Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pracovní právo ve veřejné správě (EVS / BPPVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPPVS - Pracovní právo ve veřejné správě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Pracovní právo na test Neznámý 18.05.2018 01:30 2
Pracovní právo přednášky Neznámý 18.05.2018 01:31 4
Pracovní právo průběžné testy Neznámý 18.05.2018 01:30 11
Pracovní právo výpisky ze skript Neznámý 18.05.2018 01:31 3

Další informace

Obsah

1. Pojem a funkce pracovního práva ve veřejné správě2. Prameny pracovního práva3. Pracovně právní vztahy ve veřejné správě4. Rovné zacházení a zákaz diskriminace5. Základní zásady pracovního práva6. Vznik, změna a zánik pracovního poměru a pracovní poměr zaměstnanců ÚSC7. Pracovní doba a doba odpočinku v práci a dovolená zaměstnanců veřejné správy8. Hodnocení a odměňování za práci ve veřejné správě9. Evropská sociální charta a Evropská charta místní samosprávy10. Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a osobních práv zaměstnance11. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě z pracovně právních vztahů12. Vzdělávání úředníků ÚSC13. Pracovně právní vztahy ve státní službě1. Pojem a funkce pracovního práva ve veřejné správěÚvod, pojem a subjekty pracovního práva. Ochranná, organizační a výchovná funkce pracovního práva ve veřejné správě.2. Prameny pracovního právaÚstavní východiska pracovního práva. Mezinárodní prameny pracovního práva. Struktura zákoníku práce. Vztah zvláštní právní předpisy a zákoníku práce. Předmět úpravy zákoníku práce. Interní právní předpisy zaměstnavatele.3. Pracovně právní vztahy ve veřejné správěPojem pracovně právní vztah ve veřejné správě. Základní zásady pracovně právních vztahů. Vymezení pojmu závislá práce. Veřejný funkcionář, zaměstnanec úředník ve veř. správě. Zastupování v pracovně právních vztazích. Zaměstnavatelé ve veřejné správě4. Rovné zacházení a zákaz diskriminaceVymezení pojmů rovného zacházení a diskriminace. Rozsah a obsah právní úpravy. Formy diskriminace v pracovně právních vztazích. Prostředky ochrany před diskriminaci5. Základní zásady pracovního právaPojmy a význam zásad pracovního práva. Stěžejní právní principy.6. Vznik, změna a zánik pracovního poměru a pracovní poměr úředníků ÚSCSkutečnosti zakládající vznik pracovního poměru ve veřejné správě. Vznik a skončení pracovního poměru ve veřejné správě. Agenturní zaměstnávání. Pracovní poměr úředníků ÚSC a jejich vzdělávání. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a pro jmenování vedoucího úřadu. Vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, zvláštní odborná způsobilost, zkouška.7. Pracovní doba a doba odpočinku v práci a dovolenáPojem pracovní doba a její vývoj. Pracovní doba a její rozvržení. Základní, zkrácená a kratší pracovní doba. Pracovní režim. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby. Evidence spojená s pracovní dobou. Doba odpočinku. Přestávky v práci. Dovolená za kalendářní rok a dovolená za odpracované dny. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce.8. Hodnocení a odměňování za práci ve veřejné správěHodnocení práce úředníka ve veřejné správě. Mzda, plat a odměna z dohod. Příplatky ke mzdě a platu. Výplata a splatnost mzdy a platu. Minimální a zaručená mzda. Srážky z příjmu z pracovního poměru.9. Evropská sociální charta, Evropská charta místní samosprávyRevize sociální charty, kontrola dodržování závazku vyplývajících z Evropské sociální charty. Pojem a rozsah místní samosprávy. Správní dozor nad činností místních společenství10. Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatelů a osobních práv zaměstnanceDůvody a příčiny právní úpravy. Užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele. Prostředky a formy užívání a výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele.11. Odpovědnost za škodu v pracovně právních vztazíchVymezení pojmu škoda a její vznik v pracovně právním vztahu. Odpovědnost za škodu na straně zaměstnance a zaměstnavatele, náhrada škody.12. Vzdělávání úředníků ÚSCPředpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu, veřejná výzva a výběrové řízení, základní povinnosti úředníka a vzdělávání úředníka.13. Pracovně právní vztahy ve státní služběVymezení pojmu státní služba a její právní úprava. Pracovně právní poměr ve státní službě a vztah zákona ke státní službě a k zákoníku práce.

Získané způsobilosti

Seznámení se s problematikou pracovněprávních vztahů úředníků ve státní správě i úředníků obcí a krajů je pro studenty, kteří studují obor VES, je přínosem i z hlediska pochopení provázanosti výkonu státní správy a vztahů ke správnímu orgánu.

Literatura

BĚLINA, M. a kol. Praconí právo. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-405-6.Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-846-6.Schmied, Z., Jakubka, J. Zákoník práce 2013 s výkladem. Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4628-9. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. RICHTER, J. Pracovní právo. SU OPF Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-919-0.Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky

průběžný test, kombinovaná forma zkoušky

Garant

JUDr. Jaromír RICHTER

Vyučující

JUDr. Jaromír RICHTER