Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČR a její postavení ve světě

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. ČR a její postavení ve světě ČR a EU V roce 1990 byla ČR kandidována do vstupu do EU, kdy získala v 90. letech částečný přístup na společný trh a k prostředkům z programu PHARE, jeho prostřednictvím EU finančně podporuje zemědělství, infrastruktury, ochrany životního prostředí i úrovně vzdělání. Potížemi při vstupu do EU byly: lidská práva reforma státní správy Benešovy dekrety o vyvlastnění a vyhoštění Němců po válce Od roku 1999 probíhal intenzivní proces přímého začleňování. Česká vláda a parlament tehdy urychleně přijímaly evropskou legislativu a přizpůsobovaly hospodářské mechanismy evropské praxe. O konečném přistoupení České republiky se rozhodlo na summitu EU v dánské Kodani v prosinci 2002. Následující rok 16. dubna byla v řeckých Aténách podepsaná Smlouva o přistoupení mezi patnácti stávajícími členy a deseti přistupujícími zeměmi, která byla v červnu 2003 schválena v České republice v referendu. V roce 2004 pak ČR vstoupila do EU Schenghenská dohoda V roce 1995 některé členské státy Evropské unie (Francie, Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko) přijaly Schenghenskou dohodu upravující společnou vízovou politiku vůči třetím zemím společnou kontrolu vnějších hranic Evropské unie společné zásady přepravy a pohybu zboží a ochrany při přepravě společné zásady ochrany osobních údajů Schenghenská dohoda v praxi znamená, že jsou zrušeny hraniční kontroly mezi členskými státy. ČR v Schenghenském prostoru od roku 2007. Organizace začleněné do systému OSN – MMF a SB, UNESCO, UNICEF Mezinárodní měnový fond – MMF = přidružená organizace k OSN, která sídlí ve Washingtonu. Podporuje a usnadňuje globální měnovou spolupráci a stabilitu např. snížením cla, stabilitou měnových kurzů apod. Dále poskytuje půjčky pro státy v hospodářských potížích. Dává doporučení k hospodářským reformám. Byl založen v červenci 1944 a má v současnosti 188 členských států. K založení Mezinárodního měnového fondu vedl především vývoj mezinárodní měnové soustavy po první světové válce. Světová banka – SB = vypracovává ekonomické analýzy, poskytuje finanční a technickou pomoc transformovanou do ekonomiky rozvíjejících se zemí a snaží se o snížení světové chudoby, výrazně podporuje investice, pracovní příležitosti a udržitelný růst V roce 2005 přesunula Světová banka Česko ze skupiny rozvojových zemí do skupiny světových ekonomik. Vyřazení ze skupiny rozvojových zemí znamenalo, že Česká republika nepotřebuje finanční podporu a pomoc, a ztrácí tím nároky na úvěry. V současnosti probíhají projekty technické pomoci, kdy dochází k zpracování analýz a doporučení v různých oblastech české ekonomiky. Podíl ČR na hlasovacích právech ve Světové Bance činí 0,41%. UNESCO = organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, která sídlí v Paříži a má 195 členských zemí Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO. Po rozpadu Československa se samostatná Česká republika stala jeho členem 22. února 1993. Pro zprostředkování styku mezi národními institucemi a odborníky má Česká republika Českou komisi pro UNESCO. UNICEF = Dětský fond Organizace spojených národů neboli UNICEF Je to největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl vytvořen 11. prosince 1946. Český výbor pro UNICEF vznikl v roce 1991 jako nevládní nezisková organizace na podporu Dětského fondu OSN v České republice. Výbor si za své cíle vytkl: informovat veřejnost o poslání a konkrétní činnosti UNICEF shromažďovat finanční prostředky pro pomoc dětem celého světa upozorňovat veřejnost na situaci dětí ve světě i v České republice podporovat naplňování dětských práv v České republice Visegrádská skupina, OECD, Mezinárodní červený kříž, Mezinárodní olympijský výbor, Interpol Visegrádská skupina = politické sdružení čtyř středoevropských zemí, prosazování spolupráce v oblasti, kultury, vědy, vzdělávání a turistiky Vznik: 1991 (10 dní před zánikem Varšavské smlouvy) Členství: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko Spolupráce nemá institucionální podobu. Předsednictví V4 je vždy na jeden rok. ČR – předsednictví na rok 2015/2016. Předsednictví se předává o půlnoci ze 30. června na 1. července Historie: V4 je inspirována setkáním tří králů v maďarském městě Visegrád v roce 1335. Uherský král Karel I. Robert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde dohodli na těsné spolupráci v politických a obchodních otázkách a na věčném přátelství. Tímto krokem inspirovali o mnoho let později založení středoevropské iniciativy. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD = sdružuje ekonomicky nejrozvitější státy světa Tato organizace byla založena v roce 1960 k administraci poválečného Marshallova plánu a vyznačuje se především podporou demokracie a tržních principů. Dále koordinuje ekonomické, sociální a politické spolupráce. Cílem organizace je ekonomický rozvoj, potlačení nezaměstnanosti, stabilizace a rozvoj finančních trhů. Mezinárodní červený kříž = humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho potřeba. Poprvé byl červený kříž na českém území nasazen v rámci bojů v Prusko-rakouské válce v roce 1866. Mezinárodní olympijský výbor = organizuje letní a zimní olympijské hry, a jehož celosvětově uznávané stanovy jsou všeobecně známy pod názvem Olympijská charta Interpol = největší policejní organizací na světě a jako mezinárodní mezivládní organizace zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy organizace Interpol sdružuje demokratické i nedemokratické státy v rámci boje se všemi druhy trestné činnosti. Je založena na spolupráci všech států při pronásledování, vyhledávání a zatýkání pachatelů trestných činů. V současné době sdružuje Interpol 190 členských států. Interpol získal statut stálého pozorovatele při OSN. Možnost pohovořit o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství

Témata, do kterých materiál patří