Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.a) Psychohygiena

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.a) Psychohygiena Psychohygiena =soubor pravidel, která slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání rovnováhy a duševního zdraví -zabývá se duševním zdravím - duševní zdraví souvisí s vývojem člověka - duševně zdravý člověk =vyrovnaný člověk - dobrý vztah k sobě i k ostatním - objektivně vnímá realitu - dokáže se rozhodovat - duševně nemocný člověk- vnímáme z hlediska chování, jednání a prožívání - odchylka od normálu(bývají běžné) - stojí na pomezí mezi lékařskými a psychologickými vědami Význam psychohygieny - Dobrá pracovní výkonnost — vyrovnaný člověk se dokáže dobře koncentrovat na práci i odpočinek - Subjektivní spokojenost — člověk, který nežije pod vlivem stresu, neprožívá silné citové napětí. které by mohla způsobit jeho nevyrovnanost Metody psychohygieny - Volný čas - prostor, který může člověk věnovat sám sobě a svým koníčkům Křivka výkonnosti během dne - podle toho, jaká byla délka a kvalita spánku - výkonnost člověka stoupá a svého vrcholu dosahuje mezi 9. – 11. hodinou. - následuje pokles, který je nejhlubší mezi 13. – 15. hodinou. Nejčastější chyby v denním režimu - nedostatečná délka a kvalita spánku Důsledky nerespektování denního kolísání výkonnosti - bolesti hlavy Výkonnostní křivka během týdne -výkon stoupá po víkendových dnech, -vrcholu dosahuje v úterý a ve středu. -Ve středu v odpoledních hodinách začíná klesat a nejnižší je ve čtvrtek. -V pátek poněkud stoupne, ale v sobotu klesne nejníž Duševní zdravý Duševně zdravý člověk: dovede dobře poznávat skutečnost,dovede odlišit domněnky od reality,dovede odlišit podstatné od druhořadého,dovede kladně hodnotit sebe i druhé,dovede emočně prožívat okamžiky i stavy,dovede být i sám se sebou,projevuje přátelský vztah k lidem, dovede jim pomáhat,je tolerantní a snášenlivý, samostatný, nezávislý na vnějších vlivechprojevuje se jako tvořivýmá postavené životní cíle. Co má vliv na duševní zdraví Určitou, individuálně odlišnou roli tu hrají podmínky působící přímo z makroprostředí (ekonomické, politické, kulturní)faktory tělesné,faktory rodinné (emoční vztah rodičů k dětem, emoční atmosféra rodiny)faktory vrstevnické či školníregulační mechanismy (výchova)autoregulační mechanismy (sebevýchova) Užší pojetíJednou z výhod tohoto pojetí je možnost relativně přesně měřit odchylky od normálu, tzn., žeje umožněna kvantifikace nejrůznějších poruch.Širší pojetí duševního zdraví nezdůrazňuje nepřítomnost poruch, ale naopak se snažícharakterizovat jevy optimálního duševního zdraví, což splývá s popisem optimální životní adaptace.

Témata, do kterých materiál patří