Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

základní ukazatelé

 • počet obcí – velikostní ukazatel

 • průměrná velikost obcí

  • velikostní ukazatel dle rozlohy katastru

  • velikostní ukazatel dle počtu obyvatel

 • struktura obcí dle velikostních skupin

  • strukturální ukazatel dle počtu obcí

  • strukturální ukazatel dle počtu obyvatel

 • podíl obcí jednotlivých velikostních kategorií na celkovém počtu obcí – strukturální ukazatel

 • podíl bydlícího obyvatelstva v jednotlivých velikostních kategoriích na celkovém počtu obyvatel – strukturální ukazatel

pozn.

Uveď ukazatele používané pro popis sídlení struktury. např. počet obcí (obecná odpověď)

Popiš sídelní strukturu ČR pomocí používaných ukazatelů. např. počet obcí je 1.249 (konkrétnost)

 1. Uměj charakterizovat venkovská a městská sídla včetně příslušných znaků

Kritérium Městské sídlo Venkovské sídlo velikost větší menší stáří (historie) mladší starší rychlost vývoje dynamičtější pomalejší funkce převážně nezemědělského charakteru spíše zemědělské a návazné na zemědělství

homogenita/

heterogenita

heterogenita struktury obyvatel, využití ploch, funkcí, stylů žití větší homogenita struktury obyvatel, využití ploch, funkcí, stylů žití

V realitě 21. století se v důsledku procesu urbanizace nevyskytují ryze venkovská a městská sídla. Rozlišujeme tzv. sídla městského typu, která v současnosti určují ráz sídelní struktury. Dále venkov a venkovská sídla, která si do určité míry zachovávají jedinečnost, pokud jde o fyzický i sociální prostor žití, ale do jisté míry se připodobňují městským sídlům.

 1. Poznej základní funkce měst

Město je charakterizováno vnitřními a vnějšími znaky

 • Vnější znaky = obsahují spíše přírodní – geografické a urbanisticko-technické - parametry

  • soustředěný půdorys a vytvořené zřetelné, uzavřené jádro

  • větší podíl neobývaných budov (staré školy, sklady, továrny, domy,…)

  • různorodá struktura zastavěné plochy (parkoviště, překladiště, silnice,…)

  • funkční diferenciace zastavěné plochy (části průmyslové, obchodní, obytné, zábavní)

 • Vnitřní znaky = demografické, ekonomické, sociální, kulturní a politické faktory (vnitřní znaky města jsou důležitější z hlediska charakteru města, jako typu osídlení)

  • vysoký stupeň koncentrace obyvatel

  • diferenciace zaměstnání dle odvětví

  • různorodost hospodářských činností a městských funkcí

  • vyvinutá středisková města

Základní funkce měst

 • městotvorná funkce – plní ty ekonomické činnosti, jejichž produkce je určena i pro vnější okolí (pro jiná města) město tak nabývá na významu – je tvořeno funkcí (univerzita, Ústavní soud, nemocnice, těžba uhlí, silnice,…)

 • městoobslužná funkce – plní ty činnosti, které slouží především pro uspokojování potřeb obyvatel města nebo spádové oblasti (Základní škola, supermarket, MHD, …)

Témata, do kterých materiál patří