Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovní-právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pracovní právo

 • zákonem je více chráněn zaměstnanec – má nárok na spravedlivé odměňování, stejné možnosti kariérního růstu, zásada bezpečných pracovních podmínek, zásada že zaměstnanec má vykonávat prací a pracovat v zájmu zaměstnavatele

- zaměstnancem může být kdokoliv kdo je svéprávný

- zaměstnavatelem může být jak FO tak PO

- závislá práce: práci vykonávám na odpovědnost zaměstnavatele, má danou pracovní dobu

- podnikání: já nesu odpovědnost, resp. ten podnikatel nese odpovědnost, sám si stanovuje pracovní dobu

 • u pracovní smlouvy mají zaměstnanec i zaměstnavatel stejnou pozici, neměla by se tedy smlouva uzavírat adhezním způsobem

 • pracovní smlouva musí být písemně uzavřená, musí obsahovat co budu dělat, kde a den nástupu do práce, bližší vymezení pracovní náplně mi musí zaměstnavatel dát nejpozději do měsíce od nástupu,

 • zaměstnatel může dát výpověď zaměstnanci jen pokud dodrží zákonné výpovědní důvody jsou uvedeny taxativně (jen tyto, žádné jiné) – např. že zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon práce (kvalifikační předpoklady, nesplňuje požadavky stanovené zaměstnavatelem, neuspokojivé pracovní výkony – musí být v posledních 12 měsících napomenut)

 • dále např. pokud zaměstnanec poruší pracovní smlouvu zvlášť hrubým způsobem (záleží na okolnostech, např. opilost u chirurga, řidiče), nebo trestný čin

 • pokud ho dám k soudu a uspěji, musí mi platit náhradu výdělku za dobu kdy jsem u něj nepracoval a měl jsem

 • výpověď mi může zaměstnavatel dát pokud jsem závažně porušil pracovní povinnosti nebo soustavné, méně závažné porušování prac. povinností (ovšem až po vytýkacím dopisu)

Dovolená

 • 4 nebo 5 týdnů, záleží na zaměstnání

 • 5 týdnů je to u zaměstnání kde je odměnou plat (zdravotnictví, ministerstva, policie, zástupci samosprávných celků)

 • pokud jsem pracoval méně jak rok, mám nárok na poměrnou část dovolené

 • dodatková dovolená – pro lidi pracující v nepříznivém pracovním prostřední (ražení tunelů, doly, …)

 • čerpání dovolené nařizuje zaměstnavatel, musí to dát vědět aspoň 14 dní dopředu, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší lhůtě

 • krácení dovolené – pokud zaměstnanec neplní své úkoly, má neomluvenou absenci apod., může zaměstnavatel zkrátit dovolenou až o 1-3 dny. Nicméně alespoň dva týdny mi musí nechat.

 • celozávodní dovolená může být max 14 dní

 • v době čerpání dovolené mám nárok na náhradu výdělku ve výši průměrné mzdy

 • existuje možnost dohody mezi stávajícím zaměstnavatelem a novým zaměstnavatelem o převodu nevyčerpané dovolené

 • pokud mi zaměstnavatel neumožní vzít si dovolenou

Výpovědní doba

 • podle zákona minimálně 2 měsíce, může být ale v pracovní smlouvě domluveno jinak

 • výpovědní doba začíná prvním dnem následujícího měsíce od doručení výpovědi

 • výpověď musí být písemná a musí být druhé straně doručená

 • při odmítnutí převzetí písemnosti, tak ten den se stejně počítá jako den převzetí

 • pokud nejsem doma a dopis je uložen na poště, tak za den převzetí se počítá až ten, kdy si ho vyzvednu

 • toto ale platí jen když zaměstnavatel posílá zaměstnanci, ne naopak

 • zaměstnanec nemusí uvádět důvod k podaní výpovědi, zaměstnavatel musí

Témata, do kterých materiál patří