Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovní-právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pracovní právo zákonem je více chráněn zaměstnanec – má nárok na spravedlivé odměňování, stejné možnosti kariérního růstu, zásada bezpečných pracovních podmínek, zásada že zaměstnanec má vykonávat prací a pracovat v zájmu zaměstnavatele - zaměstnancem může být kdokoliv kdo je svéprávný - zaměstnavatelem může být jak FO tak PO - závislá práce: práci vykonávám na odpovědnost zaměstnavatele, má danou pracovní dobu - podnikání: já nesu odpovědnost, resp. ten podnikatel nese odpovědnost, sám si stanovuje pracovní dobu u pracovní smlouvy mají zaměstnanec i zaměstnavatel stejnou pozici, neměla by se tedy smlouva uzavírat adhezním způsobem pracovní smlouva musí být písemně uzavřená, musí obsahovat co budu dělat, kde a den nástupu do práce, bližší vymezení pracovní náplně mi musí zaměstnavatel dát nejpozději do měsíce od nástupu, zaměstnatel může dát výpověď zaměstnanci jen pokud dodrží zákonné výpovědní důvody jsou uvedeny taxativně (jen tyto, žádné jiné) – např. že zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon práce (kvalifikační předpoklady, nesplňuje požadavky stanovené zaměstnavatelem, neuspokojivé pracovní výkony – musí být v posledních 12 měsících napomenut) dále např. pokud zaměstnanec poruší pracovní smlouvu zvlášť hrubým způsobem (záleží na okolnostech, např. opilost u chirurga, řidiče), nebo trestný čin pokud ho dám k soudu a uspěji, musí mi platit náhradu výdělku za dobu kdy jsem u něj nepracoval a měl jsem výpověď mi může zaměstnavatel dát pokud jsem závažně porušil pracovní povinnosti nebo soustavné, méně závažné porušování prac. povinností (ovšem až po vytýkacím dopisu) Dovolená 4 nebo 5 týdnů, záleží na zaměstnání 5 týdnů je to u zaměstnání kde je odměnouplat (zdravotnictví, ministerstva, policie, zástupci samosprávných celků) pokud jsem pracoval méně jak rok, mám nárok na poměrnou část dovolené dodatková dovolená – pro lidi pracující v nepříznivém pracovním prostřední (ražení tunelů, doly, …) čerpání dovolené nařizuje zaměstnavatel, musí to dát vědět aspoň 14 dní dopředu, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší lhůtě krácení dovolené – pokud zaměstnanec neplní své úkoly, má neomluvenou absenci apod., může zaměstnavatel zkrátit dovolenou až o 1-3 dny. Nicméně alespoň dva týdny mi musí nechat. celozávodní dovolená může být max 14 dní v době čerpání dovolené mám nárok na náhradu výdělku ve výši průměrné mzdy existuje možnost dohody mezi stávajícím zaměstnavatelem a novým zaměstnavatelem o převodu nevyčerpané dovolené pokud mi zaměstnavatel neumožní vzít si dovolenou Výpovědní doba podle zákona minimálně 2 měsíce, může být ale v pracovní smlouvě domluveno jinak výpovědní doba začíná prvním dnem následujícího měsíce od doručení výpovědi výpověď musí být písemná a musí být druhé straně doručená při odmítnutí převzetí písemnosti, tak ten den se stejně počítá jako den převzetí pokud nejsem doma a dopis je uložen na poště, tak za den převzetí se počítá až ten, kdy si ho vyzvednu toto ale platí jen když zaměstnavatel posílá zaměstnanci, ne naopak zaměstnanec nemusí uvádět důvod k podaní výpovědi, zaměstnavatel musí Pracovní doba 40 hod týdně, 30min přestávka na oběd, která se nepočítá do pracovní doby po 6 nepřetržitě odpracovaných hodinách mám nárok na jídlo, u mladistvých po 4,5 hodinách směna by neměla trvat déle jak 12 hodin zaměstnanci, kteří nemají jednosměnný provoz, mají prac. dobu sníženou o 1,25 hodiny týdně. U třísměnných nebo nepřetržitých provozů je prac. doba snížená o 2,5 hodiny týdně noční směna je mezi 22:00 a 6:00, za noční jsou příplatky práce přesčas je práce nad limit týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel může nařídit max 8 hodin týdně přesčasu, ročně 150 za přesčas mi náleží příplatek 25 % ze mzdy, nebo náhradní volno u platu je příplatek také minimálně 25 % pracovní pohotovost – zaměstnanec musí být připraven jít do práce Mzda, plat zaměstnavatel má povinnost mě informovat o mzdě/výplatě, způsobu vyplacení, datum vyplácení mzda - smluvně u platů slouží platové tarify, tabulky odměna z DPP, DPČ část mzda může být poskytovaná naturálně, pokud se na tom dohodnou obě strany (ne alkohol, cigarety) zaměstnanec nemusí s novým mzdovým výměrem souhlasit, stačí když je mu doručen, proto je lepš

Témata, do kterých materiál patří