Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lidská práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lidská práva Významné osobnosti: Ghándí (Mahadmá Ghandí – myslitel) - původně obchodní poradce - v africe viděl nedodržování obchodních práv - založil hnutí - ochrana práv Indie v JAR - odmítá násilí - nenásilné protesty proti koloniálním nadvládě Británie - jeho cílem bylo osamostatnit Indii - nechtěl, aby přetrvával kastovní systém - zastával se práv té nejnižší kasty - hladovky, bojkot státní správy - v roce 1947 získala Indie nezávislost - v roce 1948 na něj byl spáchán atentát (fanatickým hinduistou) Martin Luther King - baptistický kazatel v USA - vliv Ghándiho - nenásilné protesty proti diskriminaci - získal Nobelovu cenu za mír (za snahu zrušit rasovou segregaci) - v roce 1968 na něj byl spáchán atentát Nelson Mandela - JAR - ozbrojené hnutí Kopí národa - vězněn 27 let - byl proti apartheidu (=politika rasové segregace) - ANK – africký národní kongres - stal se 1. černošským prezidentem v JAR - dostal Nobelovu cenu za mír, Sacharovu cenu - zemřel v roce 2013 Andrej Sacharov - SSSR - byl disident (= odpůrce nedemokratického režimu) - původně byl jaderný fyzik => chtěl omezit jaderné zbraně - smlouva o omezení jaderných zbraní, USA + SSSR - byl ve vyhnanství - dostal Nobelovu cenu (ta mu byla zkázána převzít, nesměl vycestovat) - založil Moskevský výbor pro lidská práva - Sacharova cena za svobodu myšlení, kterou uděluje evropský parlament San Su Ťij - pochází z Barmy (Myanmaru) - protestovala proti vojenské Juntě (Chuntě) - byla vězněna v domácím vězení - obdržela Sacharovu cenu a Nobelovu cenu - studovala na Oxfordu - dostala možnost navštívit rodinu v Anglii, pod podmínkou, že už se nevrátí - stala se poslankyní parlamentu - zasloužila se o pád vojenské Junty (Chunty) Malalaj - pákistánská aktivistka za lidská práva - získala Nobelovu cenu za mír a Sacharovu cenu - boj za práva žen za vzdělání - hnutí Talibán zakázalo dívkám chodit do školy - studuje na Oxfordu - byla postřelena Simon Wiesenthal - židovského původu - žil v Rakousku - aktivista - skončil v koncentračním táboře, odkud utekl - po válce se snažil pátrat po nacistech => lovec nacistů - Izrael, pátrání Liou Siao-po - čínský dizident - získal Nobelovu cenu za mír - lidská práva v Číně - oceněn za dlouhý a nenásilný boj za dodržování základních lidských práv v Číně - byl odsouzen na 11 let za podvratnou činnost - kvůli dokumentu, který byl inspirován československou Chartou 77 - ten se jmenoval Charta 08 - byl vzdálen od manželky a přátel v Pekingu - nedávno chartu podepsalo 303 aktivistů - iniciativa požaduje respektování lidských práv a demokratické reformy - dokument se šířil internetem, kde ho podepsalo více než 10 tisíc lidí - zemřel na následky z vězení Václav Havel - odpor proti komunistickému režimu Historie: STAROVĚK - Athény - občanská práva pro plnoprávné muže - museli být oba rodiče Athéňané - cizinci, ženy, otroci byli bez práv STŘEDOVĚK - povstání, selské vzpoury… NOVOVĚK - r. 1776 – Prohlášení nezávislosti USA - r. 1789 – Deklarace práv člověka a občana (Francie) -20. století 1948 –> Všeobecná deklarace lidských práv - první mezinárodní dokument o lidských právech - byl přijatý Valným shromážděním OSN - ČSSR podepsalo roku 1968 - roku 1975 ratifikace parlamentem - nevýhodou malá vymahatelnost PORUŠOVÁNÍ DEKLARACE U NÁS: - především za komunistického režimu - zabavování majetku - svoboda projevu - právo na vzdělání (děti nepohodlných lidí) - mučení - shromažďování - svoboda náboženství OBSAH DEKLARACE: 1) právo na život: zákaz mučenísvobodarovnostzákaz diskriminace 2) politická práva: azylúčast na vládě (volby)státní příslušnostprávo na občanstvísvoboda projevu a shromažďování 3) hospodářská, sociální a kulturní práva: přiměřená životní úroveňvzdělánívlastnit majetekúčast na kulturním životěsvobodná volba manželství Porušování lidských práv ve světě 1) Pronásledování jiných politických a náboženských názorů ČÍNA – političtí disidenti (Falun Gong)KLDR, Kuba, Turecko 2) Porušování práv žen v islámských zemích vraždy ze ctizákaz řízení ženám v Saudské Arábiisňatky nezletilých dívek (Jemen)porody nezletilých dívekkamenování 3) porušování práv dětí prodej a únos dětíobchod s dětmi a prodávání do vojenských služebobchody s orgány Československo po roce 1948 po 2. světové válce –> tzv. Benešovy dekrety - odsun a divoký odsun sudetských Němců - odsun = legální - divoký odsun = nelegální - lidé se mstili Němcům, projevovali nenávist, násilnosti Českých občanů - roku 1946 volby, ve kterých zvítěziloKSČ - na Slovensku zvítězila demokratická strana (v čele Klement Gottwald) únor 1948 – převrat KSČ - znárodňovány firmy, družstva - „vítězný únor“ květen 1948 - diktatura proletariátu (třída občanů, co nevlastní výrobní prostředky) - začínají politické procesy - popravy politických odpůrců (Milada Horáková) - popravy vojáků (generál Heliodor Píka) - dále členů církve, tzv. buržoasie a kulaků (bohatý zemědělec) - také členů KSČ – Rudolf Slánský 1948 - vládní krize - ministři podali demisi –> protestní akce proti chování komunistů - doufali, že je Beneš nepřijme - Gottwald obvinil vládu z komunismu (nedemokratické) - lidové mělice = ozbrojené hlídky v továrnách, nelegální, měli hlídat a podpořit převrat - březen 1948 - Jan Masaryk –> nalezen mrtev, označeno za sebevraždu, podivné okolnosti Rudolf Slánský - blízký spolupachatel Klementa Gottwalda - chtěli se zbavit židů => židovský převod Milada Horáková - politička a právnička - popravena údajně za velezradu a spiknutí - jediná žena popravena v rámci těchto soudních řízení - stala se symbolem odporu proti komunistické straně - vystudovala práva - nastoupila k Pražskému městskému soudu - byla součásti socialistické strany - byla odsouzena k smrti, ale trest byl změněn na doživotí - byla vězněna v Terezíně - v květnu 1945 byl a osvobozena a vrátila se do Prahy proces: - veřejný politický proces - proces měl scénář, podle kterého se měla chovat - Horáková se podle něj nechovala - odsouzena k smrti (oběšení) - odsoudila ji Ludmila Polednová Brožová - o milost žádal Einstein, C

Témata, do kterých materiál patří