Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejné finance - Pojmy a PPP projekty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52.69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. kapitola – základní pojmy, funkce, vazby na veřejný sektor

- metoda CBA – cost benefit analysis – analýza nákladů a přínosů

- metoda CEA – cost effetiveness analysis – analýza efektivnosti nákladů

- metoda CUA – cost utility analysis – analýza užitečnosti nákladů

- metoda CMA – analýza minimalizace nákladů

- čistý statek = je význačný nedělitelností spotřeby (nelze určit podíl jednotlivce nebo mu zabránit spotřebovávat daný statek), nekvantifikovatelností podílu jednotlivce na spotřebě a neocenitelností této spotřeby poplatkem

- smíšený veřejný statek = dělitelná kvantita (je možné přesně určit podíl jednotlivce na spotřebě – např. MHD, základní vzdělání, apod.), někdy však kvantita nemusí být dělitelná (počet žáků ve třídě, apod.)

2. kapitola – rozpočtová politika a fiskální politika

SDVR = střednědobý výdajový rámec

3. kapitola – rozpočtová soustava

MUF = mimorozpočtový účelový fond

VÚSC = vyšší územní samosprávní celek

DSO = dobrovolný svazek obcí

RRRS = rozpočty regionálních rad soudržnosti

PO = příspěvková organizace

OS = organizační složka

zlaté pravidlo = zásada vyrovnanosti státního rozpočtu alespoň v delším časovém období

RUD = rozpočtové určení daní

4. kapitola – Veřejné výdaje, veřejné výdajové projekty a programy

podíl mandatorních a quasi mandatorních výdajů ve st. rozpočtu ČR = cca 80% jeho příjmů

vládní výdaje = zejména nákupy zboží a služeb do veřejného sektoru

transfery = transferové platby

alokační výdaje = výdaje na nákupy zboží a služeb pro potřeby veřejného sektoru

redistribuční výdaje = peněžní transfery různým subjektům, jejichž prostřednictvím se zmírňují nerovnosti v důchodech a majetku

stabilizační výdaje = stát se jimi snaží ovlivňovat ekonomiku

ex ante = před realizací

ex post = po realizaci

3E = hospodárnost, efektivnost a účelnost

5. kapitola – Veřejné zakázky

koluzní kartel = horizontální dohoda mezi jednotlivými účastníky veřejných soutěží za účelem rozdělení trhu

veřejná obchodní soutěž = nejvíce transparentní, je to otevřené řízení

omezené soutěže (užší řízení) = zadavatel vyzve pouze několik společností, aby podaly své návrhy

zadání z volné ruky = nákup u jednoho nabízejícího, aniž by byla jeho nabídka testována v nějaké formě konkurenčního procesu

transakční náklady = veškeré náklady, které jsou spojené s realizací daného kontraktu mimo nákladů produkčních

6. kapitola – Prostorové aspekty veř. financí – fin. obcí, rozp. obce

obce 1. typu = vykonávají státní správu v základním rozsahu a jen na území své obce

obce 2. typu = obce s pověřeným obecním úřadem – vykonávají státní správu ve větším obvodu než je území této obce

obce 3. typu = obce s rozšířenou působností – vykonávají státní správu ve větším rozsahu a na větším území než obce 1. a 2. typu

Témata, do kterých materiál patří