Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Prubezny test C

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Průběžný test C 2008 1. Informační systém je definován jako: A) spojení hardware, software a groupware B) jako jakýkoliv systém prvků a vazeb mezi nimi C) soubor lidí, technických prostředků, programů a metod D) Jako systém zpracování dat 2. Zobecněné poznání (určité části) reality představují: A) Data B) Informace C) Signály D) Znalosti 3. Číslici A v šestnáctkové (hexadecimální) soustavě lze ve dvojkové soustavě vyjádřit jako: A) 1100 B) 1010 C) 1101 D) 1001 4. Jednotka pro vytištění obrázku na tiskárně se nazývá: A) 1 bit B) 1 bod C) 1 pixel D) 1 Byte 5. Nejvýznačnějším rysem informační společnosti je: A) teleworking B) integrace služeb C) digitalizace dat D) rozvoj IS/IT 6. Zvolte správné pořadí v němž jsou postupně načítány jednotlivé části operačního systému Windows. A) command.com, io.sys, msdos.sys B) io.sys, msdos.sys, command.com C) autoexec.bat, io.sys, config.sys, D) config.sys, system.dat, command.com 7. Při startu počítače program POST zajišťuje: A) vynulování vnitřních paměťových registrů B) spuštění rezidentních programů C) test hardware D) test software Průběžný test C 2008 8. Napište význam zkratky: CTRL+X A) Vložení položky rejstříku B) Vyjmout označený objekt či blok textu C) Opakování poslední provedené operace D) Vrácení poslední provedené operace 9. Nastavení operačního systému Windows lze provést ve složkách: A) Ovládací panely, Tiskárny B) Dokumenty, Program Files C) Plug&Play, Drag&Drop D) Windows, Systém 10. Kolik bitů tvoří 10 KB? A) 10 000 000 B) 40 960 C) 81 920 D) 41 943 040 11. Název UNICODE označuje: A) Abecedu s 8-bitovým kódem B) Abecedu s 16-bitovým kódem C) Hexadecimální číselnou soustavu D) Dvojkovou číselnou soustavu 12. V šestnáctkové (hexadecimální) číselné soustavě binární vyjádření znaku B představuje dekadickou hodnotu čísla: A) 10 B) 16 C) 12 D) 11 13. IP adresa je číslo o velikosti: A) 4 b B) 8 B C) 32 b D) 32 B 14. Jaká je v milimetrech přibližná velikost písma Arial 18 pts: A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 15. Formát souboru je charakterizován jako: A) Způsob zobrazení dat B) Způsob uložení dat C) Způsob úpravy dat D) Způsob přenosu dat na jiný počítač

Témata, do kterých materiál patří