Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • metropolizace – proces formování metropolitních regionů, který probíhá v pozdějších stádiích urbanizace

 • konurbace (souměstí) – několik měst, velkoměst nebo aglomerací, které jsou srostlé v jednu souvislou zastavěnou plochu – na rozdíl od aglomerace existují jednotlivá města jako samostatné celky a nemusí mít společné zázemí ani jednotné centrum – polycentrická forma aglomerace – spojením několika konurbací vzniká megalopolis

 • megalopole – velmi velká města nebo shluky měst, které mají více než 10 milionů obyvatel (BoWash – Boston a Washington, Mexico city, Tokio,…)

  1. Uměj uvést příklady pozitivního a negativního působení urbanizace

  Pozitivní působení – propojení urbanizace a hospodářských měst,

  Negativní působení – nedostatek prostoru, nezdravé životní prostředí, nevšímavost v mezilidských vztazích a neprůhlednost mezilidských vztahů

  Od 60. let 20. století vrcholilo a zároveň opadlo tzv. „opojení industriální společnosti“ snížení kvality života

  1. Uměj uvést a stručně vysvětlit obsah různých pojetí urbanizace

  Demograficko-geografické pojetí urbanizace (30. léta 20. století)

  • koncentrace obyvatel ve městských sídlech

  • zvětšování podílu městského obyvatelstva na úhrnu všeho obyvatelstva určitého území

  • pohyb obyvatelstva z malých (venkovských) obcí do obcí větších a s jinou než zemědělskou základnou (městská sídla)

  Hlavní problémy, se kterými se toto pojetí urbanizace potýkalo:

  • Co je to městské sídlo? – Názory na počet obyvatel v sídle jako ukazatele pro odlišení městského a venkovského sídla nebyly nikdy jednotné. Navíc, v aglomerovaných prostorech nelze pro městské sídlo nalézt hranici, jednotlivá sídla nelze ohraničit.

  • Jak vymezit území podle stupně urbanizace? – Statistickým měřením stupně urbanizovanosti celého území se lépe řešil problém určení městského sídla. Stupeň urbanizovanosti území vychází ze sdruženého kritéria počtu obyvatel žijících na území + počtu obyvatel ve městě, které je centrem tohoto území.

  Kulturně sociální či sociálně psychologické pojetí urbanizace (60. léta 20. století)

  • zaměřuje se na hledání takových ukazatelů urbanizace, které vyjadřují změnu v sociálních hodnotách, postojích, stylech žití a jejich šíření

  • problémy jsou opět přítomné: Které hodnoty, postoje, styly žití jsou městského původu?

  • urbanizace je mnohostranný proces vznik konceptů, které rozšiřovaly jednotlivé stránky urbanizace

   • urbanizace ekonomická - tj. s hlavním ukazatelem zvětšování podílu pracujících mimo zemědělství (služby a průmysl)

   • urbanizace demografická – tj. stěhování obyvatelstva z venkova do měst

   • urbanizace prostorová – tj. změnu v hmotném a prostorovém uspořádání sídel, zobrazitelnou např. na ukazateli výstavby vícepodlažních domů, sítě hromadné dopravy, parametrů služeb technické a sociální infrastruktury

   • urbanizace sociální – tj. osvojování městského způsobu žití, pro který se hledají ukazatele relativně nejobtížněji

  Témata, do kterých materiál patří