Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

trvalého významu dočasného významu ostatních Uměj charakterizovat sídelní strukturu ČR podle jejích základních parametrů a ukazatelů Základní charakteristika dnešní sídelní struktury ČR obsahuje parametry hustá síť sídel (síť obydlených míst je velmi rozvětvená)regionální (podle krajů) diference v hustotě sídel existují, ale neznamenají velkou makroregionální (republikovou) nerovnováhuzřetelná diferenciace sídel podle toho, zda patří do venkovského, anebo městského aglomerovaného prostorumalá a středně velká města jsou silně zastoupena, zatímco slabé je zastoupení velkých měststřední urbanizovanost na úrovni makroregionu, tj. celé republikyurbanizace na úrovni krajů nejvíce urbanizovanými regiony – Severočeský, Severomoravský, Praha ke středně urbanizovaným regionům patří – Západočeský, Jihomoravský region podprůměrně urbanizované jsou– Východočeský region, Jihočeský region, Střední Čechy Vybraní ukazatelé sídelní struktury ČR rozloha 78.864 km2počet ob.10.223 713hustota zalidnění 129ob. /km2počet obcí6.249 Z počtu obcí a počtu obyvatel vyplívá, že průměrná velikost obce měřená počtem obyvatel je 1.634 obyvatel v obci

Témata, do kterých materiál patří