Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Kritéria pro objektivizaci výběru regionů zasluhujících si podporu

  • příjem na obyvatele a tzv. stávající a budoucí nerovnováha zaměstnanosti

  • populační vývoj a migrace

  • další kritéria – míra nezaměstnanosti, podíl zemědělství na ekonomických aktivitách, počet pracovních míst na 1.000 obyvatel, periferní poloha, pomalý ekonomický růst, abnormálně nízký životní standard, vzdálenost od velkých měst

 • Postup, který se používá při výběr regionů s objektivními handicapy

  • identifikace stávajících negativních socioekonomických faktorů

  • odhad jejich stavu ve střednědobém horizontu

  • ohodnocení místních výhod na základě výběru tzv. rozvojových pólů a os uvnitř regionu

  • úvaha, zda region nastoupí na cestu rozvoje, dostane-li podporu

 1. Výběr tzv. rozvojových center

 • Navazuje na Výběr regionů s objektivními handicapy rozvoje.

 • Zásady pro výběr rozvojových center

  • pečlivě uvážit, zda podporu udělit, jestliže v regionu není nalezeno tzv. zárodečné rozvojové centrum a místní iniciativa

  • není vždy nutné, aby rozvoj regionu byl zabezpečován průmyslem (může být založen na centru dopravy, vzdělání, turistického ruchu aj.)

  • pokud jde o periferní regiony, doporučuje se soustředit jen na několik (ne mnoho) rozvojových center

  • pokud jde o aglomerované oblasti, doporučuje se zakládat rozvojová centra, ale ne nové tzv. růstové póly

 1. Výběr činností vhodných pro rozvoj regionů

 • Podpora specializace a diverzifikace v průmyslu dokáže korigovat velmi mocné působení tzv. vertikální integrace (tj. takového propojení výroby, které odčerpává prostředky vytvořené v regionu jinam, „do centra“)

 • Činnosti v rozvojových centrech:

  • rozvoj vzdělávacích, zdravotních, rekreačních služeb pro bydlení

  • výcvik a rekvalifikace pracovní síly

  • vytvoření velkého a diferencovaného pracovního trhu

  • existence firem propojených s mimoregionálním okolím (zprostředkovatelské firmy,…)

  • poskytnutí prostor vybavených infrastrukturou pro podnikatelské firmy

  • vylepšování „image“ regionu

 1. Institucionalizace regionálního rozvoje

 • Vytvoření co nejlepších pravidel a fungujících orgánů, které jsou nositeli regionálního rozvoje.

  • Založit a rozvinou tzv. regionální inovační politiku, která usnadňuje přístup potenciálních subjektů RR k informacím, speciálně k informacím o inovacích v dané oblasti.

  • Zavést praxi dobře fungujících regionálních rozvojových orgánů, které musí mít v regionu sídlo. Jejich základní úlohy patří do oblastí výzkumu, strategie, podpory, koordinace a provádění.

  • Rozvinout praxi tzv. regionálních nabídkových programových dokumentů. Mají povahu nabídky a výzvy „dovnitř“ (s cílem informovat podnikatelské a další potenciální subjekty rozvoje o jejich pozici a možném směřování v regionu, aby se mohly stát organickými součástmi RR) a pobídky a výzvy „ven“.

Témata, do kterých materiál patří