Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Archeologie regionu (střední Moravy) (KHI / ARM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / ARM - Archeologie regionu (střední Moravy), Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Další informace

Obsah

Přednášky:Kalábková:1. Úvod do problematiky. Vymezení regionu. Přírodní prostředí v minulosti a dnes. Rekonstrukce historických komunikací.2. Dějiny bádání v regionu střední Moravy. Regionální bibliografie.3. Paleolit a mezolit střední Moravy.4. Neolit střední Moravy.5. Starší a střední eneolit střední Moravy.Peška:6. Mladý a pozdní eneolit střední Moravy.7. Starší a střední doba bronzová na střední Moravě.8. Období lužických popelenicových polí na střední Moravě9. Latén na střední Moravě.10. Doba římská a stěhování národů na střední Moravě.Šlézar:11. Archeologie raného středověku na střední Moravě.12. Archeologie vrcholného a pozdního středověku a novověku na střední Moravě.Semináře:1. - Úvodní seminář - zadání a podklady k tvorbě seminární práce.2.-12. Samostatná práce na tvorbě seminární práce a konzultace s vyučujícími

Získané způsobilosti

Znalost problematiky archeologie regionu, přehled v archeologických kulturách a významných lokalitách v regionu střední Moravy, znalost sestavení textu o archeologických nálezech ve vybraném regionu.

Literatura

Bém, M. ed. Archeologické zrcadlení. Olomouc, 2001. Podborský, V. a kol. Pravěké dějiny Moravy, Vlastivěda moravská, Země a lid, nová řada, svazek 3. Brno, 1993. více autorů. Archaeologiae Regionalis Fontes. Olomouc, 1998. více autorů. Archeologické památníky střední Moravy. Olomouc, 1999.

Požadavky

Účast na výuce a tvorba seminární práce z regionální archeologie - zpracování přehledu archeologických nálezů, výzkumů, lokalit a vývoji osídlení ve vybraném regionu (např. katastr obce, část města atd.).

Garant

PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.Mgr. Pavel Šlézar