Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Papežové - seznam všech papežů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Římští papežové 1 sv. Petr † 67 2 sv. Linus 67 - 76 3 sv. Kletus (Anaklet) 76 - 88 4 sv. Klement I. 88 - 97 5 sv. Evarist 97 - 105 6 sv. Alexandr I. 105 - 115 7 sv. Sixtus I. 115 - 125 8 sv. Telesfor 125 - 136 9 sv. Hyginus 136 - 140 10 sv. Pius I. 140 - 155 11 sv. Anicet 155 - 166 12 sv. Soter 166 - 175 13 sv. Eleuter 175 - 189 14 sv. Viktor I. 189 - 199 15 sv. Zefyrin 199 - 217 16 sv. Kalixt I. 217 - 222 17 sv. Urban I. 222 - 230 18 sv. Poncián 230 - 235 19 sv. Anterus 235 - 236 20 sv. Fabián 236 - 250 21 sv. Kornelius 251 - 253 22 sv. Lucius I. 253 - 254 23 sv. Štěpán I. 254 - 257 24 sv. Sixtus II. 257 - 258 25 sv. Dyonisius 259 - 268 26 sv. Felix 268 - 274 27 sv. Eutychián 275 - 283 28 sv. Caius 283 - 296 29 sv. Marcelin 296 - 304 30 sv. Marcel I. 308 - 309 31 sv. Eusebius 309 - 310 32 sv. Miltiades 311 - 314 33 sv. Silvestr I. 314 - 335 34 sv. Marek 336 35 sv. Julius I. 337 - 352 36 sv. Liberius 352 - 366 Felix II. protipapež 355 - 365 37 sv. Damasus 366 - 384 38 sv. Siricius 384 - 399 39 sv. Anastasius I. 399 - 401 40 sv. Inocenc I. 401 - 417 41 sv. Zosimus 417 - 418 42 sv. Bonifác I. 418 - 422 Eulalius protipapež 418 - 419 43 sv. Celestin I. 422 - 432 44 sv. Sixtus III. 432 - 440 45 sv. Lev I. Veliký 440 - 461 46 sv. Hilarius 461 - 468 47 sv. Simplicius 468 - 483 48 sv. Felix III. 483 - 492 49 sv. Gelasius 492 - 496 50 sv. Anastasius II. 496 - 498 51 sv. Symmachus 498 - 514 Laurentius protipapež 498 - 505 52 sv. Hormisdas 514 - 523 53 sv. Jan I. 523 - 526 54 sv. Felix IV. 526 - 530 55 sv. Bonifác II. 530 - 532 Dioskur protipapež 530 56 sv. Jan II. 533 - 535 57 sv. Agapet I. 535 - 536 58 sv. Silverius 536 - 537 59 Vigilius 537 - 555 60 Pelagius I. 556 - 561 61 Jan III. 561 - 574 62 Benedikt I. 575 - 579 63 Pelagius II. 579 - 590 64 sv. Řehoř Veliký 590 - 604 65 Sabinián 604 - 606 66 Bonifác III. 607 67 Bonifác IV. 608 - 615 68 sv. Adeodat I. 615 - 618 69 Bonifác V. 619 - 625 70 Honorius I. 625 - 638 71 Severin 640 72 Jan IV. 640 - 642 73 Theodor I. 642 - 649 74 sv. Martin I. 649 - 655 75 sv. Eugenius I. 655 - 657 76 sv. Vitalián 657 - 672 77 Adeodat II. 672 - 676 78 Donus 676 - 678 79 sv. Agaton 678 - 681 80 sv. Lev II. 682 - 683 81 sv. Benedikt II. 684 - 685 82 Jan V. 685 - 686 83 Konon 686 - 687 84 sv. Sergius I. 687 - 701 Theodor protipapež 687 Paschal protipapež 687 - 692 85 Jan VI. 701 - 705 86 Jan VII. 705 - 707 87 Sisinius 708 88 Konstantin 708 - 715 89 sv. Řehoř II. 715 - 731 90 sv. Řehoř III. 731 - 741 91 sv. Zachariáš 741 - 752 92 Štěpán II. 752 93 sv. Štěpán III. 752 - 757 94 sv. Pavel I. 757 - 767 Konstantin protipapež 767 - 768 Filip protipapež 768 95 Štěpán IV. 768 - 772 96 Hadrián I. 772 - 795 97 sv. Lev III. 795 - 816 98 sv. Štěpán V. 816 - 817 99 sv. Paschalis I. 817 - 824 100 Eugenius II. 824 - 827 101 Valentin 827 102 Řehoř IV. 827 - 844 Jan protipapež 844 103 Sergius II. 844 - 847 104 sv. Lev IV. 847 - 855 105 Benedikt III. 855 - 858 Anastasius protipapež 855 106 sv. Mikuláš