Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Shrnutí regionalistiky ve vztahu k veřejné správě

  • Regionální rozvoj se opírá o žádoucí prostorové uspořádání společnosti, avšak kromě územních aspektů zahrnuje další, které mají sociální a kulturní povahu.

  • Praxí regionálního rozvoje se zabývají územně správní jednotky (a jejich orgány a organizace) a také další orgány a organizace veřejné správy.

  • Regionální rozvoj je zastřešen regionální politikou a jeho základním nástrojem je regionální plánování

  • Prosazující se endogenní přístup k regionálnímu rozvoji zdůrazňuje iniciativu a angažovanost „zdola“, „zevnitř“, aby mohly být mobilizovány a využity všechny místní zdroje pro vlastní rozvoj (tedy integrovaně).

  • Potom se stále důležitějšími stávají regionální rozvojové orgány, jimž jsou svěřovány stěžejní úkoly v regionálním rozvoji. Mají se stát také základními články zprostředkujícími vazby centrum-lokalita, obsahující i případnou vnější podporu, která je potřebná a oprávněná (a je zdokumentovaná v regionálních nabídkových programech).

  • Regionalistika vystupuje jako zdroj informací, znalostí a systematických postupů v otázkách regionálního rozvoje, aby jím bylo plněno poslání odstraňovat neoprávněné regionální disparity.

Témata, do kterých materiál patří