Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Informatika pro ekonomy 1- zadání zkoušky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázky – Informatika A 1. Je MS-DOS součásti Windows XP?ne 2. Pro aktivování programového tlačítka na hlav. panelu použijeme:levé tlačítko myši 3. Co se stane, stiskneme-li levé tlačítko myši na prázdném místě prac. plochy?nic 4. Využívá Windows XP technologii "Plug and Play"?ano 5. Systém Windows XP má architekturu:32 bitů 6. Kde nalezneme standardně "poznámkový blok"?v příslušenství 7. Jak standardně poznáme ikonu zástupce?u názvu je zakřivená šipka 8. Ve které položce ovládacích panelů lze změnit standardní formát data, čísla, hodin? místní a ja zykové nastavení 9. Jaké minimální rozlišení obrazovky umožňuje systém Windows XP?800x600 10. Klik pravým tlačítkem na volném místě na ploše provede?vyvolání aktuální nabídky 11. Přenos dat mezi aplikacemi a schránkou je prvek:objekt typu OLE 12. Lze změnit standardní umístění složky Dokumenty?ano 13. Je systém Windows XP multiuživatelským systémem?ano 14. Ikony na ploše nelze seřadit podle:obrázku 15.Spořič obrazovky lze nastavit v položce ovládacích panelů:zobrazení 16. Maximální délka názvu souboru je:255 znaků 17. Může být uživatelský účet ve Windows XP chráněn heslem?ano 18. Rychlost opakování klávesy a prodlevu nastavíme v položce ovládacích panelů:klávesnice 19. Průzkumník lze standardně spustit pomocí kombinace kláves:win+e (klávesa win je klávesa s logem Microsoftu) 20. Ikony na ploše lze seřadit podle:názvu,velikosti 21. Název souboru nesmí obsahovat znak:/ (lomítko), * (hvězdička) 22. Rozložení klávesnice lze nastavit v položce ovládacích panelů:místní a jazykové nastavení 23. Lze změnit standardní ikonu pro Tento počítače, okolní počítače a koš?ano 24. Motivy vzhledu Windows XP lze změnit v položce ovládacích panelů:Zobrazení 25. Seznam aktuálně bežících procesu a úloh v systému Windows XP nalezneme:stisknutím kombinace kláves Ctrl Alt Del 26. Správce úloh spustíme:stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+Del 27. Je systém Windows XP víceúlohovým systémem (multitasking)?ano (záleží na lokalizaci systému) 28. Multitasking (víceúlohový systém) znamená, že:dělá najednou více úloh 29. Ovládání Windows XP je přednostně provedeno pro ovládání pomocí:myš 30. Lze pomocí průzkumníka vytvořit zástupce jakéhokoliv souboru?ano,ale záleží na právech 31. Funkce určená pro zdravotně postižené lidi se nazývá:usnadnění 32. Stisknutí levého tl.myši se současným pohybem myši je metoda:drug and drop 33. Lze rovnat ikony na ploše automaticky?ano 34. Můžeme obnovit objekty vhozené do koše?ano 35. Lze u hledání souborů systému Windows XP rozlišovat malá a velká písmena?ano 36. Rozlišuje systém Windows XP malá a velká písmena v názvech dokumentů?ne 37. Může mít každý uživatel jiný profil?ano 38. Kde na obrazovce se standardně nachází hlavní panel? pouze dole 39. Lze ve Windows XP změnit časové pásmo ?ano 40. Maximální počet spuštěných aplikací závisí na:volných systémových prostředcích 41. K čemu slouží datum a čas ukládaný s názvem souboru:k identifikaci 42. Lze nastavit automatický posun hodin při přechodu na letní čas a zpět?ano 43. Lze přiřadit položkám v Nabídce start zkratkové klávesy?ano 44. Lze změnit ukazatele myši?ano 45. Jak vypadá standardní. kurzor pro nápovědu?otazníček 46. Lze konfigurovat i parametry koše?ano u lokálního, ne u síťového 47. Tapetu plochy lze zvolit z jednotky:z kterékoliv dostupné jednotky 48. Výchozí domovskou stránku pro prohlížeč Internet Explorer změníme pomocí: možnosti internetu 49. Lze do systému Windows XP přidat nové druhy písem?ano 50. Nainstalované programy odinstalujeme pomocí:přidat nebo odebrat programy 51. Lze různým systémovým událostem přiřadit zvukové vyjádření?ano 52. Lze do systému Windows XP nainstalovat Tiskárnu?ano, několik 53. Výchozí nastavení pro tisk na tiskárně změníme pomocí:tiskárny a faxy 54. Umožňuje systém Windows XP řízení spotřeby energie? ano, v závislosti na hardware 55. Systémové proměnné systému Windows XP se dají nastavit v položce ovládacích panelů: systém 56. Povolit či zakázat zobrazení skrytých a systémových souborů lze pomocí:možnosti složky 57. Přidat či smazat uživatele systému Windows XP lze pomocí položky ovládacích panelů: Uživatelské účty 58. Poznámkový blok slouží k:textovým souborům-k psaní textů 59. Každá 32 bitová aplikace běží:každý program má svoji vlastní paměť 60. Název souboru smí obsahovat znak:? (otazník), ! (vykřičník), - (pomlčka), středník, plus 61. Ikony v systémové oblasti hlavního panelu lze skrýt či zobrazit:libovolně 62. Stisknutím a tažením levého tlačítka myší provedete funkci:táhni a upusť 63. Klikneme-li pravým tlačítkem na zástupce:zobrazí se nabídka 64. Lze vyvolat místní nabídku pomocí klávesnice?ano 65. Lze pomocí programu „malování“ vložit do obrázku text:ano 66. Lze na hlavní panel přidat další panel nástrojů?ano 67. Zástupce je:odkaz na program 68. Spustitelný soubor má standardně příponu:exe 69. Umožňuje kalkulačka v systému Windows XP provádět pokročilejší výpočty (funkce apod.)? ano 70. Přetáhneme-li soubor pomocí myši na jiné místo a přitom držíme klávesu Ctrl, pak:kopie 71. Přetáhneme-li soubor pomocí myši na jiné místo a přitom držíme klávesu Shift, pak:přesune 72. Přetáhneme-li soubor pomocí myši na jiné místo a přitom držíme klávesu Ctrl + Shift, pak: zástupce 73. Stiskneme-li klávesu Win+M, pak:všechno spuštěné minimalizujeme 74. Lze změnit v systému Windows XP vzhled hlavní nabídky?ano 75. Lze systém Windows XP provozovat na počítači s více procesory?ano, ale maximálně 2 76. Je li použita veškerá dostupná paměť počítače, další aplikaci:nejde spustit 77. Jaký je hlavní účel programu Internet Explorer?prohlížení internetových stránek 78. Program Internet Explorer je:prohlížeč internetových stránek 79. Kliknutím na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Internet Exploreru se dostanete:na předchozí stránku 80. Kliknutím na tlačítko Vpřed na panelu nástrojů Internet Exploreru se dostanete:na stránku před stisknutím tlačítka Zpět 81. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat na panelu nástrojů Internet Exploreru se:obnovení stránky 82. Kliknutím na tlačítk

Témata, do kterých materiál patří