Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fyziologie (UO / DD017)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UO / DD017 - Fyziologie, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
10.Tepenný systém,TK, P, žilní systém, zvláštnosti KO 03 (1) Neznámý 01.11.2020 16:52 0
13. Stavba a funkce žaludku Neznámý 01.11.2020 16:52 0
Ledviny a močové cesty, bilance tekutin, diuréza a inkontinence Neznámý 01.11.2020 16:52 0

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Fáze ontogenetického vývoje člověka. Funkce buňky. Tělní tekutiny. Homeostáza.2. Integrační funkce CNS, smyslové funkce.3. Hybnost člověka a její řízení.4. Funkce žláz s vnitřní sekrecí, základní účinky hormonů.5. Krev, lymfa. Kardiovaskulární funkce.6. Ventilační a respirační funkce.7. Funkce gastrointestinálního traktu (GIT).8. Látkový a energetický metabolismus. Základy racionální výživy.9. Exkreční funkce organizmu. Acidobazická rovnováha (ABR). Termoregulační mechanizmy.10. Reprodukční funkce člověka.11. Role ventilace při udržování ABR, hodnocení ventilačních funkcí člověka (spirometrie,FEV).12. Biologicky významné reflexy v GIT (polykací, defekační), žaludeční bariéra.Semináře a cvičení:1. Charakteristiky fyziologických funkcí dítěte. Změny fyziologických funkcí v období dospívání.2. Stresory, fáze stresu, přínos stresu, rizika stresu. Subjektivní faktory tělesného nepohodlí I (akutní a chronická bolest, svědění, nauzea aj.)3. Stresory, fáze stresu, přínos stresu, rizika stresu. Subjektivní faktory tělesného nepohodlí II (akutní a chronická bolest, svědění, nauzea aj.)4. Specifika fyziologických funkcí dospělého muže a ženy. Energetická bilance organizmu - posuzování, řízení příjmu potravy. Role jater v metabolizmu.5. Specifické změny fyziologických funkcí v období stárnutí a stáří.6. Zevní projevy srdeční činnosti, změny krevního tlaku za fyziologických podmínek.

Literatura

MICHALSKÝ, R. Fyziologie. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. ROKYTA, R. a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-8586-645-5.TROJAN, S. A KOL. Lékařská fyziologie. Praha:Grada Publishing, 2004. MOUREK, J. FYZIOLOGIE. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. GRADA, 1. vydání, 2005. SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0630-X.TROJAN, S. a kol. Kontrolní otázky z fyziologie. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-555-8.ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: písemný test, minimální úspěšnost 80%.

Garant

Prof. MUDr. Ján JAKUŠ, DrSc.

Vyučující

MUDr. Igor SATINSKÝ, Ph.D.