Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zadani-zkousek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,21 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3)∫ x2 dx (doporučená substituce x3 +1 = t) √x3+1 4) y= 1 – x2 y= -x 5)najděte společné body tří rovin: 2x + y – 5z +1 = 0 ; -x +3y -2z +3 = 0 ; x+4y-7z+4=0 6) vypočítejte extrémy: f(x,y)= x2y + y2/2 + xy – 2y +2 7 vypočítejte inverzní matici a proveďte zkoušku 1 -1 2 2 -1 3 0 1 1 Zkouška f'x (0,0), f'y (0,0) pro f(x,y)= tg(x2y +3√y -4x+ π/4) ƒ dx/sin2(3x) = ƒ x2ex3dx (dopor.subst.t=x3) SM=? y = 1-x2 y = x/2 Rovina je určena body: A=[1,-3,1], B=[0,1,2], C=[-1,2,2] Je bod M=[0,3,-3] bodem této roviny? 6.) Extrémy fce: f(x,y) = 4x3- 2x2 + y2 – 4xy + 4 7.) Determinant: | 10 20 30 40 | | 2 6 0 3 | | 1 - 1 1 1 | | 0 2 1 0 | Zkouška z matematiky 2 ze dne 17.5.2007 1) Vypočítejte parciální derivace podle x a podle y funkcef(x,y)= sin (2x+3y2)v bodě[;] 2)∫ dx / ( 3x – 2 ) 3)∫√(1+3) dx (doporučená substituce t=(1+3x) ) 4) Vypočtěte obsah rovinného obrazce ohraničeného křivkamiy= 3-x2; y= 1 5)rovina x-3y+z-5=0,A=[2,1,-3] 6) Nalezněte extrémy funkcef(x,y)= x3 + 2xy – 2x2 +2y2 + 3 7) x -2y +5z +2u = 1 2x -y +3z +u = 1 x +y -2z -u = 0 4x -2y +6z +2u = 2 Matematika 2 - zkouška z 12.5.2005 1) Vypočítejte parciální derivace podle x a podle y funkcef(x,y)= sin (xy2 – 2x)v bodě[0,1] 2)∫ 2cos (3x+1) dx 3)∫ 1/(2x-1)3 dx (doporučená substituce t=(2x-1) ) 4) Vypočtěte obsah rovinného obrazce ohraničeného křivkamiy= 3-x2; y= 0,5x+1 5) Nalezněte společné body přímek AB a CD:A=[-1;0;1], B=[2;3;1], C=[2;2;3], D=[-1;3;1] 6) Nalezněte extrémy funkcef(x,y)= x2y + y2/2 – xy -2y + 1 7) a +3b+2c–d = –7 2a+5b+3c+4d=0 3a+ b– c+d =3 a +2b-3c+2d = –1 (gausova eliminace) 11. 5. 2010 1.Parciální derivace f(x,y)=tg(x2y+2x+3y)f(x)=0f(y)=0 2. 3. doporučena substituce x2 + 1 = t 4.Spočtěte obsah útvaru ohraničeného křivkami 5.Řešte rovnici (1 + ex)yy´= ex 6.Vypočítejte extrémy 7.Gausova eliminace Vstupní test: 1)Parciální derivace v bodě pro body funkce 2)Integrál Zkouška: a)Vypočtěte- dokonce v zadání byla doporučena substituce t = 1 - 2 cosx b)Spočtěte obsah útvaru ohraničeného křivkamiy =x2,y = 2x x2 = 2x x = 2 c)Určetea tak aby vektoru = (1, -2,a) byl kolmý na rovinu 3x - 2y +z - 1 = 0 Chybné řešení (to měla většina): Správné řešení: Vektoru = (1, -2,a) je směrový vektor a normálový vektor rovinyn = (3, -2, 1) musí být kolineární (násobek), aby byly navzájem kolmé. A protože sek nerovnají, taka nemá řešení. d)Vypočítejte extrémy - vyjdou zde 3 stacionární body, ale extrémem bude jen bod , tedy minimum. e) .... Zadání zkoušky ze dne 9.5.2007 1. Vypočtěte parciální derivace podle x a y funkce f (x,y) = v bodě [0,1]. 15b. 2. Vypočtěte 15b. 3. Vypočtěte (substituce). 15b. 4. Vypočtěte obsah rovinného útvaru ohraničeného křivkami, .15b. 5. Rozhodněte, zda mají společný bod přímky zadané body A, B a C, D, A[-1,0,1], B[2,3,1], C[2,2,3], D[1,3,1]. 10b. 6. Určete extrémy funkce f (x,y) = .15b.

Témata, do kterých materiál patří