Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • podle polohy

  • vůči vodnímu toku

  • klima, reliéf krajiny

  • převládající vegetace aj.

 • podle typu (u měst půdorys)

  • volně rozložené, rozptýlené – typické pro horské vesnice

  • návesní (nejrozšířenější)

  • liniový – kolem silnice, řeky, apod.

 • forma domů a dvorů (způsob uspořádání)

  • uspořádání obytných a hospodářských usedlostí

  • používaný stavební materiál

 • funkce

  • selské – Holašovice

  • klášterní – Zlatá koruna

  • vinařské – Pavlov

  • hornické

  • dnes zejména – obytná, obslužná a průmyslová (viz. přechodná sídla)

 • Pro venkov 21. století stále platí

  • venkov jako fyzické prostředí žití lidí má blíže k přírodě než fyzický prostor města

  • venkov jako sociální prostředí žití lidí si zachoval jisté svébytné kulturní rysy

  • venkovská společnost jako ustálená struktura sociálních vztahů si také zachovala jistá specifika

  1. Charakterizuj venkovské regiony z hlediska fyzického prostoru, času, venkovské subkultury, venkovské soc. struktury

  Venkovská společnost (venkov a vesnice jako geograficko- demografické celky)

  • z hlediska fyzického prostoru

   • tzn. převaha přírodních porostů, otevřená krajina, významnost klimatu a počasí

   • agro-leso-pastevní užití prostoru

   • nízká hustota zástavby a osídlení

   • decentralizační způsob osídlení v malých sídlech

   • nekomplexní technická infrastruktura

  • z hlediska času

   • cyklické pojetí času

   • převážně přírodní prostředí působí na udržování cyklického pojetí času odvislého od koloběhu života

  • z hlediska venkovské subkultury

   • sepjetí s přírodou, pevnost normativního řádu, nedůvěra ke změnám, důvěra k lokální záležitosti

   • převaha přírodního prostoru – venkovský člověk – příroda

   • decentralizovaný způsob osídlení – neanonymní způsob žití „tváří v tvář“

   • nedůvěra ke změnám, menší uspěchanost „honění času“

  • z hlediska venkovské sociální struktury

   • neformální skupinový život

   • nižší diferenciace sociální struktury

   • slabší sociální mobilita

   • venkovské elity – starosta, doktor, farář, učitel,…

   • méně četné, ale trvalejší sociální kontakty

    • komunikační uzly – hospoda, a vůbec nejfrekventovanější branka u plotu

  1. Poznej typologii regionů z hlediska míry rurality

  Míra rurality je strukturální ukazatel poměřující podíly obyvatel země, kteří žijí v převážně venkovských regionech (PRR), významně venkovských regionech (SRR) a převážně městských regionech (PUR).

  • převážně venkovský region (predominantly rural region – PRR) – region s více než 50 % obyvatel žijících v obcích, jejichž hustota zalidnění je menší než 100 obyvatel/km2

  • významně venkovský region (significantly rural region – SRR) – region s 15 – 50 % obyvatel žijících v obcích, jejichž hustota zalidnění je menší než 100 obyvatel/km2

  • převážně městský region (predominantly urban region – PUR) – region s méně než 15 % obyvatel žijících v obcích, jejichž hustota zalidnění je menší než 100 obyvatel/km2

  Témata, do kterých materiál patří