Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Mechanika zemin (FAST-BF002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FAST-BF002 - Mechanika zemin, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
0F2 - Mechanika zemin - Pż. 16 Neznámý 30.05.2018 21:02 1
10 Neznámý 30.05.2018 21:02 2
M01 - Mechanika zemin Neznámý 31.05.2018 22:41 5
M02 - Vlastnosti zemin Neznámý 31.05.2018 22:41 1
M03 - Praktické aplikace mechaniky zemin I Neznámý 31.05.2018 22:41 4
M04 - Praktické aplikace mechaniky zemin II Neznámý 31.05.2018 22:41 4
Mech.zemin ü.6 Neznámý 30.05.2018 21:02 3
Mechanika zemin - Vypracované otázky Neznámý 31.05.2018 22:41 46
Pr1 Neznámý 30.05.2018 21:01 2
Pr10 Neznámý 30.05.2018 21:01 3
Pr11 Neznámý 30.05.2018 21:01 1
Pr12 Neznámý 30.05.2018 21:01 1
Pr13 Neznámý 30.05.2018 21:01 0
Pr14 Neznámý 30.05.2018 21:01 0
Pr15 Neznámý 30.05.2018 21:01 0
Pr16 Neznámý 30.05.2018 21:01 0
Pr2 Neznámý 30.05.2018 21:01 0
Pr4 Neznámý 30.05.2018 21:02 4
Pr5 Neznámý 30.05.2018 21:02 9
Pr6 Neznámý 30.05.2018 21:02 5
Pr7 Neznámý 30.05.2018 21:02 6
Pr8 Neznámý 30.05.2018 21:02 4
Pr9 Neznámý 30.05.2018 21:02 2
Příklad 10 - ještě jiná vartanta - XLS Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 1
Příklad 10 - jiná varianta - XLS Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 1
Příklad 10 - XLS Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 5
Příklad 10b - DWG Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 1
Příklad 10b - XLS Vypracované úkoly 30.05.2018 21:01 1
Příklad 16 - BAK Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 2
Příklad 16 - DWG Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 0
Příklad 16 - XLS Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 2
Příklad 3.1 Neznámý 12.05.2018 19:16 4
Příklad 4 Neznámý 12.05.2018 19:16 4
Příklad 5 Neznámý 12.05.2018 19:16 15
Příklad 6a+6b Neznámý 12.05.2018 19:16 9
Příklad 6b Neznámý 12.05.2018 19:16 7
Příklad 8 - jiná varianta - XLS Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 5
Příklad 8 - XLS Vypracované úkoly 30.05.2018 21:02 6
Protokol č 1 Vypracované úkoly 07.04.2020 10:41 0
pż 10 - grafy Neznámý 30.05.2018 21:02 2
Pż 10text Neznámý 30.05.2018 21:02 0
Úkol 7 Neznámý 12.05.2018 19:16 14
Úkol 8 Neznámý 12.05.2018 19:16 8
Úkol 8 (automaticky obnoveno) Neznámý 12.05.2018 19:16 3
Úkol 9 Neznámý 12.05.2018 19:16 5
Výkres 1 Neznámý 12.05.2018 19:16 0
Výkres 1 Neznámý 12.05.2018 19:16 1
Výkres1-Rozvržení1 Neznámý 12.05.2018 19:16 0
Zeminy Neznámý 12.05.2018 19:16 1
Zeminy Neznámý 12.05.2018 19:16 0
Zeminy 3.2 Neznámý 12.05.2018 19:16 4
Zeminy 9 Neznámý 12.05.2018 19:16 3
Zeminy 9 Neznámý 12.05.2018 19:16 2
ZEMINY 9-Model Neznámý 12.05.2018 19:16 1
Zeminy-Model Neznámý 12.05.2018 19:16 1

Další informace

Cíl

Naučit studenty, jak je významná dokonalá znalost vlastností a chování zemin pro bezpečný a především ekonomický návrh základů staveb, pro návrh zemního tělesa a pro dimenzování svislých konstrukcí.

Osnova

1. Úvod do mechaniky zemin (základní charakteristika zemin; vznik, tvorba, mineralogie, zrnitost, složení).2. Indexové a stavové vlastnosti zemin. Klasifikace zemin pro inženýrské účely.3. Základy geomechaniky (napětí a přetvoření v zemině; Mohrovo zobrazení; princip efektivních napětí, mechanické chování materiálu – pružnost, plasticita, porušení; drénované, nedrénované podmínky; vliv času).4. Význam vody v zemině (ustálené proudění, propustnost).5. Stlačitelnost zemin (izotropní, jednoosé, překonsolidace).6. Konsolidace, creep (teorie a laboratorní zkoušky); sedání (okamžité, konsolidační a celkové)7. Smyková pevnost zemin (vrcholová, kritická, reziduální).8. Smyková pevnost zemin pokračování.9. Smyková pevnost zemin - laboratorní zkoušky (triaxiální zkouška, smyková krabicová zkouška).10. Únosnost zemin.11. Stabilita svahu.12. Zemní tlak.13. Zhutňování zemin.

Literatura

Není specifikováno.

Požadavky

Znalosti z geologie (vznik zemin a typy základových půd). Základy stavební mechaniky.

Garant

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.