Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • 1950 – 1980 – růst malých a středních měst, přibrzdění růstu velkoměsta

 • v ČR nenastala nadměrná urbanizace, spíš zde existovala nedostatečná urbanizace (opak v Dánsku, VB a Nizozemsku)

  • Postindustriální urbanizace

   • není možné situovat počátek

   • od 30. let 20. století

    • dekoncentrace obyvatel

    • míšení venkovského a městského obyvatelstva

    • růst malých měst a venkovských měst

    • snižování průmyslu a růst služeb

    • poptávka po bydlení v přírodě

    • vznik vnitřních periferií

    • průmyslové regiony vytvořené urbanizací chudnou

  • Bilance srovnání vývoje urbanizace

  Parametr první svět druhý svět třetí svět Délka trvání 200 – 250 let 100 – 170 let 50 – 70 let Rychlost, průběh pozvolný tlumený v dimenzi prostorového osídlení, rychlý v dimenzi industrializace velmi rychlý Problematičnost neutrální pravděpodobně méně problematický (X neřízená urbanizace) negativa vysoce převažují nad pozitivy

  kapitola: Regionalistika ve vztahu k veřejné správě, regionální politice a regionálnímu rozvoji

  1. Regionalistika a veřejná správa

  Regionalistika (jako vědní obor) a regionalizace (jako soubor kvalifikovaných činností) má s veřejnou správou společný záměr právě v jejím územním členění.

  • organizace veřejné správy v ČR

   • Státní správa

    • přímá

     • hlava státu

     • vláda

     • ministerstva

     • jiné ústřední úřady (podřízené vládě nebo ministerstvu)

     • územní odborové úřady

     • veřejné sbory

    • nepřímá (přenesená)

     • krajské úřady

     • obecní úřady obcí s rozšířenou působností

     • pověřené obecní úřady

     • jiné orgány obcí a krajů

     • subjekty, kterým byl výkon státní správy propůjčen

    • nezávislá

     • státní úřady vykonávající státní správu mimo organizační soustavu řízenou vládou (ČNB)

   • Samospráva

    • územní

    • zájmová

    • profesní

   • Ostatní veřejná správa

    • další subjekty veřejného nebo soukromého práva, stanoví-li to zákon

  1. Úkoly územní správy

  • Regionalistika má pomáhat plnit úkoly svěřené územní správě, nemůže uplatňovat jen některý z možných aspektů, které studuje – politologický, správní, právní, ekonomický, sociologický, manažerský, atp. Naplňovat jednotlivé úkoly vyžaduje komplexnější přístupy, i když u jednotlivých úkolů více převažuje (vyniká) některý ze jmenovaných přístupů.

  • K hlavním úkolům územní správy patří:

   • efektivní a demokratická dekoncentrace státní správy,

   • decentralizace moci, odpovědnosti a prostředků tak, aby byla zajištěna dostatečná majetková základna pro sociální a ekonomickou politiku,

   • vytváření vlastních zdrojů,

   • podnikatelské řízení měst a obcí,

   • integrace obcí na základě ekonomických a dalších zájmů,

   • výukové programy (kvalifikační, rekvalifikační) pro zastupitele a zaměstnance měst a obcí,

   • programy spolupráce územní správy s centrálními státními orgány,

   • zajištění důstojného sociálního postavení zastupitelů a zaměstnanců měst a obcí,

   • informatizace a komputerizace.

  Témata, do kterých materiál patří