Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mikroekonomie 1 (FP-Kmik1P)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-Kmik1P - Mikroekonomie 1, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Agregátní nabídka, Agregátní poptávka Maturita, státnice 30.05.2018 21:36 3
Ekonomická rovnováha a ekonomický růst Maturita, státnice 30.05.2018 21:36 4
Mikroekonomie - Informace ke zkoušce Ostatní 30.05.2018 20:00 6
Mikroekonomie - Klíčové pojmy Zápisky z hodin 30.05.2018 20:05 18
Mikroekonomie - Všechny otázky ke zkoušce z mikra Zadání testů 30.05.2018 20:00 35
Mikroekonomie - Zkouška - Předtermín 30.04.2009, varianta C Zadání testů 30.05.2018 20:00 14
Mikroekonomie - Zkouška - Tahák Tahák 30.05.2018 20:00 31
Mikroekonomie 1 - Fiskální politika Maturita, státnice 30.05.2018 21:36 5

Další informace

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:• Úvod do předmětu a základní východiska • Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka (teorie mezního užitku a teorie indiference) • Chování výrobce - náklady a nabídka • Tržní rovnováha a efektivnost • Nedokonalá konkurence – monopol, oligopol, monopson • Alternativní teorie firmy• Trhy výrobních faktorů – trh půdy, práce a kapitálu• Zásahy státu do cen • Externality• Veřejné statky

Literatura

ŠKAPA, S. Mikroekonomie. VUT v Brně, FP 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0. (CS)MACÁKOVÁ A KOL. Mikroekonomie (základní kurs). 6.vyd. Melandrium, Slaný 2001. 273 s. ISBN 80-86175-14-6. (CS)

Požadavky

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Garant

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.