Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politologie-zkouska

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (284.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ke zkoušce

1. Co to je politická věda?

Politologie/politická věda

 • Jde o jednu z nejmladších společenskovědních disciplín. Zjednodušeně řečeno jde o vědu o politice nebo vědu o moci.

 • Úvahy o politice již ve starověku, politologie jako taková se rodí ale v 19. století; vychází ze tří různých kořenů:

 1. Filozofické kořeny – normativní rozměr; „jaká by politika měla být?“;

počátky již u Platóna a Aristotela

 1. Sociologické kořeny – odklon od normativního přístupu,

snaha o vědeckost založenou na pozorování

 1. Právní kořeny – zejména státověda

Vývoj politologie

 • Pro vývoj každé vědy je důležitá její institucionalizace – jako první vznikla roku 1622 katedry rétoriky a politiky v Uppsale, pak stagnace, prudký rozvoj kateder politologie v závěru 19. st. v USA. V Evropě rozvoj probíhal odlišně.

 • 1948 – konference UNESCO v Paříži, kde došlo k rozdělení PV na čtyři podobory:

  • Politická teorie

  • Politické instituce

  • Strany, skupiny, veřejné mínění

  • Mezinárodní vztahy

Politologie v ČR

 • Rozvoj v meziválečném období, posléze přerušeno komunismem, obnovení až po roce 1989.

 • Postupný vznik pedagogických pracovišť (Brno, Praha, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem) i výzkumných ústavů (Ústav mezinárodních vztahů, Mezinárodní politologický ústav, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Centrum pro studium demokracie a kultury atd.).

 • Časopisy oboru – Politologický časopis, Mezinárodní vztahy, Politologická revue, Rexter, Středoevropské politické studie, Mezinárodní politika, Perspectives, Politics in Central Europe

2. Co to je politika?

Co to je politika?

 • Pojem je extrémně mnohoznačný, hovoří se o regionální politice, komunální politice, zemědělské politice, měnové politice, politice vlády, dále o politickém klimatu, politické kultuře, politických stranách atd. atd…

 • Možné definice:

  • Jde o sféru, ve které probíhá neustále napětí mezi vládnoucími a ovládanými.

  • Politika je uměním zajistit a realizovat organizaci veřejného života.

  • Politiku je také možné chápat jako boj o společenské uspořádání.

Definice Maxe Webera:

 • Širší pojetí: politika je mimořádně široký pojem a zahrnuje veškeré druhy samostatné řídící činnosti (politika bank, politika odborů ve stávce, školská politika v jednotlivých obcích atd.)

 • Užší pojetí: Politika je vedení nebo ovlivňování nějakého politického svazu,

v současnosti především státu.

Čtyři pohledy na politiku A. Heywooda:

 1. Politika jako umění vládnout – ve smyslu vykonávat kontrolu ve společnosti;

- politikou můžeme chápat to, co se týká státu;

- v souladu s tím, jak se politika užívá v běžné řeči – když

někdo řekne, že chce vstoupit do politiky, míní tím, že chce

zastávat nějakou veřejnou funkci;

- politika je chápána jako úzká – většina obyvatel je chápána

jako něco „vně politiky“

Témata, do kterých materiál patří