Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hinduismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,29 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hinduismus védský óm ( posvátná slabika známá z Véd ) Charakteristika indické národní náboženství a filozofie ( spousta směrů )kdo se nenarodil indickým rodičům nebo nemá indického otce, nemůže se stát hinduistoukořeny hinduismu sahají až 2000 let př.n.l.hinduismus nemá zakladatele ( nemá papeže, koncily )nic nepředepisuje, je tolerantní vůči svým věřícím a vůči jiným náboženstvímv současnosti téměř 1mld. věřících v Indii, Nepálu, Pákistánu, Bangladéši, na Srí Lance Hlavní božstvo Brahma– stvořitel, absolutní duch, všechen svět kolem nás, je zároveň i naším vnitřním světem Višnu– udržovatel světa Šiva– ničitel a znovustvořitel světa řada dalších bohů – Ganéša ( sloní bůh), Hanumán ( opičí bůh ), bohyně Šaktí Posvátné texty Védy ( vědění, znalost ) obsahují modlitby, popis obětních obřadů, kouzelná zaříkadlaepické legendy a příběhyobjevuje se zde jedna z ústředních myšlenek celého náboženství a filozofie,reinkarnacefilozofické texty, pravděpodobně nejstarší na naší planetě ( Upanišády )řada ponaučení a rad: Nechť je ti bohem matka. Nechť je ti bohem otec. Nechť je ti bohem učitel. Nechť je ti bohem host. Nechť konáš jen to, Čím budeš bez hany. Konej jedině dobré skutky. Cíl hinduisty - konečné duchovní vysvobození z koloběhu života opakovanými reinkarnacemi. duchovní stránka člověka prochází mnoha zrody v průběhu věkuzpůsob, jakým se přerodí ( převtělí ) v dalším světě je určován jeho skutky (karma)pokud žije spravedlivě, dočká se odplaty v podobě lepšího zrození ( bohatý, zdravý, šťastný…)po špatném nebo dobrém jednání následuje odplata odpovídající morální kvalitěřetězec převtělování nezahrnuje jen lidské bytosti, nýbrž vše živé ( i hmyz )k dosažení vnitřního klidu slouží jóga, meditacedůležitým principem je nenásilí, úcta ke všemu živémumnozí hinduisté jsou vegetariáni nebo vegani Hinduistické chrámy Obřady k uctívání božstva všechny nejdůležitější hinduistické obřady se konají domahinduisté provádějí bohoslužby jako jednotlivci nebo v rodinách, nikoli jako náboženské sdruženívětšina domů má speciální místnost nebo zákoutí, která slouží jako domácí svatyněvěřící nejprve za odříkávání posvátných textů pomaže bůžka olejem, pak před ním usedne k meditaci, zapálí kadidlo nebo vonné tyčinky, položí květiny a potravupodobným způsobem probíhá i modlitba v chrámu Obřady k uctění řeky Gangy Kráva – posvátné zvíře Svátky Indie – země bohatých tradic a svátků, rituálů ( svatební, pohřební ) Hólí– lidé oslavují konec zimy, vzájemně na sebe lijí vodu a sypou barevný prášek ( červená – barva života ) Svátek světla řada dalších svátků Kastovní systém rozděluje společnost z hlediska sociálního i náboženskéhodo kasty se člověk rodí, nemůže ji opustitsystém kast byl sice oficiálně zrušen r. 1947, ale kastovní rozdíly ještě stále silně ovlivňují život ve venkovských oblastech Indie4 původní skupiny:nejvyšší bráhmáni ( bílá barva ) – kněží, studují posvátné texty, vykonávají náboženské služby vládci a bojovníci ( červená barva ) obchodníci, řemeslníci, zemědělci ( barva žlutá ) služebníci, nádeníci( barva černá ) Výchova hinduistických dětí ( pět každodenních povinností ) provádět meditaci, jóguprojevovat úctu rodinnému bohu ( domácí bohoslužby )chovat bezpodmínečnou úctu vůči starším a předkůmnabízet pohostinnost všem chudým a svatým mužůmmít respekt ke všem živým tvorům

Témata, do kterých materiál patří