Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Politologie - PAE (EHE10E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EHE10E - Politologie - PAE, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Ke zkoušce. Polit. Zadání testů 07.04.2020 14:28 18
Kompletni-material-ke-zvladnuti-zkousky Zápisky z hodin 07.04.2020 14:21 21
Na-zkoušku Politol. Zápisky z hodin 07.04.2020 14:21 4
Plzensky_kraj_prezentace Seminárky, referáty 07.04.2020 14:32 17
Plzensky_kraj_prezentace (výpočty) Seminárky, referáty 07.04.2020 14:32 3
Politologie - výpisky ke zkoušce Zápisky z hodin 07.04.2020 14:40 2
POLITOLOGIE(moje matro) Zápisky z hodin 07.04.2020 14:21 0
Politologie, Moje zápisky Zápisky z hodin 07.04.2020 14:21 2
Politologie-zkouska Zadání testů 07.04.2020 14:40 10
Souhr-na-6-stranek-staci-ke-zk-kopriva-a-spol-za-2 Tahák 07.04.2020 14:40 2
Test z politologie 2016 Zadání testů 07.04.2020 14:10 6
Testy-a-ideologie Zadání testů 07.04.2020 14:21 0
vsechno-na-zkousku-politologie Neznámý 06.04.2020 19:39 3
vypracovane-otazky-ke-zkousce Zápisky z hodin 07.04.2020 14:40 1
Zkouška Zadání testů 07.04.2020 14:28 6
Zkouška - varianta A Zadání testů 07.04.2020 14:11 8
Zkouška Politologie - zadání Zadání testů 07.04.2020 14:40 2
Zkouška varianta A Zadání testů 07.04.2020 14:11 1
Zkouška varianta I Zadání testů 07.04.2020 14:11 1
Zkouška varianta K Zadání testů 07.04.2020 14:11 1
Zkouška varianta K a ještě jedna Zadání testů 07.04.2020 14:11 1
Zkouška varianta M Zadání testů 07.04.2020 14:10 1
Zkouška varianta neznámá Zadání testů 07.04.2020 14:10 1
Zkouška varianta R Zadání testů 07.04.2020 14:11 1
Zkouška varianta Y Zadání testů 07.04.2020 14:11 3
Zkouskovy-test-z-ledna-2015 Zadání testů 07.04.2020 14:40 5

Další informace

Cíl

Pochopení politiky jako neopominutelné aktivity podstatně ovlivňující každodenní život lidí. Poznání politického systému pluralitní demokracie a porozumění mechanismům praktické politiky. Dosažení stupně politické kulturnosti, odpovídajícího postavení vysokoškolsky vzdělaného občana demokratické společnosti. Poznání zájmových vazeb venkova a zemědělství i jejich mezinárodních souvislostí umožní chápání aktuálních problémů agrární politiky. Formy výuky: přednášky k vybraným tématům, semináře s diskusí a rozborem konkrétních problémů.

Osnova

PřednáškaPolitika a politologiePolitické ideologiePolitický systém zastupitelské demokracieFunkce voleb v moderní demokraciiPolitické strany a hnutí, zájmová sdruženíVývoj stranického systému ČRPrezidentský a parlamentní model dělby mociParlament a legislativní procesLidská a občanská práva, sociální politikaMezinárodní politika, mezinárodní instituceMezinárodní postavení ČRZemědělci a venkov v politickém procesuCvičeníČlověk a politická mocMorálka a pragmatismus v politiceKomparace volebních systémůPolitické spektrum ČRDělba a kontrola moci v ČRZápočtový test

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají základní znalosti o fungování politického systému, úlohy politických stran, institucí občanské společnosti apod. Jsou schopni rozlišit typy států podle formy vlády a územněsprávního členění. Rozumí problematice voleb a volebních systémů. Chápou úskalí politické legitimity a reprezentace zájmů. Orientují se v teorii demokracie a mají přehled o základních politických ideologiích. Chápou problematiku ochrany lidských práv. Mají představu o základních úkolech a souvislostech zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit především jako odpovědní občané státu. Mohou však zvládnout i úlohu politických aktérů, členů politických stran, aktivistů občanských sdružení apod. Jsou připraveni postupovat samostatně a kreativně. Při řešení složitých a nepředvídatelných problémů projevují profesionální přístup s použitím inovačních metod, efektivních nástrojů a podpůrné argumentace.Kompetence - komunikace:Jsou schopni působit v rámci politických stran, zájmových skupin a občanských iniciativ, a to nejen jako řadoví členové, ale i jako aktéři rozhodovacích struktur. Dokážou formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny. Jsou schopni srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a navrhovaná řešení jak odborníkům, tak laikům.Kompetence - úsudek:Jsou schopni posuzovat vývoj politické situace, zaujímat odpovědné a politicky korektní postoje. Jsou schopni přijímat politická rozhodnutí, jež jsou v souladu s právním rámcem a demokratickou politickou kulturou. Dokáží posoudit ekonomické a sociální důsledky politických rozhodnutí.

Literatura

ZákladníČMEJREK, J. a kol. Moderní společnost a problémy politiky. 3 vyd. Praha ČZU PEF, 2007. 304 s. ISBN 978-80-213-0841-1.ČMEJREK, J. a kol. Příručka k výuce politologie. 1 vyd. Praha PEF ČZU, 2006. 196 s. ISBN 80-213-1591-1.DoporučenáHEYWOOD, A. Politologie. 1 vyd. Praha Eurolex Bohemia, 2004. 482 s. ISBN 80-86432-95-5.HEYWOOD, A. Politické ideologie. 1 vyd. Praha Eurolex Bohemia, 2005. 482 s. ISBN 80-86432-95-5.ŘÍCHOVÁ, B. a kol. Západoevropské politické systémy komparace politických systémů. 1 vyd. Praha Oeconomica, 2009. 290 s. ISBN 9788024515168.SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2 vyd. Praha Sociologické nakladatelství, 2011. 238 s. ISBN 9788074190483.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.