Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozvod

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rozvod Rozvod se v naší společnosti stal zcela běžnou záležitostí. Rozvod (ne-li vlastní, tak blízkých) otřásl pocitem bezpečí u většiny lidí. Rozvod je jednou z největších zkoušek v životě člověka. Klade nesmírné nároky jak na psychiku rodičů, tak i (a to především) na psychiku dětí. Existuje jen velice malé procento dětí (jestli vůbec nějaké), které by rozvod rodičů negativně nezasáhl. Některé se s ním vyrovnají lépe, jiné hůře, všechny však nějak poznamená. U některých dětí pak zůstávají trvalé následky. Člověk se v naší společnosti nemusí příliš rozhlížet, aby příklady takového poznamenání nalezl. Přesto však není třeba podléhat přílišnému pesimismu a beznaději, co se týká rozvodové problematiky, protože existují i mnohé účinné cesty, jak zmírnit dětem jejich bolest a omezit negativní dopad rozvodu na jejich psychiku. Nejen děti, ale i rozvedený rodiče se mohou při navazování nových vztahů bát toho, že ten s kterým se cítí tak dobře, jednou přijde a znovu je raní. Proto někdy dobře vyvíjející pár zanikne dříve, než se oba protějšky lépe poznají. Toto téma jsem si vybral především proto, že rozvod je problém, který se vyskytuje v naší společnosti až příliš často a který má či měl velký vliv na ohromnou část jejích členů. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁNIK MANŽELSKÉHO VZTAHU Zhruba každá třetí dvojice uzavírající manželství, nemá základní materiální předpoklady pro společný život a nemůže tedy převzít plnou ekonomickou odpovědnost za založení rodiny tak, aby plnila svou sociální funkci. Jen málo mladých manželů má svůj samostatný byt (v současné době 80% mladých manželství začíná svůj život v bytě rodičů), čímž vznikají problémy, a tudíž i první předpoklady pro rozpad manželství. Častou chybou a následně důvodem k rozvodu je také malá schopnost dobře hospodařit. Mladé páry si neumí vytvářet rezervy, žijí z půjček od přátel a darů rodičů a jejich vztah nabývá rysů stálého koloběhu dohánění a vyrovnávání, které znemožňuje šťastné manželství. Další faktor, který má vliv na rozpad mladých manželství nebo na něm má alespoň částečný podíl je např. nepřipravenost na manželské soužití, mladí partneři jsou často ovlivňováni postoji svých rodičů, především však faktem, že rodiče sami prožili manželský rozvrat, manželství se nerozvíjelo jako partnerský vztah z důvodu ekonomické závislosti jednoho či obou partnerů na rodičích! Manželé také projevují malé pochopení a toleranci vůči chování a potřebám druhého partnera! Schopnost snášet zátěž, který rodinný život občas přináší je u manželství ohromně malá a z těchto důvodů dochází ke konfliktům. Manželství je natolik náročným a dlouhodobě závazným svazkem, že by do něho měli lidé vstupovat jen po zralé úvaze, po dostatečné míře zkušenosti a na základě dobré znalosti svého životního partnera. Rozvod se nejvíce objevuje v rodinách mladých lidí už po krátké době manželství, často v rodinách, které mají jedno, ale i více malých dětí. Rozchodem rodičů vzniká neúplná rodina, ve které matka, do jejíž péče jsou děti v naprosté většině svěřovány, mívá velice obtížnou životní situaci, což se odráží i ve výchově dětí. V rodině chybí mužský vzor, a proto se nemohou dobře vytvářet vzorce chování, které by později v době dospělosti dítěte vedly k vytvoření jeho rodiny. Statistiky ukazují, že děti rozvedených rodičů se samy rozvádějí častěji než děti rodičů, kteří se nerozvedli. ROZVODOVOST V ČESKÉ REPUBLICE V SOUČASNOSTI (90. LÉTA) V roce 1995 se oproti letům 1990 - 1994 počet rozvodů v České republice poněkud zvýšil, nedosáhl však maxima z roku 1990. V devadesátých letech se dřívější dlouhodobý růst rozvodovosti zastavil. I přes mírné zvýšení v roce 1995 lze konstatovat, že ustálení rozvodovosti - byť vysoké - trvá, přičemž nejvyšší hodnoty ukazatelů rozvodovosti zůstaly vzhledem k nízkému sňatkovému věku u manželů ve věku 20 - 34 let. Nejvyšší intenzita dlouhodobě zůstává ve třetím až šestém roce trvání manželství, v nichž je ročně ukončeno kolem 3% manželství. V roce 1995 v České republice proběhlo celkem 38,8 tisíc rozvodových řízení. Rozvod byl povolen u víc než 80% z nich - do té doby největší podíl, nicméně ubylo žádostí o rozvod podávaných po banálních, snadno usmiřitelných manželských neshodách. Vzestup počtu rozvodů v roce 1996 byl zřejmě spojen s návrhy na změnu legislativy, podle nichž měl být mj. značně ztížen rozvod manželství v prvních letech jeho trvání. Na počátku roku 1997 došlo k poklesu počtu rozvodů, ale jen na velmi krátký čas - ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 1997 byly registrované počty rozvodů již na úrovni roku předcházejícího. Podle dat za rok 1997 lze konstatovat, že růst ročních počtů rozvodů pokračuje s poměrně malými změnami. Úhrnná rozvodovost se v ČR v průběhu 90. let pohybovala na úrovni 34 - 38%, avšak v roce 1996 překročila 40% hranici (41,7%) a v roce 1997 na úrovni 41% zůstala. A tak jak tomu bylo na počátku devadesátých let, stále ještě se na úrovni rozvodovosti podílejí mladá manželství ve věkovém rozpětí 20 -30 let a nejvyšší pravděpodobnost rozpadu manželství přetrvává mezi třetím a šestým rokem jeho trvání. V roce 1997 bylo v české populaci ve věku 40 - 49 let rozvedených přes 13% mužů a15% žen. Přehled počtu rozvodů v ČR v jednotlivých obdobích: Rok Počet 1948 10834 1958 13589 1968 18647 1978 27071 1988 30652 1990 32055 1991 29366 1992 28572 1993 30227 1994 30939 1995 31135 1996 33113 1997 32465 SLOVO NA ZÁVĚR I když jsou v naší společnosti manželství a rodina stále považovány za nejvyšší životní hodnoty, možnost relativně snadného rozvodu se pokládá za samozřejmost. Situace se možná změní až se lidé budou brát po delší známosti, s větším rozmyslem a často s manželskou smlouvou řešící mimo jiné i případné pozdější rozdělení majetku. S poklesem rozvodovosti v České republice nelze v dohledné době počítat. Stále budeme patřit mezi 5 - 6 evropských zemí s nejvyšší úhrnnou rozvodovostí (severské země, Velká Británie, některé republiky vzniklé po rozpadu bývalého Sovětského svazu).

Témata, do kterých materiál patří