Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ústava ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (363,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Ústava jezákladní zákon státu, který má nejvyšší právní síluZnamená to, že všechny zákony, vládní nařízení, ministerské vyhlášky, obecní vyhlášky musí být v souladu s ústavou; pokud nejsou, tak Ústavní soud zruší část nebo celý zákonDělení ústav:psaná - od počátku v psané podobě, má nějaké speciální ustanovení nepsaná - vychází z tradic a zvyků, např. VB (základ v Listině práv), USA (odkazuje na vůli otců a zakladatelů) původní - konkrétní země si vytvořila vlastní ústavu (dle svých zvyků) přenesená - vznikla podle ústavy jiné země - inspirace, u nás např. v roce 1920 z Francie flexibilní – pružná; ke změně ústavy stačí změna zákona, snadná změna rigidní - pevná, tuhá; ke změně je potřeba náročný legislativní postup podle vznikuoktrojovaná - vydaná panovníkem bez konzultace a schválení parlamentemrevoluční - je výsledkem revoluce; strana, která se dostala k moci, zavedla i ústavudohodnutá - výsledek dohody parlamentních stran, např. Ústava ČR podle toho, jestli text odpovídá skutečnostinominální - existuje částečná shoda textu a skutečnostinormativní – to, co je napsáno, tak to fungujesémantická - text a realita jsou zcela odlišné, např. diktátorské země slibují dodržování lidských práv, ale ve skutečnosti dodržována nejsouÚstavní vývoj:změna ústavy souvisí vždy se změnou společenských poměrů např.Prozatímní ústava 1918 vznikla povzniku samostatného Československaupravovala činnost Revolučního národního shromáždění - parlamentu (zákonodárná moc)upravovala ale i pravomoce prezidenta a vlády nebo moc soudní např.Ústava 9. května 1948 volby vyhráli komunisté a přebírají moc (Beneš přijímá demisi pravicových ministrů a nastupuje Klement Gottwald)omezení soukromého vlastnictví, znárodnění -omezení lidských právzavádíplánované hospodářství, tzv. pětiletkyvznikla Slovenská národní rada - zákonodárný orgán na Slovensku např.Socialistická ústava 1960 přijatapo konstatování vybudování základů socialismustali jsme se Československou socialistickou republikou (ČSSR)tato ústava zavádíčlánek číslo 4 o vedoucí úloze KSČ, komunisté si úplně posvětili mocv roce 1968 doplněna zákonem o Československé federaci, federaci tvoří Česká socialistická republika (ČSR) a Slovenská socialistická republika (SSR)→ zrovnoprávnění obou státůkaždý stát má svoji vládu a svůj zákonodárný orgán - ČNR A SNR (národní rada)společný je prezident, federální vláda, federální shromáždění, které se skládalo ze Sněmovny lidu (200 poslanců) a sněmovny národu (150 členů – 75 a 75)Socialistická ústava platila do roku 1989, kdy po 17. 11. dochází ke společenským změnám a ústava prodělala významné změny → zrušení článku číslo 4 o vedoucí úloze KSČMzačíná fungovat právní stát, politický pluralismus, tržní hospodářstvídošlo k posílení pravomocí národních rad a z ČSSR se stává ČSFR (federativní republika)1. 9. 1992 SNR schválila Ústavu Slovenské republiky, 25. 11. 1992 federální shromáždění schválilo ústavní zákon o zániku ČSFR, 16. 12. 1992 byla schválena Ústava České republiky1. 1. 1993 vznik dvou samostatných států uznávaných ostatnímiÚstava České republiky:je psaná, přenesená, rigidní, dohodnutá, normativnítvořenapreambulí = slavnostní úvod o tom, že ústava byla schválena a budou se dodržovat lidská právaobsahuje 8 hlav, 113 článků a Listinu základních práv a svobod (LZPS)8 hlav: Základní ustanovenízákladní charakteristika ČR, zmíněna podstata demokratického státuMoc zákonodárnánavrhování a schvalování zákonůu nás ji představuje dvoukomorový parlamentMoc výkonnávykonává zákony, uvádí je do životapředstavuje ji prezident a vládaMoc soudnídohlíží nadodržování zákonůpředstavovaná nezávislými soudypatří sem Ústavní soud a soustava soudůNejvyšší kontrolní úřadnezávislý orgán, který dohlíží na hospodaření se státním majetkem, plnění státního rozpočtu, zadávání státních zakázek atd.v čele jeprezident NKÚ, který je jmenován prezidentem (nyníMiroslav Kala)Česká národní bankaústřední banka státusleduje míru inflace, dohlíží na množství peněz v oběhu, dohlíží na činnost komerčních bank, vydává mince a bankovkyhlavní funkcí je všakpéče o stabilitu měnyv čele správní rada s guvernérem, jmenován prezidentem (nyníJiří Rusnok)Územní samosprávav ČR jedvoustupňovátvořena základními územně samosprávnými celky (obce) a vyššími územně samosprávnými celky (kraje)Ustanovení přechodná a závěrečnágarantujeprávní zaručení toho, co se v ústavě zmiňuje, že bude fungovat

Témata, do kterých materiál patří