Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
05-svisle-nosne-kce

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.36 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

BH02 - Nauka o pozemních  stavbách

15.10.2012

Ing.  Radim Kolář, Ph.D.

1

Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Přednáška 5 
Svislé nosné konstrukce

BH 02 – Nauka o pozemních stavbách

15. 10. 2012

Zděné nosné stěny

Monolitické nosné stěny

Úvod, dělení

Montované nosné stěny

BH02 - Nauka o pozemních  stavbách

15.10.2012

Ing.  Radim Kolář, Ph.D.

2

Úvod a dělení

ÚVOD A DĚLENÍ

• přenášejí zatížení ze stropních konstrukcí, schodišť a střechy do základů
• spolu s vodorovnými konstrukcemi vytvářejí rozhodující část nosného konstrukčního 

systému

• primární funkce je nosná a ztužující

• dělící
• tepelně izolační
• akustické
• protipožární

• desky – plošné prvky
• sloupy a pilíře – prutové prvky

Svislé nosné konstrukce

Hlavní funkce

Další funkce

Dělí se na

BH02 - Nauka o pozemních  stavbách

15.10.2012

Ing.  Radim Kolář, Ph.D.

3

ÚVOD A DĚLENÍ

statického působení: 

• nosné 

• nenosné

• ztužující

polohy v budově:

• vnitřní

• vnější (obvodové)

funkce v budově:

• mezibytové (akustické) 

• požární

• schodišťové

Svislé nosné konstrukce

Svislé stěnové konstrukce se dále dělí dle

Nosné

Nenosné

Ztužující

Vnitřní

Vnější 

Mezibytové

Požární

Schodišťové

ÚVOD A DĚLENÍ

• zděné

– cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené

• monolitické

– z litého ŽB do bednění

• prefabrikované

– z velkoplošných dílců, tj. bloků nebo panelů

• prefa-monolitické

– např. ztracené bednění

Svislé nosné konstrukce

Podle technologie provádění se dělí na

• tuhostí nosných stěn – dle technologie provedení 

• tuhostí stropů – viz následující přednáška

• vložením ztužujících stěn – kolmo k nosné stěně

Tuhost stěnového systému je zajištěna

BH02 - Nauka o pozemních  stavbách

15.10.2012

Ing.  Radim Kolář, Ph.D.

4

podrobně viz přednáška č. 2

Témata, do kterých materiál patří