I. 858 - 867 107 Hadrián II. 867 - 872 108 Jan VIII. 872 - 882 109 Martin II. 882 - 884 110 sv. Hadrián III. 884 - 885 111 Štěpán VI. 885 - 891 112 Formosus 891 - 896 113 Bonifác VI. 896 114 Štěpán VII. 896 - 897 115 Romanus 897 116 Theodor II. 897 117 Jan IX. 898 - 900 118 Benedikt IV. 900 - 903 119 Lev V. 903 120 Sergius III. 904 - 911 Kristoforus protipapež 903 - 904 121 Anastasius III. 911 - 913 122 Landon 913 - 914 123 Jan X. 914 - 928 124 Lev VI. 928 125 Štěpán VIII. 928 - 931 126 Jan XI. 931 - 935 127 Lev VII. 936 - 939 128 Štěpán IX. 939 - 942 129 Martin III. 942 - 946 130 Agapet II. 946 - 955 131 Jan XII. 955 - 963 132 Lev VIII. 963 - 964 133 Benedikt V. 964 134 Jan XIII. 965 - 972 135 Benedikt VI. 973 - 974 136 Benedikt VII. 974 - 983 137 Jan XIV. 983 - 984 138 Jan XV. 985 - 986 139 Řehoř V. Bruno Korutanský 996 - 999 140 Silvestr II. Gerbert d'Aurillac 999 - 1003 141 Jan XVII. 1003 142 Jan XVIII. 1004 - 1009 143 Sergius IV. 1009 - 1012 144 Benedikt VIII. 1012 - 1024 Řehoř protipapež 1012 145 Jan XIX. 1024 - 1032 146 Benedikt IX. 1032 - 1044 147 Silvestr III. 1045 148 Benedikt IX. 1045 149 Řehoř VI. 1045 - 1046 150 Klement II. 1046 - 1047 151 Benedikt IX. 1047 - 1048 152 Damasus II. 1048 153 sv. Lev IX. Bruno Hugonis 1049 - 1054 154 Viktor II. Gebhardus 1055 - 1057 155 Štěpán X. Federico Gozzelone 1057 - 1058 156 Mikuláš II. Gerhardus 1059 - 1061 157 Alexandr II. Anselmo di Baggio 1061 - 1073 Honorius protipapež 1061 - 1072 158 sv. Řehoř VII. Hildebrandus 1073 - 1085 Klement III. protipapež 1080 - 1100 159 bl. Viktor III. Desiderius Epifani 1086 - 1087 160 bl. Urban II. Oddo di Castellione 1088 - 1099 161 Paschalis II. Raniero z Biedy 1099 - 1118 Theodorich protipapež 1100 Albert protipapež 1102 Silvestr protipapež 1105 - 1111 162 Gelasius II. Giovanni Caetani 1118 - 1119 163 Kalixt II. Gui de Bourgogne 1119 - 1024 164 Honorius II. Lamberto Scannabecchi 1124 - 1130 Celestin protipapež 1124 165 Inocenc II. Gregor Papareschi 1130 - 1143 Anaklet protipapež 1130 - 1138 Viktor protipapež 1138 166 Celestin II. Guido di Città di Castello 1143 - 1144 167 Lucius II. Gerardo Caccianemici 1144 - 1145 168 bl. Eugenius III. Bernardo Paganelli 1145 - 1153 169 Anastasius IV. Conradus de Suburra 1153 - 1154 170 Hadrián IV. Nicolas Breakspeare 1154 - 1159 171 Alexandr III. Rolando Bandinelli 1159 - 1181 Viktor protipapež 1159 - 1164 Paschal protipapež 1164 - 1168 Kalixt protipapež 1168 - 1178 Inocenc protipapež 1179 - 1181 172 Lucius III. Ubaldo Allucignoli 1181 - 1185 173 Urban III. Uberto Crivelli 1185 - 1187 174 Řehoř VIII. Alberto de Mora 1187 175 Klement III. Paolo Scolare 1187 - 1091 176 Celestin III. Giacinto Bobone Orsini 1191 - 1198 177 Inocenc III. Lotario di Segni 1198 - 1216 178 Honorius III. Cencio Savelli 1216 - 1227 179 Řehoř IX. Ugolino di Segni 1227 - 1241 180 Celestin IV. Goffredo Caglione 1241 181 Inocenc IV. Sinibaldo de Fieschi 1243 - 1254 182 Alexandr IV. Rinaldo di Segni 1254 - 1261 183 Urban IV. Jacques Pantaleon 1261 - 1264 184 Klement IV. Gui Fulquois Le Gros 1265 - 1268

Témata, do kterých materiál patří