Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Právo (FP-P)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-P - Právo, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Pracovní-právo Neznámý 19.01.2018 15:33 7
PRÁVO-otázky-na-zkoušku-4 Neznámý 19.01.2018 15:33 17

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické přístupy k porozumění jednotlivým právním institutům a znalosti těchto institutů včetně schopnosti základní orientace v právních předpisech, jejich systematickém členění, legislativní technice apod. Předmět je orientován na odvětví práva veřejného, cílem je tedy především získání konkrétních znalostí platného pozitivního práva v této oblasti, akcent je kladen na funkce státu a jeho institucí při rozhodování o veřejných finančních prostředcích, nakládání s nimi, jejich kontrole, funkce jednotlivých institucí při výkonu dozoru nad bankovnictvím, pojišťovnictvím, obchodování s cennými papíry, devizovým hospodářstvím, cenové regulaci atp., povinností jednotlivých institucí a osob k plnění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. praní špinavých peněz). Cílem je, aby student získal schopnost aplikovat jednotlivé právní instituty veřejného práva ve své budoucí praxi v jakékoliv ekonomické či právní činnosti. Cílem je předat studentovi základní orientaci v jednotlivých oborech práva, na tuto základní orientaci navazují další vyučované předměty bakalářského studia a posléze magisterského studia.

Osnova

rozpočtové právo daňové a poplatkové právocelní právo měnové právo devizové právoveřejné bankovní právo - reguluje státní dozor nad bankamiveřejné pojišťovnické právo - obligatorní fondypuncovní právo cenné papíry

Literatura

VEJVODOVÁ, H., KOPŘIVA, J.: PRÁVO I. - Finanční právo – skriptum. 3. vyd. Brno: CERM, 2008. 89 s. ISBN 978-80-214-3730-2 (CS)Aktuální články v odborných periodicích i denním tisku (Ekonom, Hospodářské noviny, EURO, atd.) (CS)Platné zákony k jednotlivým tematickým okruhům (čísla zákonů viz učební text, nebo aktuálně novelizovaná znění Sbírka zákonů ČR) (CS)

Požadavky

Obecné znalosti o právu odpovídající osnovám středoškolského studie.

Garant

JUDr. Hana Vejvodová

Vyučující

JUDr. Hana Vejvodová