Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Germinální a somatické změny karyotypu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Germinální a somatické změny karyotypu Germinální nádory= nádory vznikající zmultipotentních kmenových buněk, které se mohou dále diferencovat v buňky pohlavní nebo v jiné tkáně, somatické i extrasomatické nádory zprvopohlavních buněk (gonocyty – jejich dělením vznikají spermie a vajíčka) – seminomy - malignínádory zkmenových buněk, které se diferencují v jiné tkáně (non-seminomové nádory = teratomy v širším smyslu): somatické – embryonální karcinom –maligní; krajně nediferencovaný; polyembryom – vzácný, maligní; teratomy v užším smyslu (zralý, nezralý, nediferencovaný) extrasomatické– nádor ze žloutkového váčku – vysocemaligní, bývá souč. smíšených nádorů; choriokarcinom – maligní, nádor vycházející z trofoblastu Nejčastějším místem výskytu germinálních nádorů jsougonády (hlavně nesestouplá varlata), mohou se vyskytovat ale i v jin ých místech, kam za vývoje migrovaly kmenové buňky – podél axiální osy vretroperitoneu, předním mediastinu, sakrokokcygeální krajině, při bazi lební a v oblasti epifýzy. Vyskytují se především u dětí a v mladším věku a většinou se jedná o nádory maligní (s výjimkou zralých diferencovaných teratomů),seminom je sice maligní, ale velmi dobře odpovídá na radioterapii. Seminom Mikroskopie: tvoří jej pruhy nebo solidní ložiska buněk podobných gonocytům (velké, zaoblené polygonální buňky s velkými jádry s jedním až dvěma jadérky, světlá cytoplazma s obsahem glykogenu a výraznými mezibuněčnými hranicemi), stroma tvoří charakteristická fibrovaskulární septa s lymfocytární infiltrací, buňky stromatu se mohou přeměňovat v epiteloidní buňky a velké mnohojaderné buňky Langhansova typu – až tvorba tuberkuloidních granulomů (jejich přítomnost je spolu se zánětlivou infiltrací dobrým prognostickým znakem). Kromě této tzv. klasické varianty se vyskytuje ještě seminomanaplastický, trofoblastický a spermatocytární, u gonadoblastomu se kromě seminomových struktur nacházejí také Sertoliho buňky. Makroskopie: projevuje se až mnohonásobným zvětšením varlete. Nádor je solidní, homogenní, šedorůžový, případně s nekrózami. Často bývá postiženo celé varle, ve kterémm nádor roste destruktivně. Většinou se vyskytuje pouze ve varleti, ale v pokročilých stádiích prorůstá do rete testis, nadvarlete, semenných vaků a obalů varlete. Metastazuje do lumbálních uzlin. Somatické změny karyotypu Tyto aberace vznikají až v průběhu života příslušného jedince a to pouze v některých buňkách v důsledku působení zevních mutagenů. Nepřenáší se na potomky. Typickým příkladem jsou zlomy a přestavby, které najdeme v malém procentu buněk při vyšetřování chromozomů lidských periferníchlymfocytů, nebo některé chromozomální přestavby v nádorových buňkách. Jsou významné v genezi sporadických nádorů.

Témata, do kterých materiál patří