Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Filosofie existence 20. a 21. století

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Filosofie existence 20. a 21. století Kierkegaard; existencialismus a pragmatismus; fenomenologie; postmoderní myšlení Søren Kierkegaard (1813-1855) Předchůdce existencialismuDánský filosof, ovlivněn německým idealismem (především Hegelem)Naše životy jsou určoványnaším jednáním, které je vedenonaší volbouKaždý čin je vždy volbouMorální rozhodnutí člověka je absolutně svobodné a subjektivníZávrať svobody = absolutní svoboda v nás vyvolává pocit úzkostivšeho co uděláme budeme litovat – (ožením se – budu litovat, neožením se – budu litovat atd.)Víra –milost, jež nám byla dána shůry, je to „skok“ do oblasti mimo náš rozumLáska není to samé jako manželství – manželství je hrob lásky, neuznává hoDíla: Bázeň a chvění, Buď – anebo, Pojetí úzkosti Existencialismus Francouzská větev (Sartre, Camus), německá větev (Karl Jaspers) – filosofie existenceImpulsy pro existencialismus:První světová válka – člověk se stal pouze politickou a ideovou součástkouRozvoj industriální společnosti – negativní jevy (odcizení)Existence jako způsob bytí, kterým je lidská bytost – základní pojem e.Existenci nelze popsat racionálně, lze ji pouze nepřímo zakusitLidská existence Je individuální, nekonečnou možností, stáláNadaná specifickou časovostí – existence teďJe vždy existencí ve světě (existence tady) a mezi jinými lidmi (svoboda jiného je hranicí mé svobody)Je vždy dějinná, svobodná (do svobody jsem násilím vržen) a konečná (bytí ke smrtiSpojená s volbou zodpovědnosti (moje zodpovědnost je nejen za mě, ale i za druhé)Existencialismus se prolíná i do literatury (dramata, povídky) Jean-Paul Sartre(1905-1980) Francouzský filosof, spisovatel, učitelSvoboda smyslem lidského žití, jsme ke svobodě odsouzeniJsme jen tím, čím se sami učinímeČlověk nemůže nevolit, neboť i rezignace na volbu je volbaZdůrazňuje zodpovědnost za sebe a za druhéČlověk je svobodný, může se rozhodnout, jak se sebou "naloží", naše svoboda vázána na svobodu ostatníchDílo: Bytí a nicota, Hnus (/Nevolnost), Cesty ke svobodě Albert Camus (1913-1960) Francouzský filosof a spisovatelCítí pocity odcizení, lhostejnosti, nezájmu dnešní generaceLidská existence je absurdníVýchodisko z odcizení vidí v boji proti absurditě, zluDílo: Cizinec, Mor, Mýtus o Sysifovi (Sysifos valí kámen na horu a vždycky mu spadne, nachází štěstí v nekonečnosti), Revoltující člověk Pragmatismus Vznikl ve 2. polovině 19. stol. v USA (Charles Sanders Peirce), od 20. stol. v EvropěJe součástí politických teorií demokratické společnostiMá umožňovat člověku realizaci a seberealizaci v praktickém lidském životě 1) Populární pragmatismus –vyjadřuje zájmy konzumní společnosti 2) Filozofický pragmatismus – snaží se řešit tři problémy filosofie: Význam, pravda a poznáníPředstavy, pojmy a soudy jsou pouhými pravidlyjednáníPravdivé jsou, když jsou pro člověka užitečné a jsou přínosem pro jeho jednání, bez ohledu na to, zda se shodují se skutečnostíObecné pravdy neexistují – to co je pro jednoho užitečné, může jinému uškoditFunkcí myšlení je vytváření návyků pro jednání William James (1842-1910) Americký psycholog, filosof, následovník zakladatele pragmatismu Pierce, nejvýznamnější pragmatikPravda je dánaužitečnostíJestli splňuje/nesplňuje to, co od ní požadujemePravdivost se myšlence děje = myšlenka je pravdivá, pokud je učiněna pravdivou událostí => pravdivost myšlenky jeprocesRozvíjel radikální empirismusSkutečnost je dynamický a aktivní proces (stejně jako pravda)Skutečnost se neustále vyvíjí, protože naším jednáním se pravda neustále dějeKonečným produktem skutečnosti je čistá zkušenostDílo: Druhy náboženské zkušenosti, Pragmatismus: Nové jméno pro některé staré způsoby myšlení Fenomenologie Jedna z nejvlivnějších filosofických teorií 20. stol.Staví se proti vnějšímu popisu skutečnostiSnaží se zkoumánímjednotlivých jevů dojít k jejichpodstatám Edmund Husserl (1859-1938) Německý filosof, zakladatel fenomenologieNávrat k věcem samým– obnovou původní čisté zkušenosti, analyzoval lidské prožíváníSnaží se onávrat před vědecké výkladya usiluje o nahlédnutí na věci autentickyKaždé poznání je věcízkušenostiZkušenost není omezena na smysly, je důležitá i vnitřní zkušenostFenomény – to, co se člověku jeví – je nutné je poznávatFilosofie = věda o podstatách, ostatní vědy = vědy o faktechDílo: Logická zkoumání, krize evropských věd a transcendentální fenomenologie Martin Heidegger(1889-1976) Německý filosof, žák Husserla, něco mezi fenomenologií a existencialismemBytí člověka =pobytČlověk je vržen do svého pobýváníNeustále se o něcostará a vytváří sirozvrh budoucnostiExistenciály =osy, kterými člověk uchopuje své bytí … Dílo: Bytí a čas, Úvod do metafyziky Postmodernismus Spadá pod něj více směrů 20. stoletíPoststrukturalismus, dekonstruktivismus, neopragmatismus, nový skepticismusHlavní je nahrazení myšlenkové totality světa postmodernípluralitou názorůJean-Francois Lyotard, Gianni Vattimo, Gilles Deleuze Jacques Derrida(1930-2004) Francouzský filosof, narozen v Alžíru, zakladateldekonstruktivismuNic mimo text neexistujeTexty obsahujíaporie = rozpory, trhliny Metoda dekonstrukce => nalézá trhliny, kritické čtení textů

Témata, do kterých materiál patří