Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
58. Farmakogenetika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

58. Farmakogenetika – vymezení pojmu, význam a příklady = obor vycházející z farmakologie a genetiky, studujedědičně podmíněnou variabilitu odpovědi organismu na léčiva (klinicky významné), mutageny, kancerogeny aj. = část ekogenetiky (vztahy mezi variabilitou populace a variabilitou vnějšího prostředí) -farmakogenomita = obor studující polymorfismy těch genů, které jsou v populaci běžné a které jsou důležité pro účinek léku a jeho metabolismus (soustředí se více na analýzu DNA jako takové) -farmakogenetika hledá genetický základ individuálních rozdílů v odpovědích pacientů na léčiva, rozdíl terapeutický (účinnost léčiva), nežádoucí účinky -farmakokinetika - studuje pohyb léků v organizmu; v klinické praxi se tedy jejich poznatků využívá zejména k výpočtu dávkování léčiv a při odhadu hladin léků v„nepřístupných“ oblastech (např.cerebrospinální likvor, synoviální tekutina, …) - u léčiva se hodnotí: ADME – absorpce (způsob vstřebávání léku), distribuce v organismu, metabolismus (kde, jak) a exkrece -variabilita populace v odpovědi na působení chem. látek určena fyziologickými rozdíly podmíněnýmigeneticky mezi jedinci (jiný metabolismus látek, jejich vstřebávání, prostupnost biomembrán, interakce s receptory atd.) - rozdíly mezi jedinci k faktorům vnějšího prostředí - např. podmíněny rozdílnými alelami 1 či několika genů + rozdílnou aktivitou produktů (enzymů, proteinů) => pro jedince s genetickými odchylkami může znamenat určité množství mutagenu (kancerogenu) vysoké riziko (organismus již není schopen detoxikace), i když je pro část populace bez rizika -metabolismus léčiv má 2 fáze: I. fáze – oxidace, redukce, hydrolytické procesy – vzniklý metabolit je rozpustný a je vylučován močí II. fáze – konjugační a syntetické reakce – konjugace s kyselinou glukuronovou, sírovou, octovou či s glycinem – vzniká polární metabolit -většinu oxidací ovlivňují enzymy z rodiny cytochromů P450 (více viz otázka 56) -co ovlivňují genetické polymorfismy daných cytochromů: absorpci léčiva, distribuci léčiva, vazbu léčiva na receptor, spuštění signální kaskády, změny iontového hospodaření buňky (včetně spouštění akčního potenciálu), degradaci, eliminaci atd. Klasické příklady: hemolytická anémie - po podání primachinu (antimalarika) či acylpyrinu, sulfonamidů, chloramfenikolu ... - chybíglukóza-6-fosfát-dehydrogenáza kódovaná genem z X-chromozomu (u zdravých lidí biotransformuje toto léčivo) periferní neuropathie- po podání antituberkulotika isoniazidu -způsobeno jeho pomalou acetylací => zvyšuje se koncentrace acetaldehydu v krvi => dřívější příznaky otravy alkoholem dlouhodobá zástava dechu při anestesii -zvýšená citlivost namyorelaxans sukcinylcholin - způsobeno pomalým odbouráváním látky pomocí butyrylcholinesterázy Význam v medicíně -léky s různým terapeutickým indexem - opakované měření, tzv. monitoring, určuje stálou optimalizaci jejich dávkování - časná identifikace jedinců se zvýšeným rizikem => lepší ochrana zdraví a snížení nákladů na léčbu nežádoucích účinků (warfarin ) - využití i léčiv, které vykazují příznivý účinek v (geneticky) definovaných skupinách pacientů

Témata, do kterých materiál patří