Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Informatika pro ekonomy I (INM / BPZIE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu INM / BPZIE - Informatika pro ekonomy I, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Informatika pro ekonomy 1- vypracované otázky Neznámý 18.05.2018 00:53 52
Informatika pro ekonomy 1- zadání zkoušky Neznámý 18.05.2018 00:53 43

Další informace

Obsah

1. Stručná historie vývoje informatiky. Základní principy tvorby, uchování a výměny informací pomocí výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich využívání ve firmě.2. Software. Systémové a aplikační softwarové vybavení. Hardware. Architektura počítačů3. Internet. Bezpečnostní hlediska při používání Internetu. Elektronická pošta. Sociální média. Cloud Computing4. Operační systém Windows. Průzkumník. Správa souborů. Ovládací panely. Uživatelské a systémové nastavení5. Ochrana počítače v počítačové síti. Bezpečnostní zásady práce s výpočetní technikou. Antivirové programy6. Úvod do kancelářských aplikací. Komerční a open source produkty. Textové editory7. Textový dokument. MS Office Word - text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje. Příprava tiskových výstupů8. MS Office Word - tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference, sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Komunikace mezi aplikacemi9. MS Office Word - automatizace práce s dokumentem. Záznam makra a jeho úpravy10. Základy tvorby prezentací s použitím MS PowerPoint a LibreOffice Impress11. LibreOffice Writer - text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje. Příprava tiskových výstupů12. LibreOffice Writer - tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference, sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Komunikace mezi aplikacemi13. Trendy vývoje informatiky a její využití ve firmě a běžném životě

Literatura

PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013. Praha: Computer Press, 2013. ISBN 9788025141021.ECCLESTONE, T. Use Libreoffice Impress: The Beginners Guide. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 9781500851170.PECINOVSKÝ, J. Windows 8 - Průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024743394.KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929835.KRÁL, M. PowerPoint 2013 - Snadno a rychle. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747286.KLATOVSKÝ, K. a P. NAVRÁTIL. 333 tipů a triků pro MS Office 2013. Praha: Computer Media, 2011. ISBN 9788074021473.

Požadavky

Zpracování prezentace v MS PowerPoint nebo LibreOffice Impress. Získání znalosti softwarových nástrojů OS Windows, MS Office Word a LibreOffice Writer a jejich využití ve firemní praxi. Minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů.

Garant

Doc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.

Vyučující

Doc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.