Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




ZSV - 6. ČR a její postavení ve světě

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČR a její postavení ve světě ČR a EU EVROPSKÁ UNIE je politické a ekonomické společenství, které se nachází na evropském kontinentu. Hlavní sídlo:BRUSEL (BELGIE) Současný počet členů:28 států Motto EU:Hymna EU:Óda na radost Základní měna:EURO OFICIÁLNÍ VZNIK EU 1993 oficiálním dokumentem se stala až Smlouva o Evropské unii (známá spíše jako Maastrichtská smlouva), která začala platit v roce 1993. CÍLE: vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí INSTUTUCE: Evropský parlament – vykonává legislativní, rozpočtovou, kontrolní funkci, sídlo Štrasburk Evropská rada - rozhoduje o celkovém směřování EU a politických prioritách Rada EU - na základě návrhů Evropské komise vyjednává a přijímá zákony EU společně s Evropským parlamentem Evropská komise – zájmy EU jako celku, sídlo v Bruselu Soudní dvůr EU -zajistit, aby země a orgány EU dodržovaly právní předpisy Unie Evropská centrální banka -spravovat jednotnou měnu, udržovat stabilní ceny a provádět hospodářskou a měnovou politiku EU ČR –žádost o vstup do EU podala vláda 17. ledna 1996 v roce 1990 byla ČR kandidována do vstupu do EU, kdy získala v 90. letech částečný přístup na společný trh a k prostředkům z programu PHARE, jeho prostřednictvím EU finančně podporuje zemědělství, infrastruktury, ochrany životního prostředí i úrovně vzdělání. potížemi při vstupu do EU byly: lidská práva, reforma státní správy, Benešovy dekrety o vyvlastnění a vyhoštění Němců po válce od roku 1999 probíhal intenzivní proces přímého začleňování, česká vláda a parlament urychleně přijímaly evropskou legislativu a přizpůsobovaly hospodářské mechanismy o přistoupení se rozhodlo na summitu EU v dánské Kodani v prosinci 2002 – následující rok 16. dubna byla v řeckých Aténách podepsaná Smlouva a přistoupení mezi 15 stávajícími členy a 10 přistupujícími zeměmi, která byla v červnu 2003 schválena v ČR v referendu. platnost smlouvy 1. května 2004, za prezidenta Václava Klause Schengenská dohoda v roce 1995 přijali některé členské státy EU (Francie, Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko) tuto dohodu. dohoda upravuje: společnou vízovou politiku vůči třetím zemím, společnou kontrolu vnějších hranic EU, společné zásady přepravy a pohybu zboží a ochrany při přepravě, společné zásady ochrany osobních údajů ČR je v Schengenském prostoru od roku 2007 Rozšiřování EU: Základní še s tka, 1952: Nizozemsko, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo První rozšíření, 1973: Irsko, Dánsko, Spojené království Británie a Severního Irska ->západní rozšíření Druhé rozšíření, 1981: Řecko Třetí rozšíření, 1986: Portugalsko, Španělsko ->jižní rozšíření Čtvrté rozšíření, 1995: Finsko, Rakousko, Švédsko Páté rozšíření, 2004: země střední Evropy (ČR) Pobaltí, Kypr, Malta ->východní rozšíření Šesté a sedmé rozšíření, 2007: Bulharsko, Rumunsko ….. 2013 – Chorvatsko Organizace začleněné do systému OSN – MMF a SB, UNESCO, UNICEF. Ekonomické organizace MMF – Mezinárodní měnový fond přidružená organizace OSN, sídlí ve Washingtonu podporuje a usnadňuje globální měnovou spolupráci a stabilitu - např. snížení cla, stabilizace směnných kurzů půjčky pro státy v hospodářských potížích dává doporučení k hospodářským reformám SB – Světová banka podpora investic, udržitelného růstu, pracovních příležitostí vypracovává ekonomické analýzy finanční a technická pomoc rozvíjejících se zemí, snížení světové chudoby 1944 Bretton-Woods-režim pevných směnných kurzů Organizace při OSN – Mezinárodní organizace UNESCO oblast kultury a vzdělávání, vědy státní i nevládní organizace Česká komise pro UNESCO (státní i nevládní organizace (například Akademie věd ČR, Český helsinský výbor, Petr Gazdík). UNICEF Český výbor pro UNICEF - vznikl v roce 1991 jako nevládní nezisková organizace na podporu Dětského fondu OSN v České republice informovat veřejnost o poslání a konkrétní činnosti UNICEF, shromažďovat finanční prostředky pro pomoc dětem celého světa, upozorňovat veřejnost na situaci dětí ve světě i v České republice, podporovat naplňování dětských práv v České republice. vybírání peněz od dárců veřejné sbírky Visegrádská skupina, OECD, Mezinárodní červený kříž, Mezinárodní olympijský výbor, Interpol V4 = ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko sídlo v konkrétní zemi se mění každý rok hájí své zájmy v EU, vojenská spolupráce, posílení ekonomiky prosazení volného pohybu pracovníků uvnitř EU, zohlednění problematiky ropovodu, podpora v oblasti kultury OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružení ekonomicky nejrozvitějších států světa (34) podpora demokracie a tržních principů, rok založení 1960 koordinace ekonomické, sociální, politické spolupráce Marshallův plán cílem OECD je ekonomický rozvoj, potlačení nezaměstnanosti, stabilizace a rozvoj finančních trhů Mezinárodní červený kříž humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace zabývá seposkytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou) Mezinárodní olympijský výbor obnovení tradice – olympijských her vybízí k šíření olympijských hodnot a produktů zajišťuje pravidelné konání olympijských her Bezpečnostní organizace INTERPOL - policejní organizace kriminálně-policejní oblast, mezinárodní terorismus Interpol získal statut stálého pozorovatele při OSN 1923, Lyon jako mezinárodní organizace zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně – policejní oblasti mezi smluvními státy organizace TTIP - dohoda mezi EU a USA o zóně volného obchodu cílem vyjednávání je uzavření Transatlantické dohody obchodu a investic TTIP výhody: růst HDP, zvýšení poptávky po surovinách, vzrůst zaměstnanosti, jednodušší vstup na trh nevýhody: bezpečnost potravin, větší moc korporacím a diktatuře trhu nad demokracií, posílení vlivu nadnárodních korporací na úkor státu klade si za cíl plně liberalizovat vzájemný obchod a investice, posílit obchodní vztahy EU – US

Témata, do kterých materiál patří