Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociální sk. + dav

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (191,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

SOCIÁLNÍ SKUPINY, DAV, SPOLEČENSKÉ ROLE SOCIÁLNÍ SKUPINY seskupení tří a více lidí, kteří jsou ve vzájemných sociálních vztazíchZnaky:společný cílvzájemná interakce (vzájemné ovlivňování a vztah)časté sociální kontaktyskupinová disciplínaspolečné hodnotydynamická jednotka (pohyb na pozicích – například vůdce, vedoucí) AMBIVALENTNOST – člověk je jednou skupinou obdivován a druhou nesnášen (= ambivalentní vztahy) Dělení sociálních skupin: velké x malé velké: členové se vzájemně neznají, je historicky starší, přenos informací např. přes média, použitím symbolů (politické strany) nebo stejnokrojů (armáda)malé: mají mezi sebou pevné citové vztahy, historie je kratší, např. třída, rodina formální x neformální formální: ještě před naplněním členů má stanovená pravidla, členové vědí, jaké pozice budou zastávat, např. třída, politická strana, pracovní kolektiv, vzájemná úctaneformální: spojuje je zájem o nějakou věc, např. taneční skupina, skupina alkoholiků (ve formální skupině může vzniknout neformální, např. v politické straně) primární x sekundární primární – rodina, parta (všichni se velmi dobře znají), dlouhodobé trvánísekundární – nedůvěrný (neosobní) vztah, formální vztahy přechodné x dlouhodobé přechodné – návštěvníci kina, v restauraci, cestující …dlouhodobé – třída ve škole dobrovolné x nedobrovolné DAV určitá skupina lidí, kteří se shromáždili z nějakého důvodu, např. fanoušci, lidé nakupující slevy, sportovní fanoušci,... Le Bon (teorie davu) francouzský sociolog, knihaPsychologie davu, vycházel z chování při Fr. revoluciztráta racionálního uvažovánípřevaha emocí, primitivní chováníztráta morální a trestní odpovědnostispoléhání na anonymitu („schovám se v davu“) Brownova teorie dělení davů: pasivní – posluchači aktivní – útočné / lynčující, únikové (evakuace), získávací (nákupní horečky), expresivní (demonstrace) Dawisova teorie davu sociálně strukturovaný dav - legální, neporušují zákon posluchači: koncert, divadlo, mšeplánovaný expresivní dav: diskotéky, demonstrace (do doby, kdy poruší zákon)náhodné davydivácké: lidé přihlížející nehoděpanické: bomba, terorismusznepříjemňující: plná tramvaj nezákonné davy – členové v rozporu se zákonem aktivní expresivní: nepovolené demonstraceamorální: výtržnosti na technopárty, fanoušci SPOLEČENSKÉ ROLE: druh chování, které se od nás v konkrétní dané situaci očekává Dělení: dobrovolné – záleží na naší volbě, čím chceme být nucené – neovlivníme je, např. dítě (dcera, syn) krátkodobé – např. návštěvník divadla nebo kina dlouhodobé – syn, matka, babička … párové – k určité roli potřebuji druhého člověka, např. učitel a žák, matka a dítě … Komplex rolíje souborvšech společenských rolí (člověk během života vystupuje v mnoha rolích, ať již aktivně nebo pasivně Konflikt rolí:člověk není schopen rozlišit, jakou roli v dané situaci zastává, např. konflikt práce přesčas a rodinné povinnosti, učitelka se stane matkou a doma se začne chovat jako učitelka k vlastnímu dítěti Sociální statusje hodnota postavení člověka ve společnosti, spojeno s výkonem společenské role, od osob s vyšším statusem (např. soudce, lékař) očekáváme, že budou objektivní či neúplatní

Témata, do kterých materiál patří