Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Charakter faktoru Druh faktoru Ukazatel faktoru

Exogenní (shora)

zásah člověka

Endogenní (zdola)

přírodní (geogr.)
 • nadmořská výška (V)

 • poměr nížiny k pahorkatině (S)

demografický
 • průměrný věk (V)

 • poměr dětské populace k produktivní (S)

ekonomický
 • počet podnikatelů (V)

 • struktura pracovních příležitostí v zemědělství, průmyslu a službách (S)

správní
 • počet obcí (V)

 • poměr obcí ke všem sídlům (S)

sociálně kulturní
 • počet knihoven (V)

 • vzdělanostní struktura – poměr obyvatelstva se základním, středoškolským a vysokoškolským vzděláním (S)

V = velikostní ukazatel (zobrazuje určitou měrnou hodnotu)

S = strukturální ukazatel (struktura jevu)

 1. Poznej základní dílčí charakteristiky regionů a jejich struktury

Hranice regionů

 • regiony jsou vzájemně se odlišující území musí být ohraničeny

 • tam kde je možné použít pro vymezení regionu fyzicko-geografickou hranicí, je situace jednodušší

  • ostrá hranice – tzv. liniová (ulice, politické, správní hranice) vytvořená člověkem

  • méně ostrá hranice – tzv. zonální (pásmo, řeka, pohoří) přírodní vlivy, přechody mezi regiony mají spíše zonální charakter. Ukázka učebnice Str. 27

 • hranice, která byla vytvořena činností člověka, má obvykle ostřejší podobu (nejostřeji bývají nakresleny politické a správní hranice)

Struktura regionů (neplést s regionální strukturou)

 • vnitřní struktura

 • charakter vnitřní rozlišujeme na dva základní typy regionů

  • Homogenní – vyznačují se jednorodostí, stejnorodostí funkcí

   • mají přírodní charakter a jsou tudíž spojitější

   • týká se exogenních faktorů – méně časté

   • shoda podle jednoho kritéria – průměr srážek v roce

   • shoda podle více kritérií- spíše u přírodních charakterů

  • Nehomogenní – heterogenní, nodální, spádové, uzlové, funkční

   • modální = tvořeny jádrem, uzlem, centrem

   • spádové = zázemí

   • prostor centra je funkčně propojen vazbami

   • takovýto celek je charakteristický přemisťováním zboží a obyvatel

   • jsou odlišné, ale funkčně propojené – týkají se endogenních faktorů

Regionální struktura

 • vyjadřuje skladbu velkého regionálního celku z úrovní menší velikosti

 • můžeme ji popisovat pomocí pojmů – makroregion, mezoregion, mikroregion, které dále dělíme na regiony nižšího a vyššího stupně

  • mikroregion – nejnižší jednotka s nejvyšší vnitřní integritou (uzavřeností nejdůležitějších prostorových jevů, vztahů a procesů)

   • nižšího stupně – dáno hospodářsky, sociálně a kulturně

   • vyššího stupně – dáno správně

  • mezoregion – v ČR jsou to rozsáhlé územní jednotky, jejichž vnitřní integrita je již méně vázaná na prostorové vztahy obyvatelstva – meziregionální centra jsou však významnými koncentračními prostory socioekonomických aktivit

   • nižšího stupně – mezoregionální centra II. řádu – Olomouc, Liberec, HK,…

Témata, do kterých materiál patří