Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13) Romain Rolland - Petr a Lucie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Petr a Lucie(1985) Autor: Romain Rolland (1866 – 1944) Příběh se odehrává:Hlavní postavy:PetrLucie – dívka pocházející z chudé rodiny, dcera tovární dělnice, živí se malováním kýčovitých obrázků, musí se těžce protloukat životem, Celková charakteristika:Jedná se o protiválečnou novelu se shakespearovským námětem. Příběh je vystavěn na kontrastu dvou základních rovin (válka/láska). První z nich tvoří válka, nesmyslné zabíjení, krutost a deziluze, druhou pak vnitřní svět obou hrdinů, intimní scény citů a snů, morální čistota a nevinnost milenecké dvojice. Zdůrazňování hodnot, jakými jsou nevinnost, ryzí cit a morální čistota má vyloženě apelativní charakter; bezbrannost takových ideálů ve válce je zvýrazněna smrtí milenců. Obsah:Až jednou, když se procházel po seinském nábřeží, uviděl ji u stánku s knihami z mostu Umění. Rozběhne se k ní, ale nedokáže nic říct. O několik dní později se prochází s úsměvem Lucemburskou zahradou. Najednou ji potká a bez rozmyšlení osloví. Chvíli si spolu povídají, ale Lucie spěchá na tramvaj. Domluví se však schůzku na druhý den. Postupem času se Petr s Lucií velice sblíží. Lucie se živí jako malířka. Petr je jejími díly mírně zklamán, protože kreslí samé mazanice, jenže to jí ale nevadí. Vídají se spolu každý den a chodí na dlouhé procházky. Lucie navštěvuje obchod u stanice metra, kde si od ní lidé nechávají kreslit různé obrázky, hlavně portréty vojáků podle fotografií. Jednou se Petr rozhodne, že se nechá nakreslit i on. Domluví se, že se sejdou u ní doma. Když přijde, ani jeden neví, jak se má chovat a co říkat. Nervozita opadne až při prohlížení fotografií z dětství. Lucie se rozpovídá. Vypráví o tom, jak žije pouze s matkou, protože je otec opustil. Matka musí pracovat v továrně na náboje do zbraní. Práce je to sice ošklivá, ale peníze potřebují. V tom okamžiku se zřítil mohutný pilíř a oba je pohřbil v sutinách. Myšlenka díla: Válka je zbytečná a hloupá a umí zničit všechno hezké. Láska a vztah dvou lidí dokáže překonat problémy a trápení. Znaky: - dvě dějové linie: válka a láska spisovný jazyker – formadialogyfrancouzské vsuvkyúvahové pasážemnoho přirovnání, příd. jmen a přívlastků Novela– jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh dramatické, sevřené, stupňující až do dějového zvratu, který je základem kompozice

Témata, do kterých materiál patří