Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zadani-zkousek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,21 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zadání je z předtermínu a z prvního termínu. Výsledky jsou pouze moje výpočty, takže nevím, jestli jsou dobře. Vstupní test: a) výsledek: , b) výsledek: Zkouškový test: 1), subst. výsledek: 2) obsah ohraničený křivkami výsledek: 3) aby byl kolmý k rovině výsledek: Nemá řešení, protože nemá stejné násobky koeficientů. Musíš to, ale vyjádřit výpočtem. 4) extrémy Toto jsem měl myslím špatně. Myslím, že měly vyjít 3 stacionární body a pouze jeden z nich byl výsledkem. 5) Matematika 2 - zkouška z 24.5.2005 - varianta 4 1) Vypočítejte parciální derivace podle x a podle y funkcef(x,y)= sin (2x+3y2)v bodě[;] 2)∫ dx / ( 3x – 2 ) 3)∫ (1+3)1/2 dx (doporučená substituce t=(1+3x) ) 4) Vypočtěte obsah rovinného obrazce ohraničeného křivkamiy= 3-x2; y= 1 5)rovina x-3y+z-5=0,A=[2,1,-3] 6) Nalezněte extrémy funkcef(x,y)= x3 + 2xy – 2x2 +2y2 + 3 7) x -2y +5z +2u = 1 2x -y +3z +u = 1 x +y -2z -u = 0 4x -2y +6z +2u = 2 (gausova eliminace) Matika 9.5.2006 1) 2) 3) 4) obsah obhraničený křivkami 5) rozhodnout o kolmosti přímek dáných body A[2,-1,3] B[-1,3,4] a C[1,1,3] D[2,2,3] 6) extrémy 7)matice, ale bohužel si nepamětam Matika předtermín 7. 5. 2010 spočítejte parciální derivace fxfyfunkce sin(xy2+xy) v bodě (0,1) 2) integrál ʃ 2cos(3x+1) 3) integrál ʃ dxdoporučená substituce 2x+1=t (2x+1)3 4) vypočítejte obsah útvaru ohraničeného křivkami y=3-x2 y=0,5x+1 5) diferenciální rovnice y´+ 2x= 0 1-x2 6) spočítejte extrémy funkce x2y +y2– xy – 2y +1 2 7) vyřešte soustavu rovnic a + 3b + 2c - d = -7 2a + 5b + 3c + 4d = 0 3a + b - c + d = 3 -a + 2b - 3c + 2d = -1 Termín 30.5.2007 - zadání 1.Parciální derivace f(x,y)=tg(x2y+2x+3y)f(x)=0f(y)=0 2. 3. doporučena substituce x2 + 1 = t 4.Spočtěte obsah útvaru ohraničeného křivkami 5.Určete společné body přímek procházející body A[2,1,-3], B[1,3,1] a roviny 2x-y+3z-1=0 6.Vypočítejte extrémy 7.Gausova eliminace Předtermín 29.4.08 1. Vypočtěte f’x (0,0), f’y(0,0) pro funkci f(x,y) = sin(3x2y + 3y – 5x + π/4) 15b f’x = -5√2/2, f’y = 3√2/2 2. Vypočtěte ƒ (3+x2)/x3 dx 15b -3/2x2 + ln|x| + c 3. ƒ 2/(x2– 1)dx 15b Parciální derivace -ln|x+1|+ ln|x-1|+ c 4. Vypočtěte obsah rovinného útvaru ohraničeného křivkami y = -0,5x+1, y=x2 – 2 15b Přibližně 7,15 5. Rozhodněte o kolmosti rovin 2x + 3y – 5z = 0, x + y + z - 14 = 0 15b Jsou kolmé: u*v=0 6. Najděte extrémy funkce f(x,y) = - 4x3+2xy-2x2-2y2+1 15b Fce má extrém v bodě [0,0]. Hodnota fce je 1 a to je maximum. 7. Najděte všechna řešení soustavy (pokud existují): 15b X – 2y + 4z – w = 3 2x + 5y – z + 2w = 1 4x + y + 7z = 7 3x + 3y + 3z + w = 4 P[(-18p+q+17)/q ;( 9p-4q-5)/9 ; p ; q] Zkouška 1)Vypočítat parciální derivaci v bodě f´x (0,0) a f´y (0,0) F (x,y) = sin ( x2y + 3x -4x + pí/3) 2)∫ cos x + 2 sin x dx sin x

Témata, do kterých materiál patří