Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

urbanizace v jejím aspektu územního rozložení obyvatelstva se kromě rostoucí koncentrace obyvatelstva v městských sídlech projevuje dalšími změnami Uměj uvést rozdělení urbanizace do fází a etap a aplikovat toto dělení na země prvního a třetího světa fáze – klasická urbanizace ve spojení s industrializací(1750 – 1900)do takto uspořádaného prostoru západoevropských společností přichází paralelně s industrializacídruhá městská revoluce (fáze klasické urbanizace), ve které se zrodiloprůmyslové město a v nejvíce industrializovaných a urbanizovaných zemích se vytvářely prvníměstské aglomerace (podél vodních toků – zdrojů energie)typické znaky klasické urbanizace kontrastní a nerovnoměrnépřemisťování obyvatelv závislosti na nalezištích surovin pro průmysl, umístění zdrojů energie, budování dopravních tratí (železnice), zdrojích pracovních sil velkýpřesun zaměstnání z prvního sektoru (zemědělství) do druhého sektoru (průmysl) výraznásociální restrukturalizace (věkové struktury, struktury podle vzdělání, struktury podle počtu narozených dětí, procesy sociální mobility, národního uvědomování, aj.) změna funkce vědění od tzv. konzervativní funkce (tj. s komunikativním a morálním posláním vědění, které je směrované dovnitř dané komunity, přičemž vědění má hlavně přispívat k uchování a užívání tradičních pravidel, která udržují stabilitu společenství) k inovativní funkci vědění (tj. s posláním přinášet a kumulovat stále nové poznávání směrované k výměně stále se specializujícího vědění mezi komunitami, přičemž vědění má hlavně přispívat k adaptabilitě společenství na nové podmínky a na stále rostoucí směnu s jinými společenstvími, a to nejen směnu zboží, ale také služeb, informací) obrovská kulturně sociální a hospodářskáproměna společnostina městskou společnost je podporována,opřena o mechanismy technického původu – parní stoj, rozvoj dopravy a komunikací, technika a technologie těžby a zpracování surovin organizačního původu – masová výroba, standardizace a unifikace – normování výrobků a práce, kooperace mezi specializovanými činnostmi, stálá směna, stálá správa, stálá racionalizace

Témata, do kterých materiál patří