Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Informatika pro ekonomy 1- vypracované otázky

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (823,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

1) JeLinuxsoučástí Windows7? Ne 2) Proaktivování programového tlačítkanahlavnímpanelu použijeme: Levé tlačítko myši 3) Cosestane,stiskneme-lilevétlačítkomyši naprázdnémmístě pracovní plochy? Nic 4) Využívá Windows7technologii"Plug andPlay"? ano 5) Kterázuvedenýchmožností je příklademIP adresy? 111.111.111.111 6) Kde naleznemestandardně"Poznámkovýblok"? v příslušenství 7) Jak standardně poznámeikonuzástupce? Ikona šipky v levém dolním rohu ikony 8) Vekterémdialogovém okně OvládacíchpanelůlzeveWindows7změnitstandardníformátdata,čísla neboměny?. Ovládací panely,datum a čas 9) Klikpravýmtlačítkemnavolnémmístě naploše provede: Rozbalení seznamu místní nabídky 10) Vjakýchjednotkáchseudávávelikostpaměti? MB (GB) 11) Maily lze přijímata čístv operačním systému: Windows,Mac,Linux 12) MůžemítvsystémuWindows7účetvíce uživatelů? ano 13) Ikony na plošenelzeseřaditpodle: obrázku 14) Spořičobrazovkylzenastavitve Windows7v položceOvládacích panelů: Přizpůsobit vzhled 15) MůžebýtuživatelskýúčetveWindows7chráněnheslem? ano 16) Rychlostopakování klávesy aprodlevunastavíme v položce ovládacíchpanelů: HW->klávesnice 17) Průzkumníklzestandardněspustitpomocí kombinacekláves: win e 18) Ikony na plošelzeseřaditpodle: Název,typ,velikost,datum změny 19) Název souborunesmí obsahovatznak: \,/,:, *, ?,“ , <, > 20) Rozloženíklávesnice(jazyk) lzeveWindows7nastavitv položceovládacíchpanelů: miestne a jazykové nadstavenie 21) LzezměnitveWindows7standardní vzhledikonPočítač,SíťaKoš? nie 22) Motivy vzhleduWindows7lze změnitvpoložceOvládacíchpanelů: prispôsobenie 23) Seznamaktuálně běžícíchprocesůaúlohvsystémuWindows7nalezneme: Správce úloh 24) Správce úlohspustímepomocí kláves: Ctrl+Alt+Delete->Spustit správce úloh,nebo Ctrl+Shift+Esc 25) Je systémWindows7víceúlohovýmsystémem(multitasking)? ano 26) Multitasking (víceúlohový systém) znamená,že: Můžeme spustit více aplikací současně. 27) Ovládání Windows7jepřednostně provedenoproovládánípomocí: myšou 28) Lzepomocí Průzkumníkavytvořitzástupcejakéhokoliv souboru? ano 29) Funkce určenápro zdravotněpostiženése nazývá: Usnadnění 30) Stisknutílevého tl.myšisesoučasnýmpohybemmyši (Dragand Drop) jemetoda: Táhni a pusť 31) Lzerovnatikony naplošeautomaticky? ano 32) Můžemeobnovitobjektyvhozené doKoše? ano 33) LzeuhledánídokumentůveWindows7rozlišovatmaláavelkápísmena? nie 34) RozlišujesystémWindows7maláavelkápísmenav názvechdokumentů? ? 35) Můžemítkaždý uživatel Windows7jiný profil? ano 36) Kdeseve Windows7naobrazovcestandardněnacházíHlavní panel? dole 37) Lzeve Windows7změnitčasovépásmo? ano 38) Maximální početspuštěnýchaplikacízávisí ve Windows7na: volných systémových prostředcích 39) Kčemuslouží datuma časukládanýsnázvem souboru? Lze soubory řadit podle data a času uložení/změny 40) Lzenastavitautomatickýposun hodinpřipřechoduna letníčasa zpět? ano 41) LzepřiřaditpoložkámvnabídceStartzkratkové klávesy? ano 42) Lzezměnitukazatelemyši? ano 43) Jak