Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kalkulace pomocí ekvivalenčních čísel

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kalkulace pomocí ekvivalenčních čísel. Princip této metody Vztahy mezi základním výrobkem (má index iz = 1,00) a ostatními výrobky se vyjádří indexy, které charakterizují poměr nákladů základního výrobku (nz) k nákladům ostatních výrobků (n1, n2,…nn).Pomocí indexů (i) přepočteme celý objem produkce na základní výrobky (vynásobením počtu výrobků Q indexy i).Dále aplikujeme kalkulaci dělením, náklady (N) vydělíme počtem přepočtených jednic a získáme jednotkové náklady na základní výrobek. Jednotkové náklady ostatních výrobků zjistíme jako součin jednotkových nákladů základního výrobku a jednotlivých indexů. Výrobky se mohou lišit hmotností, pracností, spotřebou elektrické energie. Postup stanovení ceny výrobku Stanovení cíle podniku a jeho cenové politiky pro určitý výrobekUrčení poptávkyUrčení nákladůAnalýza cen a nabídek konkurenceVýběr metody tvorby cenyUrčení konečné ceny Nejpoužívanější metody tvorby ceny Pomocí ziskové přirážky k jednotkovým nákladůmPomocí cílové návratnosti investicPomocí zákazníkem vnímané hodnoty výrobkuPomocí běžných cen konkurenceNa základě intenzity poptávky

Témata, do kterých materiál patří