svého vědomí vytlačují do podvědomí. Schizofrenie -duševní nemoc, která ovlivňuje myšlení, vnímání i prožívání nemocného a výrazně zasahuje do jeho života i života jeho blízkých. Příznaky -zmatenost, rozporuplné pocity, napětí bez zjevné příčiny, přemírou myšlenek nebo pocity naprosté prázdnoty, nevyzpytatelným chováním, -porušeným kontaktem s realitou – neboli svět schizofrenika je velmi vzdálený světům ostatních lidí, -Kvůli své nemoci je schizofrenik přecitlivělý vůči vnějším vlivům a je svým onemocněním velmi zaměstnán. -často se potýká s úzkostí, depresí, ztrátou motivace nebo propadá apatii. Mění se tak jeho chování i vztahy s blízkými lidmi. Léčba -nutná spolupráce s psychiatrem, -užívání psychofarmak, -užitečná je i dlouhodobá psychoterapie.

Témata, do kterých materiál patří