Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. fyzicko-geografické regiony Evropy

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77.98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

red54;;FYZICKO-GEOGRAFICKÉ REGIONY EVROPY

FG regiony

-homogenní regiony

-společné znaky

-malá vyvinutost,nízká dynamika

-7FG regionů:

Středozemí

-poloostrovy:Iberský,Apeninský,Balkánský

Povrch

-hornatý

-horská pásma různého stáří (prvohory –čtvrtohory)

Klima

-mediteránní

-deštivé zimy a horká léta

Vodstvo

-mediteránní

-spád a variabilita

Rostlinstvo

-mediteránní

Sociální geografie

-povrch,klima:zemětřesení –osídlení –doprava –cestovní ruch

-vodstvo:závlahy,hydroenergetika

Životní prostředí

-zemětřesení (1083Skopje),eroze (střední část Španělska,30%území pod hrozbou eroze),ovzduší (Athény),moře (V Španělska)

II.Alpy

Povrch

-velehorský,vyzdvižen koncem třetihor,modelace ledovcem

Klima

-horské,nadbytek srážek

Vodstvo

-alpský typ,vodnaté řeky s nevyrovnaným spádem (horní tok Rýna,Inn,Rhona)

Rostlinstvo

-6vegetačních stupňů

Sociální geografie

-povrch:pastviny –cestovní ruch

-vodstvo:hydroenergetika

III.Karpaty

Části
Západní KarpatyVýchodní a Jižní KarpatyTransylvánská vysočinaStará planina:BalkánVnitrokarpatské deprese
Povrch

-velehorský,vyzdvižení koncem třetihor

Klima

-variabilní:přechodné,mediteránní a horské (nadbytek srážek)

Vodstvo

-alpský typ,vodnaté řeky,jarní povodně

Rostlinstvo

-4vegetačních stupňů

Sociální geografie

-povrch:pastviny,zemědělství (Vnitrokarpatské deprese)

IV.Hercynská oblast

Podoblasti

-přímořská ostrovní

-přímořská pevninská

-středoevropská pevninská

Povrch

-spíše plošší (hornatiny,tabule a nížiny),základem první prvohory

Klima

-poměrně proměnlivé (Z x V:oceánské x přechodné)

Vodstvo

-západoevropský a středoevropský typ řek (vodnaté řeky s nevyrovnaným spádem)

Rostlinstvo

-kulturní zemědělská krajina,mozaiky lesů

Sociální geografie

-povrch+klima:intenzivní zemědělství,surovinové zdroje,dopravní koridory

-vodstvo:doprava

Životní prostředí

-ovzduší,kyselé deště,ropné katastrofy

V.Středoevropská nížina

Povrch

-plochý,druho a třetihorní sedimenty,činnost ledovce (řeky,jezerní plošiny,boddové pobřeží,watty)

Klima

-přechodné s dostatkem srážek

Vodstvo

-středoevropský typ (vodnaté toky s nevyrovnaným spádem)

Rostlinstvo

-kulturní zemědělská krajina,mozaiky lesů (30%,Z smrk,V bříza a borovice)

Sociální geografie

-povrch+klima:intenzivní zemědělství,surovinové zdroje

-vodstvo:doprava

Životní prostředí

-ovzduší,kyselé deště

VI.Fenoskandie

Povrch

-Z tektonické kry,V roviny,modelace ledovcem (fjordy,jezera,svarové pobřeží)

Klima

-drsné s nadbytkem srážek (až3500mm)

-zmírňováno Severoatlantským proudem

Vodstvo

-severoevropský typ (Z:vodnaté řeky s nevyrovnaným spádem,V:nedokonalá síť,zabahnění,jezerní krajiny)

Témata, do kterých materiál patří