Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Filosofické myšlení a jeho zrod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Filosofické myšlení a jeho zrod Přechod od mýtu k logu a vznik filosofie. Vztah filosofie, vědy a náboženství. Filosofická nauka o bytí – ontologie. Základní otázky teorie poznání – gnoseologie (noetika). Předfilozofický postoj = Postoj člověka ke světu vychází z mýtu a člověk se ze světa nevyčleňuje (je součástí světa) Jeho vyčleněním dochází k odcizení – člověk je schopen klást si filozofické otázkyVznik filozofie Mýtus – Příběh se symbolickým nebo náboženským významem. Zprostředkovávaly lidem názor na svět, přírodu a lidské bytí. Vysvětlovaly účel věcí, původ států, rodů apod. Člověk si nekladl otázky, vše bylo samozřejméDění kolem sebe vysvětloval kosmickým děním a božskými silami (mýty)Mytický člověk se ptá pouze na otázky, na které nalezne v mýtu odpovědiChaos = počátek všeho,Gaia= země,Uranos = nebe,Tartaros = podsvětí Vznik filosofie Vzniká v řeckých městských státech, 7.-6. stol. př. n. l.Výrazné posílení pocitu individuality, opuštění samozřejmosti směrem k údivuMýtus přestává být jedinou možnou odpovědí Od mýtu k logu V reakci na neuspořádanost chaosu se začíná prosazovat tendencenahradit chaos kosmem neboli řádem (logos), který je vysvětlitelný lidským rozumem. Přechod od chaosu k řádu (od mýtu k logu) je skrzenalezení principu, který je jádrem řádu (pralátka, číslo, atom apod.) => podstata (základ) všech věcíPrvní antičtí filosofové – miléťané, pythagorejci, atomisté… Filosofie a náboženství Obě se zaměřují na celek skutečnosti a snaží se ho vysvětlovat, klíčový je člověkVyskytují se vedle sebe, ovšem občas jsou i ve vzájemném konfliktuFilosofie je postavena na vědeckém, reálném zkoumáníNáboženství je postaveno na víře – citový, iracionální základ Filosofie a věda 1) Reálné vědy Přírodní vědy – fyzika, chemie…Kulturní vědy – vědy o produktech lidského jednání a) Duchovní vědy – o umění, jazyce, historii b) Sociální a ekonomické vědy – o strukturách a zákonitostech soc. a ekonom. projevů lidské společnosti Jejich vztah s filosofií – filosofie taky vychází ze zkušenosti, ale nezaměřuje se jen na 1 téma, je všeobecnějšíFilosofie je vůči reálným vědám autonomní => nezkoumá jen konkrétní oblasti, ale celek 2) Formální vědy zabývají se abstraktními strukturami – formamiformální logika, matematikaJejich vztah s filosofií – formální vědy zkoumají pouze formu, proto jsou pouze nástroji filosofie Ontologie = teorie bytí Bytí – je základní vlastnost jsoucna, skrze niž je jsoucnem Jsoucno – vše, co má podíl na bytí, tedy co existuje Ontologická diference = rozdíl mezi jsoucnem a bytím Člověk se ptá, jaké jsou věci => věci jsou, mají bytíFilosof se ptá, odkud věci jsou => co je bytí?Dále co je: hmota, substance, čas, prostor, konečno, nekonečno… Gnoseologie= teorie poznání (noetika) Zabývá se problematikou vědeckého (lidského) poznání – zdroje, podmínky, možnosti a meze lidského poznáníOtázka pravdy – cíl každého poznáníVztah mezi světem, jaký je, a světem, jak se nám jeví skrze naše smyslyČlověk předpokládá, že předměty jsou přesně takové, jaké je vnímá svými smylsy

Témata, do kterých materiál patří