vypadástandardní kurzorpronápovědu? Šipka s otazníkem 44) Lzekonfigurovati parametryKoše? ano,u lokálniho 45) Tapetuplochylze zvolitzjednotky: Ze kterékoli dostupné jednotky 46) VýchozídomovskoustránkuproprohlížečInternetExplorerzměníme pomocípoložkyOvládacích panelůsystémuWindows7: Možnosti internetu 47) LzedosystémuWindows7přidat novédruhypísem? ano 48) Nainstalované programyodinstalujemeve Windows7pomocí položkyOvládacíchpanelů: Přidat nebo odebrat programy 49) Lzerůznýmsystémovýmudálostempřiřaditzvukovéefekty? ano 50) LzedosystémuWindows7nainstalovatTiskárnu? ano 51) Výchozínastavení protiskna tiskárně změnímepomocí: Tiskárny a faxy 52) Umožňujesystém Windows7řízení spotřebyenergie? ano 53) SystémovéproměnnésystémuWindows7se dajínastavitv položce Ovládacíchpanelů: System 54) Povolitčizakázatzobrazení skrytýchasystémovýchsouborůlzevOvládacíchpanelech Windows7pomocí: Možnosti složky 55) Přidat či smazatuživatelesystémuWindows7lzepomocípoložkyOvládacíchpanelů: Uživatelské účty 56) Poznámkovýblokslouží k: K editaci textových souborů 57) Název souborusmí ve Windows7obsahovatznak: !,+, ; 58) Ikonyvsystémové oblastiHlavníhopanelulzeve Windows7skrýt čizobrazit: libovolne 59) Název souboruve Windows7nesmí obsahovatznak: \ / ?: * " < > 60) Klikneme-lipravýmtlačítkem veWindows7nazástupce: Zobrazí se místní nabídka 61) Lzepomocíprogramu„Malování“ vložitdoobrázkutext? ano 62) Lzeve Windows7naHlavní panelpřidatdalší panelnástrojů? Ano,pravé tlačítko myši na hlavní panel. 63) Zástupceje: Odkaz,obsahující cestu ke spuštění souboru 64) Spustitelnýsoubormástandardně příponu: .exe,.com,.bat 65) UmožňujekalkulačkavsystémuWindows7provádětpokročilejšívýpočty(funkceapod.)? ano 66) Přetáhneme-li veWindows7souborpomocí myši najinémístoapřitom držíme klávesuCtrl,pak: Soubor se zkopíruje 67) Přetáhneme-li veWindows7souborpomocí myši najinémístoapřitom držíme klávesu Shift,pak: Soubor se přesune 68) Přetáhneme-li veWindows7souborpomocí myši najinémístoapřitom držíme klávesuCtrl+Shift,pak: Vytvoříme zástupce. 69) Stiskneme-live Windows7klávesy Win+M,pak: Minimalizuje všechna okna 70) LzezměnitvsystémuWindows7vzhled hlavní nabídky? ano 71) Je-li ve Windows7použitaveškerá dostupnápaměť počítače,další aplikaci: Lze spustit– systém uloží momentálně spuštěné aplikace na disk 72) Jaký je hlavní účel programuInternetExplorer? Zobrazování webových stránek 73) ProgramInternetExplorerje: Webový prohlížeč 74) Kliknutím natlačítkoZpětnapanelu nástrojůaplikaceInternetExplorer9sedostanete: O stránku vzad 75) Kliknutím natlačítkoVpřednapanelunástrojůaplikaceInternetExplorer9sedostanete: O stránku v před 76) Kliknutím natlačítkoAktualizovatnapanelunástrojůaplikaceInternetExplorer9se: Provede znovunačtení stránky 77) Kliknutím natlačítkoDomůnapanelu nástrojůaplikaceInternetExplorer9sevjehookně zobrazí: Domovská stránka 78) Aktualizaci otevřenéwwwstránkyvInternet Exploreruprovedeteklávesou: F5 79) Otevřeníoknapřednastavenévyhledávacíslužby prohledání stránekvInternetExploreru provedeteklávesou: Ctrl+I 80) Otevření dialogovéhooknaprohledánítextuvaktuální www stráncevInternetExploreru

Témata, do kterých materiál patří