Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

demografického původu – mobilita obyvatel, jejich koncentrace v útvarech stále více umělejších, technicky vytvářených a ovlivněných, tj. ve městech sociálně kulturního původu– změna funkcí vědění vyvolává potřebu rozvoje institucí a organizací školství a vědy, univerzalizace vzdělání na určitém stupni vede k demokratizaci a vyšší rovnoprávnosti občanůrozlišujeme dvěvnitřní etapy klasické urbanizace extenzivní urbanizace, ve které probíhá zcela zřetelný pohyb obyvatelstva směrem do měst (křivka nasycenosti – vrchol nastává, když 80 % obyvatel žije ve městech) intenzivní urbanizace, ve které již takový pohyb neprobíhá, avšak svazky mezi městským a venkovským prostorem se dále „utužují“ – např. dojížďkou do zaměstnání, za službami, správními akty, produkcí inovací a informací,… - přičemž tyto vazby ovládá město fáze – postindustriální urbanizace (přelom 19. a 20. století)uvolňování vazeb mezi urbanizací a industrializací v nejvíce urbanizovaných evropských společnostech už od přelomu 19. a 20. stoletídůvody uvolňování vazeb změny v reprodukci obyvatel– snižuje se růst obyvatel technologické změny – neživá energie nahrazuje lidskou pracovní sílu, elektrický proud umožňuje komunikaci na dálku, automobilismus usnadňuje pohyb v prostoru aj. ekonomické změny– mění se struktura průmyslu ve smyslu postupného přesunování akcentu z těžkého k lehkému průmyslu, centra měst jsou postupně více obsazována obchody a správními organizacemi sociokulturní změny– v hodnotových orientacích se více prosazuje způsob bydlení preferující rodinné domy se zahradou, resp. bydlení v relativně přírodním prostoru socioekonomické změny – všeobecný růst životní úrovně obrací pozornost ke spotřebě služeb – dopravních, spojových, obchodních, výchovných, zdravotních, správních, sociálních, peněžníchv důsledku toho byl zaznamenánvznik procesu dekoncentrace osídlení, suburbanizace s hlavními projevy v:

Témata, do kterých materiál patří