Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.) Osobnost a její struktura, schopnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. ) Osobnost a její struktura, schopnosti Osobnost - soustava vlastností, charakterizující celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. - rozdíly mezi lidmi jsou:a) individuální – jimi se liší jedinci navzájem - Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Činitelé podmiňující utváření osobnosti c) vlastní činnost člověka – je to především hra, učení a práce – také i zájmová činnost. V činnostech člověk získává nové poznatky, dovednosti, rozvíjí své psychické vlastnosti, utváří si nové vztahy k lidem, věcem, poznává nové souvislosti Struktura osobnosti 4.Jaký člověk je- charakter a volní vlastnosti – povaha (reakce na vnitřní a vnější konflikt-akcentovaná,anomální či psychopatická osobnost) Typy osobnosti Velká pětka -Ve 2. polovině 20. století vznikla v USA tzv Velká pětka (Big Five), kterou využívá řada psychologů pro určení struktury osobnosti. - Emocionální stabilita – citová stálost × neurotismus Složky osobnosti Fyzická ( biologická) stránka2)Sociální stránka3)Psychická stránkac) psychické vlastnosti = dílčí psychické předpoklady k činnostem (schopnosti, vědomosti a dovednosti) a rysy osobnosti (charakter, temperament, upevněné motivy, zájmy cíle). Schopnosti - vlohy, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním, zkušeností. - vlastnosti osobnosti, důležité pro kvalitní rozvoj a správné využití určité činnosti - je třeba je rozvíjet v činnostech, člověk se s nimi nerodí. - Jádro schopností jsou vlohy - dispozice. dovedností, jež nám umožňují konat určité činnosti. Tyto komplexy jsou již vyvinuty a natrénovány – můžeme je uplatnit v běžném životě. Míra schopností - Jednotlivé schopnosti mají vrozený a získaný podklad. - Vloha a nadání jsou spíše vrozené. - Schopnosti a talent je vrozené a získané (rozvíjené). - Rozlišujeme také míru zastoupení určité schopnosti – její šířku i hloubku. - Pokud tedy vloha dostane šanci se rozvinout, hovoříme o schopnosti. - genialita - mimořádně velký talent, umožňuje vytvořit vrcholná až epochální díla Druhy schopností 5. Vjemové (percepční) schopnost – schopnosti vnímat a rozlišovat pomocí smyslů (barvy, zvuky, vůně 9. komunikační schopnosti – komunikace je základní složka interpersonálního styku, v němž se uskutečňují informační, afektivní a regulační cíle – tyto cíle plní především řeč a výrazové projevy. Vliv dědičnosti a prostředí na rozvoj schopností Tlak rodiny a výchovy postupně povoluje a převládají dědičné vlohy…. Vlohy (dispozice) ​ - vrozený předpoklad pro vykonávání nějaké mentální nebo senzomotorické činnosti. - cvičením vloh se vyvíjí schopnosti. - vlohou je například hudební sluch nebo schopnost rozlišovat vůně (percepční vloha). - nevztahují se jen k intelektuálním výkonům, ale i k emocionalitě a rozlišují se vlohy obecnější (k zapamatování, k myšlení) a specifické (prostorová představivost, hudební sluch). - cvičením lze vlohy rozvíjet jen do určité míry - sami o sobě neřídí činnost jedince,pokud se nebudou vlohy prohlubovat,nikdy se schopnosti neprojeví​

Témata, do kterých materiál patří