Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evropská unie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. Evropská unie-princip EU, orgány EU, evropská integrace a její další rozvoj, Česká republika a EU Evropská unie =je mezinárodní organizace, která sdružuje evropské státy a jejímž cílem je politická a hospodářská integrace členských států - nástupnická organizace Evropského hospodářského společenství -vznik 1.1.1993 v Maastrichtu- 15členů v r.2003-(Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo,Řecko Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, VB, Irsko, Francie, Španělsko,Portugalsko, It. Cíle EU -hospodářská unie-nutno prosadit 4 zásady:volný pohyb zboží, zboží, kapitálu a služeb -měnová unie- od 1.1. většina členských zemí přijala EURO -politická unie Princip EU -evropskou integraci posunuly výrazně dopředu tři smlouvy: a)Maastrichtská smlouva(1992)-stanovila nový cíl-vytvořit měnovou unii s jednotnou měnou, zvýšit hosp. kritéria pro nově příchozí země,posílit vnitřní hosp. integraci a umožnit vstup Rakouska, Švýcarska, a Finska b)Asterodamská smlouva(1997)- stanovuje jako další cíl vytvoření politické unie a dosažení společné zahraniční politiky i sladění sociálních systémů členských zemí, položila základy evropského občanství c)Smlouva z Nice(2000)-reformovala vrcholné orgány unie a připravila je na rozšíření o nové státy -duležitou části vnitřní politiky jeprincip solidarity-společné finanční fondy ze kterých je financována pomoc nejchudším regiónům Orgány EU -Evropská rada-hlavní rozhodovací orgán, schvaluje všechny legislativní akty, tvořena je předsedy vlád členských států a předsedou Evropské komise, schází se dvakrát ročně a dává podněty Evropské komisi -Rada EU-sídlí v Bruselu, je tvořena ministry členských států, schvaluje právní akty majicí platnost zákonů -Evropská komise-sídlí v Bruselu, je nejvyšším orgáne, výkonné moci EU, má 17 členů, kteří jsou jmenováni jednotlivými vládami(na 4 roky), společně s Evropskou radou rozhoduje o všech záležitostech -Evropský parlament-sídlí ve Štrasburku, nejvyšší zákonodárný orgán, má 625 poslanců, kteří jsou voleny občany jednotlivých států na dobu 5 let -Evropský soudní dvůr-sídlí v Lucemburku , nejvyšší soudní orgán,řeší spory mezi státy, institucemi,podniky i jednotlivci podle evropského práva, tvoří je 15 soudců volených na 6 let -Evropský účetní dvůr-sídlí v Lucemburku, 15 nezávislých kontrolorů, kteří přezkoumávají všechny výdaje a příjmy EU -dále např: Evropská ústřední banka, Evropský ombudsman, Výbor regiónů Další rozvoj evropské integrace -společné občanství -společná sociální politika -společná zahraniční a bezpečnostní politika-v součastné době uz vytvořena kriminálni služba Europol Česká republika a EU -ČR je od r. 1993 na základě asociační dohody přidruženým členem EU, od r. 1999 probíhá intenzivně proces začleňování přidružené členství poskytuje výhody: -příslib plného členství -částečný přístup na společný trh -program PHARE-jeho prostřednictvím EU finančně podporuje rozvoj zemědělství, infrastruktury, ochrany živ. prostředí a vzdělání po vstupu do EU tvz.přechodné období(7 let), nebudeme mít stejné práva a povinnosti jako součastné členské státy(např. členští občané nebudou smět pracovat bez povolení, bude omezen volný pohyb osob v rámci EU)

Témata, do kterých materiál patří