Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Víno a vinařství na Moravě - Seminární práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (277,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Úvod Letošní práci do Zbožíznalství na téma víno jsme nazvaly Víno a vinařství na Moravě. Opět jsme pracovaly ve stejné pracovní skupině jako loni a to: ....... . Práce obsahuje mnoho užitečných informací o víně a vinařství jak už historii tak praktické věci jako členění vína, co dělá vinař po celí rok a jak víno udělat. Použitá literatura: Encyklopedie vína (Vilém Kraus, Zdeněk Kuttelvašer, Bohumil Vurm) Zbytek informací byl čerpán z internetu. Práce neprošla žádnou jazykovou úpravou. Obsah: 2. Obsah 3. Význam vinařství 4. Trocha historie, Copak ti vinaři dělají 7. Výroba červeného vína 9. Výroba bílého vína 10. K čemu se hodí jaké víno Význam vinařství Pěstováním vinné révy se zabývá lidstvo už po mnoho staletí a má k němu zejména v jižních zemích vřelé vztah. Práce na vinici je prací zodpovědnou, často vysilující, ale vždy radostnou, zejména v období sklizně hroznů neboli vinobraní, při lisování hroznů i kvašení mladého vína. Vinohradnictví má značný význam také ekonomický, dává slušnou obživu značnému množství obyvatel vinařských oblastí, zejména v zemích, kde celkové výměry vinic překračují statisíce hektarů, l přesto, že v nynější době jsou práce na vinicích značně zmechanizovány, se ruční prací ve vinicích zabývá značný počet pracovníků, neboť všechny ruční práce se zmechanizovat nedají. Pokusy zmechanizovat i řez révy vinné a sklizeň hroznů pomocí kombajnů zde byly a stále trvají. Jsou však takové odborné práce, jako je řez révy vinné, podlom a smítka i sklizeň hroznů, či zastrkávání letorostů do mezidrátí, které se budou i nadále provádět ručně. Je pochopitelné, že mechanizace prací se uplatňuje lépe na velkých plochách vinic, na nichž je realizováno takzvané vysoké vedení révy vinné. Při tomto vedení jsou řady keřů od sebe vzdáleny 3 až 3,5 metru, což je prostor i pro velké traktory. Drobní pěstitelé vysazují vinice v hustším sponu, i když také převážně vinice vedou na drátěnkách, ale na takzvaném středně vysokém vedení. Zde je možno ke kypření půdy i k postřikování révy vinné proti chorobám používat menší druhy traktorů. . Nelze zde opomenout ani význam ekologický a krajinotvorný. Také účelné využití méně úrodných půd na vhodných vinorodých stráních výsadbami vinic nelze podceňovat. Zde by se asi jiným kulturním plodinám nedařilo a stráně by zarůstaly křovinami. (z úst Viléma Krause) Trochu z historie vinařství Vinná réva rostla již v dávné minulosti. Zmínky o ní jsou také v bibli. Dokonce se tam píše o tom, že se vínem z hroznů révy vinné Noe opil. Pravdou však je to, že kolébkou vinné révy je Blízký a Střední východ. Znamená to tedy - starobylá Palestina, Arménie, okolí Araratu, Gruzie, starobylá Persie, Mezopotámie i Sýrie. Z těchto oblastí se pak postupně její pěstování rozšířilo do dalších zemí kolem Černého a Středozemního moře. Rozšíření pěstování vinné révy napomohli pochopitelně staří Féničané, Řekové i Římané při svých obchodních a dobyvačných cestách na všechny světové strany. Tak se rozšířilo pěstování révy vinné na Krym, na celý Balkánský i Pyrenejský poloostrov, do severní i jižní Afriky, do zemí středoasijských a i do obou Amerik, Austrálie a nakonec ve třetím století po Kristu také k nám na jižní Moravu. Copak ti vinaři asi celý rok dělají Hrozny kteréhokoli druhu na kterékoli vinici se vyvíjejí podle neměnného řádu, jenž říká vinohradníkovi, co má v každém ročním období dělat. Leden Navzdory nízkým teplotám prořezávají pěstitelé své keře. Prořízka začíná tradičně 22. ledna, na svátek svatého Vincenta, patrona vinohradníků. Únor Jakmile skončí prořezávání, nastane na vinici klid. Pěstitel však má plno práce s novým vínem zrajícím ve sklepích. Březen Pěstitelé většinou dokončili prořízku a obdělávají půdu, aby ji provzdušnili a vypleli. V některých oblastech podle typu půdy a místního podnebí už koncem března raší pupeny jako předzvěst nového růstu keřů révy. Duben Rašení pupenů je následováno rychlým růstem listů, výhonků a zárodků květů, které nakonec rozkvetou a stanou se hrozny. Už v této době se dá odhadnout objem i doba následující sklizně. Chladné teploty nebo déšť v tomto období může způsobit millerandage, tvoření bezsemenných hroznů, které nikdy nedozrají do dospělosti. Nadbytek slunce na druhé straně způsobuje to, že míza zásobuje spíše listy než zárodky hroznů, což často vede ke coulure, tedy odpadání zárodků od keře. Květen K ochraně křehké révy před mrazem se často používají petrolejová kamínka a větrníky. Půda se obdělává a pleje a mnozí pěstitelé stříkají keře proti plísni a oidiu a přihnojují půdu. Červen V tomto měsíci se réva opyluje, oplodňuje a kvete. Suché teplé počasí umožňuje rychlý rozkvět a následný stejnoměrný růst plodů v jednotlivých hroznech. Proměnlivé počasí má na svědomí hrozny s nestejnou zralostí plodů, takzvané „slepice a kuřata". Po rozkvětu jsou některé výhonky navázány na drát, jiné odstraněny. Pokračuje postřik proti oidiu. Červenec Keře révy reagují na teplé počasí a ze zárodků se stávají malé bobulky. Říká se, že „nasazují". Některé odrůdy, například Merlot, nasazují hůře než jiné. Pěstitel odstraní některá květenství, aby soustředil energii keře do zbylých. Postřik proti oidiu na vinici pokračuje, stejně jako pletí. Srpen Nadešel čas pro véraison, řadu důležitých chemických změn, jež se obrážejí ve změně barvy slupek. V tomto stadiu prudce vzrůstá obsah cukru v hroznech. Nastává kritické údobí: silná bouře následovaná teplým počasím vytváří výborné podmínky plísním. Vinohradníci proto částečně odstraňují listí, aby umožnili lepší přístup vzduchu a slunci. Sucho v tomto období zpomaluje zrání. Září Pěstitelé dbalí kvality zastřihují keře a někdy i provádějí takzvanou vendange verte, zelenou sklizeň, při níž odstranují část budoucí úrody, aby soustředili energii révy do hroznů. Déšť nebo dokonce krupobití může vystavit hrozny riziku plísní. Sklizeň začíná podle oblasti a počasí koncem září. Říjen Ve většině oblastí je sklizeno. V některých letech a některých oblastech právě začíná pozdní sklizeň. Když jsou hrozny slisován

Témata, do kterých materiál patří