Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vytváření vlastních zdrojů, podnikatelské řízení měst a obcí, integrace obcí na základě ekonomických a dalších zájmů, výukové programy (kvalifikační, rekvalifikační) pro zastupitele a zaměstnance měst a obcí, programy spolupráce územní správy s centrálními státními orgány, zajištění důstojného sociálního postavení zastupitelů a zaměstnanců měst a obcí, informatizace a komputerizace. Koncepce územní správy Podle Světové organizace pro podporu místního řízení (IULA) existujesedm principů koncepceúzemní správy: územní samospráva musí být garantována v ústavě země navazují na ni zákony o územní samosprávě územní správa (jako projev decentralizace moci a odpovědnosti) má právo zabývat se každou záležitostí (kromě těch, které jsou výslovně svěřeny vyšší úrovni řízení) územní správa není pasivním vykonavatelem z centra, ale vyvíjí iniciativu v zájmu komunity a regionální ekonomiky rozhodnutí o reformách územní správy a změnách místních hranic se přijímají demokratickým způsobem

Témata, do kterých materiál patří