Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etické a náboženské systémy Východu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Etické a náboženské systémy Východu Hinduismus a buddhismus Hinduismus Vznik hinduismu se váže k příchodu Árjů (urození nebo vznešení.) ve 2. tisíciletí př. n. l., kteří přišli a na území Indie, kde vytvořili kastovní systém a nové náboženství – hinduismus. Kasta je zvláštní výlučná skupina osob, jejichž sociální status je předem dán zrozením. Nejvýznamnější kastu ve starověké Indii tvořili bráhmani, což byli kněží; znalci posvátných textů, obětníci a královští poradci. Nejstarším a základním pramenem pro poznání náboženské myšlení jsou Védy. Védy jsou psány v sanskrtu – jedním z nejstarších (posvátných) jazyků a tvoří rozsáhlý soubor literárních památek, hlavně s náboženským tématem a charakterem, Véd znamená náboženské, teologické vědění, což v nejstarších dobách znamenalo totéž co soubor všeho vědění, které je hodno zapsání. Nejdůležitější částí je Upanišady neboli tajné nauky, které završují védy, z jejich učení vychází všechna tři velká náboženství, která vznikla na indické půdě – hinduismus, buddhismus, džinismus. K významným spisům v hinduismu patří též Bhagavadgíta = zpěv vznešeného, zvaná někdy též „bible východu“. Nejdůležitější pojmy vážící se k Hinduismu jsou: Karma = zákon příčiny a následku ve smyslu lidských činů, které mají zpětné důsledky na jedince nejen v tomto životě, ale i v budoucích životech Víra v reinkarnaci = víra v převtělování Mókša = vysvobození, jehož podmínkou je zanechání jednání člověka, vzdaní se sebe sama a a překonání vůli k životu (askeze). Pokud člověk lpí na vlastní individuální existenci a výsledcích svých činů, povede to k růstu karmy a k dalším zrozením. Jóga = Je to duchovní cvičení a kultivace sama sebe – koncentrace duchovních sil do vlastního nitra. Gita= bible východu Bohové: BRAHMA je stvořitel VIŠNUje udržovatel ŠIVAje ničitel světa Buddhismus Hlavním pojmem v Buddhismu je Buddha. Podle tradice se narodil jako princ královského rodu Šákjů. Do 29 let žil pohodlným životem syna místního vládce, oženil se a měl syna. Poté opustil domov a věnoval se nejrůznějším duchovním praktikám, pomocí nichž chtěl dosáhnout osvobození z utrpení, které je spojeno s každou existencí, a z neustálého koloběhu znovuzrozování. Nakonec objevil střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem, a dosáhl stavu, zvaného Nirvána, což je probuzení, konečné osvobození z utrpení a koloběhu životů. Následujících 45 let předával Buddha své učení. Ve svém jádru je buddhismus nauka o vysvobození. Potřeba vysvobození vzniká z beznadějně neuspokojivé povahy světa, v němž se nacházíme. Buddhisté tvrdí, že pomíjivost všeho v nás i vně nás poukazuje na zbytečnost našeho světského snažení, které přirozeně nemůže vést ke stálému úspěchu či trvalému uspokojení a nakonec smrt sebere vše, co jsme nakupili, a oddělí nás od všeho, čeho jsme si cenili. Proto Buddhisté zavrhují jakoukoli touhu po čemkoli jako ničivou pro naši vnitřní svobodu a nezávislost. Čína, Indie, Thajsko Čínský tradice – taoismus a konfucianismus Taoismus Taoismus označuje filosofickou školu založenou v Knize o cestě a ctnosti. Zakladatelem je Lao- c´. Pod vlivem lidského náboženství se taoismus zformoval v náboženský systém, na jehož vrcholu stojí Lao-c´ a pod ním stojí trojice stvořitelských bohů Tři čistoty. V souhrnu můžeme říci, že taoismus má celkem tři principy: tao (cesta) te (ctnost, projev taa) wu-wej (aktivní nečinění) Wu-wej, tedy aktivní nečinění, kdy se člověk má očistit, vyprázdnit svou mysl od chaosu a zmatenosti, má se stát nádobou, kterou protéká tao. Smyslem života je podle taoismu následovat přírodu a vesmír, a klíčem a prostředkem k realizaci tao ve svém nitru je prostota. Prostý člověk nedbá o zisk, chytrost, obratnost, egoismus a smělá přání. – hlavní má být směřování k harmonii, úctě a pokoře Osvícený člověk je podle taoismu nezaujatý a navrací se k dětské prostotě Konfucianismus = ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek. Zakladatelem je Konfucius a k založení došlo v 6. st. př. n. l. Pro konfuciány bylo nejdůležitější funkci náboženství vštěpit lidem morálku. Konfucius zdůrazňuje tři důležité oblasti: Správné chování a jednání člověka Ohleduplnost a soucit k druhým Úcta ke starším a předkům Základem konfucianismu byla idea, že lidé mají žít v harmonii jeden s druhým a s přírodou. Hlavní myšlenka: ,,Vážit si lidí a chovat se tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně.‘‘ Šamanismus a náboženství přírodních národů Šamanismus Jsou různé náboženské, magické, mystické nebo mytologické představy, rituální praktiky nebo třeba léčitelské praktiky různých kultur po celém světě. Nejvýznamnější jsou šamanské praktiky u původních komunit na Sibiři, severoamerických indiánů a Eskymáků. Šamanje člověk, který dokáže změnit stav svého vědomí a je prostředníkem mezi světem lidí a duchů či bohů. Mezi schopnosti šamana patří schopnost vstoupit do transu a mít vize, dále léčí, věští a dokonce se uvádí, že je schopen proměnit se ve zvířata a vlastní ochranného či pomocného ducha. Pro komunikaci s duchy užívá tajný jazyk a nemoc považuje za únos duše zlým duchem. Člověk se šamanem může stát po předcíchzděděním, vyvolením duchů aneboiniciačním procesem, který je zahájen setkáním s duší předka, zvířetem či zjevením ve snu. Vyvolení často probíhá prostřednictvím duší mrtvých šamanů. Nový šaman musí projít fází utrpení, rituální smrtí a zmrtvýchvstání. Šamanismus ve světě: Např. Jižní Amerika, kde šamani léčí a přináší oběti. Dále na Sibiři existují černí a bílí šamani nebo v Koreji jsou šamany většinou ženy, které se narodí slepé, a zabývají se hlavně věštěním a komunikací se zemřelými. Možnost pohovořit o sektách (Haré Kršna, Oshovo hnutí) Rizika pro člověka z účasti v sektě Extrémismus Ovlivnění Nebezpečí pokud sektu opustíme – pronásledování Kdo je náchylný ke vstupu do sekty? Citově neuspokojení/zhrzení lidé Ti, co mají jednoduché myšlení – vidí jen černobíle Různé sekty: Haré Kršna Vychází z hinduismu Vegetariáni Nosí róby Muži ostříhaní dohola Nesportují, nehrají hry Mormoni Vyc

Témata, do kterých materiál patří