Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovní-právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pracovní doba

 • 40 hod týdně, 30min přestávka na oběd, která se nepočítá do pracovní doby

 • po 6 nepřetržitě odpracovaných hodinách mám nárok na jídlo, u mladistvých po 4,5 hodinách

 • směna by neměla trvat déle jak 12 hodin

 • zaměstnanci, kteří nemají jednosměnný provoz, mají prac. dobu sníženou o 1,25 hodiny týdně. U třísměnných nebo nepřetržitých provozů je prac. doba snížená o 2,5 hodiny týdně

 • noční směna je mezi 22:00 a 6:00, za noční jsou příplatky

 • práce přesčas je práce nad limit týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel může nařídit max 8 hodin týdně přesčasu, ročně 150

 • za přesčas mi náleží příplatek 25 % ze mzdy, nebo náhradní volno

 • u platu je příplatek také minimálně 25 %

 • pracovní pohotovost – zaměstnanec musí být připraven jít do práce

Mzda, plat

 • zaměstnavatel má povinnost mě informovat o mzdě/výplatě, způsobu vyplacení, datum vyplácení

 • mzda - smluvně

 • u platů slouží platové tarify, tabulky

 • odměna z DPP, DPČ

 • část mzda může být poskytovaná naturálně, pokud se na tom dohodnou obě strany (ne alkohol, cigarety)

 • zaměstnanec nemusí s novým mzdovým výměrem souhlasit, stačí když je mu doručen, proto je lepší mít mzdu sjednanou přímo v pracovní smlouvě

 • mzda/plat je splatná nejpozději do konce výplatního měsíce

 • pokud nedostanu výplatu do smluveného dne, mám nárok na úrok z prodlení, pokud je zaměstnavatel v prodlení o více než 15 dní, mohu okamžitě skončit pracovní poměr + mám narok na náhradu mzdy v době odpovídající smluvené výpovědní doby

 • kolektivní smlouva – smlouva mezi zaměstnavatelem a odbory

 • zkušební doba – max. 3 měsíce u řadového zaměstnance, u vedoucí pozice max. 6 měsíců. Nemůže být prodloužena. Během zkušební doby může zaměstnanec nebo zaměstnavatel jednostranně ukončit pracovní poměr bez udání důvodu a výpovědní doby

 • konkurenční doložka – po určitou dobu po skončení prac. poměru nesmím pracovat v jiné, konkurenční firmě, nebo podnikat v konkurenční činnosti (ze zákona max 1 rok) – za toto musím dostat kompenzaci – min. polovina měsíčního výdělku po dobu trvání

 • pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán maximálně na 3 roky a může být maximálně 2x prodloužen

 • agenturní zaměstnávání – pracovní agentury

Témata, do kterých materiál patří